“Bestuurder heeft grote invloed op de bouwkundige kwaliteit van de VvE”

Het is goed, dat de bouwkundige kwaliteit van het (gemengd) woningbezit weer volop in de belangstelling staat. Het maakt eigenaren in Verenigingen van Eigenaars weer eens duidelijk hoe belangrijk structureel bouwkundig onderhoud van het gebouw is. Dat vraagt wel om een stevig bestuur met visie en beleid. En dat is nu juist waaraan het in een VvE steeds vaker ontbreekt.

De onafhankelijke VvE bestuurder van Langhenkel beschikt over ruime kennis en ervaring om de VvE ‘toekomst bestendig’ te maken. De bestuurder maakt na inventarisatie een plan van aanpak waarin naast bestuurlijke óók bouwkundige aspecten worden opgenomen en de financiering van het bouwkundig onderhoud wordt belicht.

De onafhankelijke VvE bestuurder van Langhenkel neemt de eigenaren in begrijpelijke taal mee naar een goed voorbereid moment van besluitvorming in de vergadering van eigenaars. Waar nodig wordt voor grootonderhoud externe financiering gezocht en waar mogelijk worden subsidies aangevraagd.

De onafhankelijke VvE bestuurder van Langhenkel brengt een gestagneerd bestuursproces weer op gang en zal de vereniging reactiveren waarna hij terugtreedt. Daar waar een bestuur uit eigenaren niet mogelijk blijkt, blijft de onafhankelijke VvE bestuurder langer in functie.
De onafhankelijke VvE bestuurder van Langhenkel heeft de volgende kenmerken:

  • een afgeronde HBO/WO-opleiding;
  • minimaal twee jaar relevante werkervaring;
  • afgeronde opleiding ‘VvE bestuurder’ (via Langhenkel Opleiding, Training & Advies);
  • bekend met de ‘Wet verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars’ en modelreglementen waaronder die van 2017;
  • bekend met de huurwet en de praktische toepassing daarvan in gemengde VvE’s;
  • communicatief sterk, secuur, probleemoplossend en bereid om kennis te delen.

Langhenkel Wonen staat voor integriteit en onafhankelijkheid. Wij zijn op geen enkele wijze gelieerd aan bouwondernemingen, verzekeraars of andere zakelijke partijen waarmee een VvE van doen kan hebben. Wij voeren ook geen beheertaken uit.


Een professionele aanpak door een extern bestuurder versterkt een VvE in haar functioneren. De sterke en daadkrachtige onafhankelijke bestuurder van Langhenkel is een professional en een uitmuntend vergadervoorzitter.

De ervaren strategische voorzitters weten tactvol en met respect om te gaan met uiteenlopende waarden en normen in een vergadering.

Die expertise én kennis van VvE’s stellen wij bij Langhenkel graag ter beschikking. Onze ervaring en visie zullen ertoe leiden, dat de VvE vanuit een open bestuursmodel en heldere communicatie haar doelstellingen blijvend zal realiseren.

Hans van Holten
senior adviseur VvE

Meer weten?

Klik hier om de folder te downloaden.


Langhenkel Wonen is onderdeel van Future Groep. Samen vormen wij een gerenommeerde landelijk werkende organisatie gespecialiseerd in advies, detachering en opleidingen. Onze opdrachtgevers zijn de rijksoverheid, gemeenten, woningcorporaties, zorgkantoren, verzekeraars, provincies, waterschappen en particulieren. Met 700 professionals in vaste dienst en ruim 3.000 vakspecialisten in ons netwerk, zorgen wij al bijna 30 jaar voor effectieve maatwerkoplossingen.

Delen!