Om in aanmerking te komen voor het overgangsrecht Kostendelersnorm moet gelijktijdig aan twee voorwaarden worden voldaan. Er moet sprake zijn van recht op algemene bijstand op 31 december 2014 en op die datum moet er sprake zijn van het delen van de woning met één of meerdere meerderjarigen. Hierbij telt de echtgenoot niet mee, tenzij dit een niet-rechthebbende partner is.Daarnaast kan sprake zijn van overgangsrecht op basis van de Wet Hervorming Kindregelingen.
Om hiervoor in aanmerking te komen moet er ook sprake zijn recht op algemene bijstand op 31 december 2014 en daarnaast is er geen aanspraak op een verhoging van het kindgebonden budget per 1 januari 2015.In bepaalde gevallen kunnen beide overgangsrechten samenlopen in 2015. Het overgangsrecht Kostendelersnorm duurt tot 1 juli 2015 en het overgangsrecht Kindregelingen tot 1 januari 2016. Het overgangsrecht Kostendelersnorm dient met voorrang te worden toegepast.

In de rekenvoorbeelden zijn de verwijzingen naar het juiste overgangsrecht opgenomen. Voor de berekening van de bijstandsnorm op 31 december 2014 zijn de normen van 1 juli 2014 gebruikt. Voor de berekening van de bijstandsnormen van 1 januari 2015 en verder zijn de normen ingaande 1 januari 2015 gebruikt. Als rekennorm bij de rekenvoorbeelden van de kostendelersnorm is telkens € 1.372,62 gebruikt. A staat in de voorbeelden voor het aantal ‘kostendelers’ conform artikel 22a van de Participatiewet.

Bij de toeslagen en verlagingen zijn we uitgegaan van 10% als er sprake was van kostendeling in 2014. Dit kan per gemeente echter verschillen. De alleenstaande ouderkop per maand is in de voorbeelden voor de leesbaarheid afgerond op € 254,00 per maand, het jaarbedrag is € 3.050,00.

 

 afbeelding_kdn1
 • Alleenstaande > 21 jaar maar < pensioengerechtigde leeftijd.
 • Geen overgangsrecht.
 • Er is namelijk geen sprake van het delen van de woning met andere meerderjarigen.    
  31-12-2014: art. 21 onder a WWB plus max. toeslag o.b.v. art. 25 WWB 951,64  
  1-1-2015: art. 21 onder a PW 960,83  

afbeelding_kdn2
 • Alleenstaand ouder > 21 jaar maar < pensioengerechtigde leeftijd.
 • Geen overgangsrecht in deze situatie.
 • Inwonend kind < 18 jaar telt niet als meerderjarige.
  31-12-2014: art. 21 onder b WWB plus max. toeslag o.b.v. art. 25 WWB 1.223,54  
  1-1-2015:  art. 21 onder a PW 960,83  
    ALO-Kop in KGB 254,00  

afbeelding_kdn3
 • Gehuwden of gezamenlijke huishouding beiden > 21 jaar, maar < pensioengerechtigde leeftijd.
 • Geen overgangsrecht in deze situatie omdat het een gezamenlijke huishouding betreft.
 • Kostendelersnorm is bij een gezamenlijke huishouding niet van toepassing, behalve als er sprake is van een niet-rechthebbende partner.
31-12-2014: art. 21 onder c WWB 1.359,49  
1-1-2015:  art. 21 onder b PW 1.372,62  

afbeelding_kdn4
 • Twee alleenstaanden 30 en 40 jaar, kostendelers binnen de kostendelersnorm, gezamenlijke huishouding niet aangetoond.
 • Overgangsrecht als deze situatie zich voordoet op 31-12-2014.
 • Artikel XVIII Wet Maatregelen is van toepassing.
 • Bedragen genoemd per persoon.
31-12-2014: art. 21 onder a en art. 25 WWB i.c.m. verordening toeslag 10% 815,70  
1-1-2015: geen wijzigingen, art. 21 en 25 WWB blijven toegepast tot 1-7-2015 art. XVIII Wet Maatregelen      
1-7-2015: art. 22a PW A=2= 50% 686,31  

