Curriculum Vitae

Personalia

Naam: De heer B.
Inzetbaar: geheel Nederland

Wilt u onze professional uitnodigen voor een gesprek?
Neem dan contact op met Irene Weertman-Halfwerk, senior regiomanager Sociaal Domein bij De Langhenkel Groep.

E-mail              : iweertman@langhenkel.nl

Telefoon          : 06 – 46 75 21 95

Profiel

B. is een betrouwbare, gedreven woonconsulent met zeer ruime ervaring bij diverse woningcorporaties en goede referenties. Hij is zowel juridisch, administratief als technisch goed onderlegd. Daarnaast weet hij door zijn goede communicatieve vaardigheden een sociaal gezicht te geven aan zijn functie. B. beschikt over een goede dienstverlenende, maar zakelijke instelling, waardoor hij ervoor zorgt dat (potentiële) huurders weten waar ze aan toe zijn. Daarbij signaleert hij (sociale) problemen en weet hij zelfstandig praktische oplossingen te vinden.

Werkervaring

Heden Woonconsulent/Verhuurmakelaar via De Langhenkel Groep

 

2015-heden Woonmakelaar/project professional tijdelijk bij Poort6 te Gorinchem

 • verwerken huuropzeggingen
 • voor- en eindinspecties
 • uitbesteden mutatiewerkzaamheden
 • berekenen van de huurprijs
 • toetsen inkomen woningzoekende(n)
 • toewijzen woningen
 • samenstellen- en afsluiten huurcontracten
 • uitgifte- en oplevering van de woningen
 • aftersales activiteiten vertrokken- en nieuwe huurder(s)
 • toewijzen 80 nieuw te bouwen woningen in de Lingewijk te Gorinchem (herstructurering)
2012-2015 Verhuurmakelaar/project professional bij Woonservice Meander te Werkendam

Verhuurmakelaar

 • verwerken huuropzeggingen
 • voor- en eindinspecties
 • uitbesteden mutatiewerkzaamheden
 • berekenen van de huurprijs
 • toetsen inkomen woningzoekende(n)
 • toewijzen woningen
 • samenstellen- en afsluiten huurcontracten
 • uitgifte- en oplevering van de woningen
 • aftersales activiteiten vertrokken- en nieuwe huurder(s)

Overlast en sociaal

 • sociaal beheer overlastzaken in nauwe samenwerking met Politie, Gemeente, Maatschappelijk werk, Vluchtelingenwerk en Verslavingszorg
 • behandelen van urgentie- en woonzorgindicaties

Samenwerking automatisering

 • implementatie regionaal woningaanbodmodel per 1 juni 2014
 • samenvoeging woningzoekende systeem van 15 woningbouwcorporaties in de regio. Bereikte resultaat: groter woningaanbod met meer informatie voor woningzoekenden, efficiëntie en kostenbesparing (minder leegstand)

Mutatieteam

 • vervullen van een verbindende rol binnen het mutatieteam
 • in teamverband “vertalen” van de organisatiedoelstellingen naar teamdoelstellingen mede door de (kern)competenties en samenwerking binnen het team te versterken en te borgen (monitoring door prestatie indicatoren). Resultaat: efficiënter werken (kosten besparing) en effectiviteit verhogen, (klantgerichter werken)

Ketensamenwerking

 • implementatie en toepassen van het Service Level Agreement met aannemers
2010-2012 Accountmanager bij Bob den Boer BV te Bergambacht

 • opzetten en uitbouwen afdeling verticaal boren t.b.v. bodemenergie
 • acquisitie nieuwe opdrachten
 • projectbegeleiding
 • verantwoordelijk als KAM coördinator in het kader van de ISO 9001, VCA, CKB en SIKB certificering
 • verantwoordelijk voor de complete inkoop van het bedrijf
2009-2010 Projectleider mutatieteam/werkvoorbereider/opzichter bij Woningbouwcorporatie Woonplus Schiedam

 • projectmatige aanpak van het verhuurbaar maken van de leegstaande woningvoorraad
 • aanbesteden
 • plannen en monitoren (financieel/kwaliteit/planning) van de (werktuig-)bouwkundige werkzaamheden
2008-2009 Projectbegeleider bij Hollandworx, Gouda

 • plegen van acquisitie voor het detacheren van internationale medewerkers
 • zorg dragen voor de huisvesting
 • begeleiden in de thuissituatie
2007-2009 Projectleider bij Woningstichting Mozaïek Wonen (Gouda en Bodegraven)

 • voorbereiden, aanbesteden en begeleiden van diverse grootonderhoud projecten (van € 10 K tot € 2000 K)
 • samenstellen en leidinggeven aan de projectteams inclusief het bewaken van budget, kwaliteit en planning
 • aanbrengen van structuur in de procedures voor het aanbesteden en uitvoeren van het planmatig- en contractonderhoud: openbreken bestaande- en aanbesteden/afsluiten van nieuwe contracten. Tevens conditiemetingen (elk jaar 1/3 van het bezit volgens de NEN 2767 met het IBIS main softwareprogramma)
2007 Projectleider/werkvoorbereider bij Wonen Breburg Tilburg

 • werkvoorbereiding en projectbegeleiding van diverse planmatige onderhoudsprojecten
2006-2007 Projectleider bij Woningstichting Mozaïek Wonen Gouda

 • projectbegeleiding van een groot aantal verschillende planmatig onderhoudsprojecten
2006-2007 Projectleider bij Aannemersbedrijf J.J. van der Speld Gouda

