Bij de gemeente Dalfsen wordt werk gemaakt van de transformatie van het sociaal domein. Zo zijn wij in 2016 gestart met het Samen Doen Loket waarin vragen van inwoners binnenkomen en integraal opgepakt worden. In deze nieuwe situatie hebben wij gebruik van de dienstverlening van Langhenkel door een relatief onervaren medewerker van Langhenkel als screener in te huren.

De betreffende medewerker heeft mede vorm gegeven aan deze nieuwe manier van dienstverlening en heeft kans gezien om naast deze taak ook indicaties te stellen en zaken verder administratief te verwerken. Dit heeft ons in staat gesteld om na een bepaalde periode waarin duidelijk was dat deze nieuwe werkwijze echt werkte, een functie open te stellen waarna we een vaste medewerker hebben kunnen aantrekken. Het was fijn samenwerken met de medewerker van Langhenkel en zij heeft zich binnen een zeer korte periode het werk eigen gemaakt en deels zelf vorm gegeven. Het contact met de inwoners en de collega’s van de eenheid is door ons als zeer prettig en constructief ervaren. Voor de medewerker van Langhenkel is dit een zeer waardevolle ervaring geweest die ze goed heeft kunnen gebruiken bij het vervolg van haar loopbaan.

Het contact met Langhenkel en in het bijzonder Asli Orman liep zowel voor als tijdens de opdracht prettig, direct en er was sprake van korte lijnen. Dit heeft zeker geholpen om de inzet in goede banen te leiden.