afbeelding_kdn5-6
 • Moeder van 50 jaar en zoon van 23 jaar, kostendelers binnen de kostendelersnorm.
 • Let op: mogelijk afwijkende bepalingen in verordening voor inwonende kinderen v.w.b. kostendeling. Overgangsrecht als deze situatie zich voordoet op 31-12-2014.
 • Artikel XVIII Wet Maatregelen is van toepassing.
 • Bedragen genoemd per persoon.
31-12-2014: art. 21 onder a en art. 25 WWB i.c.m. verordening toeslag 10% 815,70  
1-1-2015: geen wijzigingen, art. 21 en 25 WWB blijven toegepast tot 1-7-15 art. XVIII Wet Maatregelen
1-7-2015: art. 22a PW A=2= 50% 686,31  

afbeelding_kdn5-6
 • Moeder en zoon van 20 jaar.
 • Toeslagenverordening niet van toepassing op zoon in 2014.
 • Zoon in 2014 geen kostendeler, verdient < normbedrag art. 3.18 Wet studiefinanciering 2000.
 • Overgangsrecht als deze situatie zich voordoet op 31-12-2014.
 • Artikel XVIII Wet Maatregelen is van toepassing.
31-12-2014: moeder art. 21 onder a en art. 25 WWB i.c.m. verordening toeslag 20%  951,65  
  zoon art. 20 lid 1 sub a WWB 234,88  
1-1-2015: geen wijzigingen, art. 21 en 25 WWB blijven toegepast tot 1-7-2015 art. XVIII Wet Maatregelen
1-7-2015: moeder art. 22a PW A=1=70% 960,83  
  zoon art. 20 lid 1 PW 237,16  

afbeelding_kdn7
 • Moeder, vader van beiden 50 jaar en zoon 23 jaar, kostendelers binnen de kostendelersnorm.
 • Let op: afwijkende bepalingen in verordening voor inwonende kinderen v.w.b. kostendeling.
 • Overgangsrecht als deze situatie zich voordoet op 31-12-2014.
 • Artikel XVIII Wet Maatregelen is van toepassing.
31-12-2014: zoon art. 21 onder a en art. 25 WWB i.c.m. verordening toeslag 10% 815,70  
ouders norm art. 21 onder c en art. 26 WWB i.c.m. verordening verlaging 10% 1.223,54  
1-1-2015: geen wijzigingen, art. 21, 25 en 26 WWB blijven toegepast tot 1-7-2015
1-7-2015: art. 22a PW A=3 =43⅓% 594,80
p.p.

afbeelding_kdn8
 • Alleenstaand ouder van > 27 jaar, woont in bij haar moeder en heeft geen recht op verhoging kindgebonden budget.
 • Overgangsrecht als situatie zich op 31-12-2014 voordoet.
 • Zowel artikel XVIII Wet Maatregelen als XII Hervorming Kindregelingen van toepassing.
Alleenstaand ouder heeft:  
31-12-2014: art. 21 onder b WWB plus toeslag o.b.v. art. 25 i.c.m. verordening 10% 1.087,59  
1-1-2015: art. XVIII Wet Maatregelen (21 sub b, verordening 10%) 1.098,10
1-7-2015: art. 22a PW A=2=50% plus art. XII lid 2d Hervorming Kindregelingen 686,31
  plus 20% van rekennorm 274,52 +
  960,83  

afbeelding_kdn9
 • Alleenstaand ouder van > 27 jaar, woont in bij haar vader en moeder en heeft wel recht op verhoging kindgebonden budget.
 • Overgangsrecht als situatie zich op 31-12-2014 voordoet.
 • Artikel XVIII Wet Maatregelen is van toepassing.
Alleenstaand ouder heeft:
31-12-2014: art. 21 onder b WWB plus toeslag o.b.v. art. 25 i.c.m. verordening 10% 1.087,59
1-1-2015: art. XVIII Wet Maatregelen met toepassing lid 4 b, verordening 10% 823,57
  ALO-Kop in KGB 254,00
1-7-2015: art. 22a PW A=3=43⅓% 594,80
ALO-Kop in KGB 254,00 +
848,80

