Langhenkel Sociaal Domein is het onderdeel van De Langhenkel Groep dat zich voornamelijk richt op de vakgebieden werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning, zorg en onderwijs. Onze opdrachtgevers zijn (rijks)overheden, gemeenten, stichtingen en bedrijven. Wij hebben meer dan 250 professionals in vaste dienst en beschikken daarnaast over een netwerk van circa 300 freelancers.

Langhenkel Sociaal Domein doet onze opdrachtgevers een aanbod op maat, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Met elkaar zorgen we ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan.

In diverse regio’s zoeken wij allround consulenten jeugd voor opdrachten/projecten bij een gemeente. Sinds januari 2015 hebben alle gemeenten nieuwe taken op het gebied van de jeugdhulp erbij gekregen. Wij zoeken consulenten jeugd welke de gemeenten kunnen ondersteunen in hun werkzaamheden.

Het werk

 • Indicaties stellen van aanvragen m.b.t. de Jeugdwet;
 • Het afleggen van huisbezoeken en het voeren van ‘keukentafelgesprekken’;
 • Het opstellen van beschikkingen;
 • Het schrijven van ondersteuningsplannen;
 • Inwoners stimuleren op eigen benen te participeren in de samenleving;
 • Motiveren van de inwoners om hun netwerk te vergroten en contacten te versterken;
 • Contact leggen en afspraken maken met diverse zorgaanbieders.

Wij vragen

 • Afgerond HBO diploma op het gebied van zorg en welzijn, maatschappelijke dienstverlening of sociale zaken;
 • Meerdere jaren werkervaring in de jeugdhulpverlening;
 • Kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van jeugd;
 • Je hebt ervaring met indicaties stellen;
 • Je hebt ervaring met het afleggen van huisbezoeken;
 • Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het sociale domein.

Gewenst

 • Kennis en ervaring met het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld;
 • Kennis en ervaring met het signaleren van GGZ en LVB problematiek;
 • Ervaring met het toekennen van PGB;
 • Je bent geregistreerd in het Kwaliteitsregister.

Vaardigheden

 • Klant- en resultaatgericht;
 • Zowel goed kunnen samenwerken in een team, als ook zelfstandig opereren;
 • Groot aanpassingsvermogen;
 • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen.

Interesse

Heb je interesse in de bovengenoemde functie en pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je cv voorzien van een goede motivatie op werken@langhenkel.nl. Voor nadere informatie kun je terecht bij één van onze recruiters werk, inkomen en zorg via telefoonnummer 038 – 467 72 00.

 

Delen!