 • aansturen uitvoerders
 • bewaken kwaliteit
 • planning en budget van twee projecten in uitvoering
2006 Opzichter/projectleider Stadswonen Rotterdam

 • inspecties
 • aanbesteden van planmatig- en niet planmatig onderhoud met een aanvullende opdracht
 • structuur aanbrengen in het contractonderhoud (groen en schooncontracten openbreken en opnieuw afsluiten)
2004-2005 Klachten- mutatieopzichter/verhuurmakelaar bij Vestia Den Haag Zuidoost

 • inspecties bij mutatie en reparatieverzoeken
 • uitbesteden onderhoudswerkzaamheden
 • bewaken budget
 • kwaliteit en planning en (groeps)aanbiedingen aan nieuwe huurders
2004-2006 Opzichter/projectleider/adviseur bij Woningbouwvereniging Lopi

 • als allrounder bij een kleine woningbouwvereniging het aansturen van de eigen onderhoudsdienst, aannemers/derden
 • voorraadbeheer magazijn
 • opzetten van diverse procedures zoals o.a. de mutatieprocedure, woningcarthotheek, puntenwaardering etc.
 • structuur aangebracht voor een meer planmatige aanpak van het onderhoud
 • projectbegeleiding oplevering 135 nieuwbouwwoningen plan “de Gaarden in Lopik
2005-2006 Consultant bij Krispijn Wonen Dordrecht

 • structuur aanbrengen afdeling beheer en verhuur door het leidinggeven/adviseren van opzichters en woonconsulenten
 • opzetten van normprijzen voor het dagelijks- en mutatieonderhoud
 • selecteren nieuwe aannemers en het maken van prestatieafspraken
2002-2004 Klachten- mutatieopzichter bij Wonen Centraal, Alphen aan den Rijn

 • inspecties bij mutatie en reparatieverzoeken
 • uitbesteden onderhoudswerkzaamheden
 • bewaken budget
 • kwaliteit en planning
 • openbreken en opnieuw afsluiten van groen- en schooncontracten
 • aanvullende opdracht: verantwoordelijk voor het aansturen van de medewerkers binnen het team, met als doel de collega’s te motiveren en te stimuleren meer klantgericht te werken en zodoende het imago te verbeteren
2002 Klachten- mutatieopzichter bij BCW te Culemborg

 • inspecties bij mutatie en reparatieverzoeken
 • uitbesteden (mutatie) onderhoud
 • bewaken budget, – kwaliteit en planning
2002 Klachten- mutatieopzichter bij Woningbouwvereniging Stolwijk

 • inspecties bij mutatie en reparatieverzoeken
 • uitbesteden (mutatie) onderhoud
 • bewaken budget, – kwaliteit en planning
2002-2010 Projectleider/adviseur bij het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam, Waterschap Brabantse, Delta, Breda, Waterschap Rivierenland, Tiel, Waterschap de Stichtse Rijnlanden en Houten

 • opstellen van meerjaren onderhoudsbegrotingen (MJOB’s), met betrekking tot (werktuig-)bouwkundig onderhoud aan stuwen, gemalen, zuiveringen en overige kunstwerken
 • ontwerpen van (ARBO)voorzieningen op bovenvermelde objecten
 • voor de opdrachtgevers aanbesteden, begeleiden en opleveren van onderhoudswerkzaamheden
2001-2002 Werkvoorbereider/leidinggevende bij Handelsonderneming Rens de Bruijn BV te Lopikerkapel.

 • werkvoorbereiding technische dienst
 • planning werkzaamheden
 • leidinggeven aan de medewerkers en bewaken kwaliteit
2000-2001 Werkvoorbereider/leidinggevende bij BMF Rijnmond BV te Stolwijk

 • werkvoorbereiding technische dienst
 • planning werkzaamheden
 • leidinggeven aan de medewerkers
 • bewaken kwaliteit
1996-2000 Ondernemer/B. van den Berg Machinebouw te Stolwi

 • runnen van de onderneming
 • commercieel (in- en verkoop)
 • techniek (ontwerpen en productie)
 • financieel (boekhouding en begroting)
 • management (leiding geven aan medewerkers)
1981-1996 Commercieel en leidinggevend als medeaandeelhouder bij A.C. van den Berg BV te Stolwijk (familiebedrijf)

 • runnen van de onderneming
 • commercieel (in- en verkoop)
 • techniek (ontwerpen en productie)
 • financieel (boekhouding en begroting)
 • management (leiding geven aan medewerkers)

 

Opleiding

2008 HBO Managementvaardigheden
1990 Bedrijfsbeheer
1984 Bedrijfsvoering
1983 Vakbekwaamheid Metaalnijverheid
1981 MTS Deeltijdopleiding
1977 LTS

Cursussen

  Cambridge Engels
  EPA-W opnemer en adviseur
  VCA-VOL (leidinggevende)
  BHV
  Warmtepompen en bodemenergie
  Training Woonfraude
  Projectmanagement
  Timemanagement
  Huurrecht
  Communicatie training
  Materialen kennis MTS Werktuigbouw
  Electro/besturingstechniek MTS Werktuigbouw
  Hydraulic en Pneumatiek MTS Werktuigbouw
  Praktijkopleider Metaalnijverheid
  Commerciële trainingen

Relevante Systeemkennis

Woningnet, KlantVenster (Techxx), MS SharePoint 2010, MS Office, DIS/KIS, NCCW, SG Tobias, Empire, IBIS MAIN en diverse software boekhoudpakketten

Delen!