De gemeente Rotterdam is na ruim 20 jaar begin 2018 overgegaan op een andere vervoerder voor o.a. het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer. Om deze overgang goed te laten verlopen, zijn alle klanten van de gemeente Rotterdam persoonlijk benaderd en zijn zij geïnformeerd over de veranderingen. Daarnaast moesten veel indicaties geactualiseerd worden om aan te laten sluiten bij de nu geldende beleidsregels. Er is met een groep telefonisch contact opgenomen, waar nodig heeft er een huisbezoek plaats gevonden en er is in sommige gevallen een gewijzigde indicatie afgegeven. Om dit omvangrijke project in goede banen te leiden hebben we besloten om extra medewerkers in te huren, waaronder een aantal medewerkers van De Langhenkel Groep. Zij waren snel ingewerkt, hebben op een professionele wijze onze klanten te woord gestaan, de rapportages en beschikkingen opgesteld en hebben er toe bijgedragen dat het project binnen de afgesproken termijn afgehandeld is.