Via samenwerking naar de vormgeving van een leefbaar sociaal domein


Heel-NederlandWie zijn wij?

Langhenkel Sociaal Domein Wonen is onderdeel van De Langhenkel Groep. De Langhenkel Groep bestaat meer dan 25 jaar en is voor velen een begrip binnen het sociaal domein. Onze kenmerken zijn:

 • bijna 300 professionals in vaste dienst;
 • een netwerk van meer dan 500 gespecialiseerde freelancers;
 • een eigen opleidingstak, met een breed aanbod, die jaarlijks voor bijna 5000 personen cursussen, trainingen en/of opleidingen verzorgt;
 • een proactieve marktbenadering door met praktische oplossingen in te spelen op komende ontwikkelingen en door het vanuit een open houding zoeken naar samenwerking en kennisdeling.

De missie van Langhenkel Sociaal DomeinRijtjeswoning

De Langhenkel Groep leidt primair talenten op voor detacheringsfuncties binnen het sociaal domein. Het gaat hierbij om specialisten op het gebied van onder meer wonen, werk, inkomen, zorg, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, schulddienstverlening, ruimte en milieu. De invulling van deze functies komt steeds vaker bij andere partijen te liggen en ook steeds vaker buiten de overheid. De Langhenkel Groep speelt hierop in door verbinding te zoeken en te leggen tussen de verschillende spelers binnen het sociaal domein, om zo gezamenlijk vorm te geven aan een nieuwe maatschappelijke realiteit.

Tegen bovenstaande achtergrond leiden wij speciaal door ons geworven en geselecteerde pas afgestudeerde HBO/WO-ers op tot consulent wonen (woonconsulent / verhuurmakelaar). Zij krijgen een vaste arbeidsovereenkomst bij Langhenkel Sociaal Domein. Deze ambitieuze, leergierige beginnende professionals kenmerken zich door:

 • een zakelijke instelling;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • maatschappelijk bewustzijn;
 • flexibel en proactief;
 • een juridisch (SJD) of technische (bouwkunde) achtergrond;
 • actuele praktijkgerichte kennis van het huurrecht, VVE-beheer, de Woningwet, huurtoeslagen, passend toewijzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, vergunningverlening, woningwaarderingsstelsel, huursombenadering, NEN2767, etc.;
 • een integrale vormgeving van hun vak, doordat ze beschikken over toepasbare kennis over de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en het bestuurs- en omgevingsrecht.

Onze opdrachtgevers

 • woningcorporaties
 • niet-DAEB organisaties
 • VVE-beheer organisaties
 • verhuurmakelaars
 • vastgoedbeheerders
 • projectontwikkelaars / aannemers
 • gemeenten

Permanente educatie
Al onze medewerkers krijgen meerdere actualiteitencursussen per jaar op hun vakgebied en krijgen daarnaast 16 opleidingsuren per jaar die naar eigen inzicht ingevuld kunnen worden.


Wat bieden wij nog meer?

Adviseurs

Binnen ons netwerk beschikken wij over:

 • adviseurs implementatie interne controle
 • financieel specialisten
 • huurrechtjuristen
 • bouwkundigen
 • vergunningspecialisten
 • assetmanagers
 • beleidsadviseurs
 • interim managers

Professionals

En natuurlijk kunt u altijd bij ons terecht voor ervaren:

 • woonconsulenten / medewerkers wonen / adviseurs wonen
 • verhuurmedewerkers / -makelaars
 • medewerkers KCC
 • beheerders VVE
 • medewerkers / consulenten huurincasso
 • budgetbeheerders
 • gecertificeerde schulddienstverleners / bewindvoerders
 • gecertificeerde mediators
 • medewerkers wijkprogramma / wijkregisseurs / wijkbeheerders / wijkopzichters / wijkcoördinatoren
 • medewerkers sociaal beheer

Langhenkel Opleiding, Training & Advies

Het is niet altijd eenvoudig om personeel te vinden dat over alle relevante kennis en vaardigheden beschikt of om uw kennis actueel te houden. Langhenkel Opleiding, Training & Advies biedt op onze en uw medewerkers daarom gerichte ondersteuning. Gedacht kan worden aan:

Opleidings- en ontwikkeltraject voor woningcorporaties

Aansluitend op de ontwikkelingen ten aanzien van professionaliteit, integrale benadering en vraaggerichte klantbenadering, beschikken we over een effectief en bewezen opleidingstraject voor woningcorporaties. Klik hier voor meer informatie.

Beleid

Woningwet

Huurrecht en -incasso

PE-punten voor bestuurders

Vaardigheden

Integrale benadering

Overige

Alle cursussen en trainingen kunnen bij u in huis worden verzorgd en worden op basis van uw wensen, doelen en mogelijkheden volledig op maat gesneden.


Een vacature, opleidingsverzoek of een vraag?

Wilt u eens van gedachten wisselen of heeft u een vraag of verzoek? Neem dan gerust contact op met onze:

Irene Weertman-Halfwerk, senior regiomanager Sociaal Domein / Advies, irene

iweertman@langhenkel.nl

Irene

 

Irma Faber, accountmanager Sociaal Domein Wonen, Irma

ifaber@langhenkel.nl

Irma


De Langhenkel Groep is een grote, betrouwbare detacheerder en opleider met een lange staat van dienst. Wij zijn gecertificeerd/erkend door Cedeo, KBvG, ADR, BPBI, SKJ en het Bureau WSNP van de Raad voor Rechtsbijstand en voor opleidingen vrijgesteld van BTW ingevolge periodieke audits door het CRKBO. Onze organisatie is gecertificeerd volgens de NEN 4400.