afbeelding_kdn10
 • Alleenstaand ouder met studerende dochter 18 jaar en zoon van 8 jaar en wel recht op verhoging kindgebonden budget.
 • Studerende dochter geen kostendeler.
 • Overgangsrecht als situatie zich op 31-12-2014 voordoet.
 • Artikel XVIII Wet Maatregelen is van toepassing.
Alleenstaand ouder heeft:
31-12-2014: art. 21 onder b WWB plus toeslag o.b.v. art. 25 i.c.m. verordening 20% 1.223,54
1-1-2015: art. XVIII Wet Maatregelen met toepassing lid 4 b, verordening 20% 960,83
ALO-Kop in KGB 254,00
1-7-2015: art. 22a PW A=1=70% 960,83
ALO-Kop in KGB 254,00

afbeelding_kdn11
 • Alleenstaand ouder met partner in detentie, kind is 8 jaar.
 • Grondslag art. 24 WWB/PW.
 • Overgangsrecht Hervorming Kindregelingen als situatie zich op 31-12-2014 voordoet, alleenstaand ouder heeft geen recht op verhoging kindgebonden budget.
Alleenstaand ouder heeft:
31-12-2014: art. 21 onder b WWB plus toeslag o.b.v. art. 25 i.c.m. verordening 1.223,54
1-1-2015: art. XII lid 2 b Hervorming Kindregelingen 1.235,35
1-1-2016: art. 21 sub a PW (eventueel art. 18 lid 1 toepassen) 960,83

afbeelding_kdn12
 • Echtpaar met inwonende dochter van 20 met twee kinderen van 4 en 2 jaar.
 • Alleenstaand ouder heeft wel recht op verhoging kindgebonden budget.
 • Overgangsrecht op basis van artikel XVIII Wet Maatregelen voor inwonende dochter.
Alleenstaand ouder heeft:
31-12-2014: art. 20 lid 2 sub a WWB 506,78
1-1-2015: art. 20 lid 2 sub a WWB i.c.m. art. XVIII lid 4 sub a Wet Maatregelen 237,16
ALO-Kop in KGB 254,00
1-7-2015: art. 20 lid sub a PW 237,16
ALO-Kop in KGB 254,00

afbeelding_kdn13-14
 • Echtpaar, beiden > 21 jaar met minderjarig kind waarvan één partner niet rechthebbend, door bijvoorbeeld ontbreken verblijfsrecht.
 • Grondslag artikel 24 WWB/PW.
 • Er is geen recht op verhoging kindgebonden budget.
 • Kostendelersnorm is van toepassing, maar overgangsrecht als situatie zich voordoet op 31-12-2014.
 • Overgangsrecht op basis van artikel XVIII Wet Maatregelen en artikel XII Hervorming Kindregelingen.
Rechthebbende partner heeft:
31-12-2014: art. 24 WWB van toepassing, art. 21 sub b, art. 25 i.c.m. verordening 20% 1.223,54
1-1-2015: geen wijzigingen, art. 21 en 25 WWB blijven toegepast tot 1-7-2015 1.235,35
1-7-2015: art. 22a PW A=2=50% i.c.m. art. XII lid 2d Hervorming Kindregelingen  686,31
plus 20% van rekennorm 274,52 +
960,83

afbeelding_kdn13-14
 • Echtpaar, beiden ouder dan 21 jaar met minderjarig kind, waarvan één partner niet rechthebbend door toepassing artikel 13 lid 2 c WWB.
 • Grondslag artikel 24 WWB/PW.
 • Er is geen recht op verhoging kindgebonden budget.
 • Kostendelersnorm is van toepassing, maar overgangsrecht als situatie zich voordoet op 31-12-2014.
 • Overgangsrecht op basis van artikel XVIII Wet Maatregelen en artikel XII Hervorming Kindregelingen.
Rechthebbende partner heeft:
31-12-2014: art. 24 WWB van toepassing, art. 21 sub b, art. 25 i.c.m. verordening 10% 1.087,59
1-1-2015: geen wijzigingen, art. 21 en 25 WWB blijven toegepast tot 1-7-2015 1.098,10
1-7-2015: art. 22a PW A=1=70% i.c.m. art. XII lid 2d Hervorming Kindregelingen 960,83
plus 20% van rekennorm 274,52 +
1.235,35

Meer weten?

Delen!