Personalia

Naam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
De heer J. H
4 november 1980
Breda

Profiel

J. is een gedreven en betrouwbare consulent die, na een aantal jaren te hebben gewerkt binnen andere gebieden van het sociale domein, met zelfs een uitstap naar de commerciële sector, zich weer is gaan richten op de functie van consulent wonen. J. beschikt over recente kennis en brede ervaring binnen het sociale domein met als specialisatie wonen. Zijn uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden stellen hem in staat om op een prettige en doeltreffende manier met belanghebbenden en collega’s te communiceren. J. kan zowel zelfstandig als in een team prima functioneren.

Werkervaring

Heden Consulent Sociaal Domein Wonen bij De Langhenkel Groep
jan 2017-mrt 2017 Trainee consulent Wonen bij Wooninc

 • uniformeren en optimaliseren verhuurproces
 • realiseren van complexanalyses om de verhuurbaarheid te verbeteren
 • organiseren Open Huis voor een woon/zorgcomplex
 • benaderen woningzoekenden (telefonisch en per email) voor complexen
 • aanbieding woning aan kandidaat huurder
 • gegevens complex en huurder gekoppeld met AX;
 • plaatsen van advertentie in woningzoekendensysteem Wooniezie;
 • controleren huurdossiers op volledigheid (t.b.v. de accountantscontrole)
 • opschonen optielijsten van woningzoekenden
 • voeren van intakegesprekken met (nieuwe) woningzoekenden
 • inschrijven woningzoekenden (in Wooniezie)
 • controleren/bevestigen huuropzegging
 • verwerken gegevens huuropzegging
 • aanpassing huurprijs
 • aanbieden woning via optie, loting of direct huren via Wooniezie
 • inplannen bezichtiging woning
 • verwerken afwijzing/acceptatie woning
 • alle andere voorkomende administratieve handelingen en ondersteunende werkzaamheden op de afdeling
mrt 2014-okt 2016 Adviseur Particulieren bij Rabobank Tilburg

 • voeren van adviesgesprekken
 • opvolgen van commerciële signalen/kansen
 • onderhouden van een relatienetwerk met klanten
 • voorkomende administratieve werkzaamheden
jan 2012-jan 2014 Projectleider Commerciële maatwerktrajecten Zorg bij ROC West-Brabant (P3Transfer) Etten-Leur

 • ontwikkelen van projectopdrachten en deze uitwerken in een gedetailleerd projectplan
 • bewaken van het projectplan
 • realiseren van het project conform afspraak
 • evalueren van het project
dec 2009-dec 2011 AMV opvangmedewerker bij Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Eindhoven

 • begeleiden en adviseren van minderjarige vluchtelingen gedurende de asielprocedure
 • verantwoordelijk voor de plaatsing van minderjarige vluchtelingen naar diverse opvanglocaties
 • onderhouden van een relatienetwerk met ketenpartners
 • voorkomende administratieve werkzaamheden
sep 2008-sep 2009 Woonconsulent bij Woonstichting Stromenland Oisterwijk

 • verantwoordelijk voor huurincasso
 • verantwoordelijk voor het aanbieden en toewijzen van woningen
 • aanspreekpunt voor huurders en woningzoekenden
 • individueel sociaal beheer en conflictbemiddeling
 • voorkomende administratieve werkzaamheden
mrt 2008-jun 2008 Stage Woonstichting Stromenland, Oisterwijk
Project: Performance Management (afstudeerscriptie)

 • – functiewaarderingssystematiek: onderzoek en evaluatie
 • – ziek- herstelmeldingsprocedure: onderzoek en evaluatie
 • – allround werkzaamheden verricht op de HR afdeling
sep 2007-feb 2008 Stage Streetwires Kaapstad, Zuid Afrika
Project: Development and Training program for Disadvantaged (afstudeerscriptie)

 • allround werkzaamheden verricht op de HR afdeling

Opleiding

2016 Opleiding tot consulent Wonen via Langhenkel Opleiding, Training en Advies
Deze praktijkgerichte opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het beleidsveld Wonen binnen het sociaal domein
 • De Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet in relatie tot het domein wonen
 • Communicatievaardigheden: gesprekstechnieken en bijzondere doelgroepen
 • Omgevingsrecht: bestemmingsplannen en vergunningsvrij bouwen
 • Huurrecht
  Hierbij komt onder meer aan de orde:
  – wat is een overeenkomst?;
  – wanneer is sprake van een huurovereenkomst?;
  – soorten huurobjecten;
  – relevantie onderscheid huurobjecten;
  – rechten en verplichtingen van de verhuurder;
  – ter beschikking stellen;
  – begrip ‘gebrek’;
  – rechten en verplichtingen van de huurder;
  – betalen van huur;
  – gedragen als goed huurder;
  – wettelijke en – contractuele medehuurder;
  – overlijden huurder;
  – positie onderhuurder;
  – woningruil;
  – zelfredzaamheid (ZAV);
  – einde huurovereenkomst;
  – oplevering;
  – mutatieschade;
  – overnemen ZAV;
  – huurprijzen en servicekosten.
 • Huurbeleid
  Hierbij komt onder meer aan de orde:
  – hoe zit de organisatie van een corporatie eruit;
  – wat houdt het vak van woonconsulent in;
  – actuele achtergronden: DAEB/Niet DAEB, regionalisering, integriteit, terug naar de basistaken, vluchtelingen, leegstand, prestatieafspraken, verhuurdersheffing etc.;
  – verschillen tussen corporaties;
  – wie zijn de klanten?;
  – scheefwonen;
  – passend toewijzen;
  – met welke vragen en problemen komen klanten op de corporatie af;
  – woonoverlast en wanbewoning aanpakken: juridisch;
  – woonoverlast en wanbewoning aanpakken: stappenplannen en de praktijk;
  – planmatig werken en preventie van problematiek;
  – problematiek rond huurachterstand nader bekeken;
  – achter de voordeur problematiek;
  – hoe is bewonersparticipatie geregeld?;
  – wat zijn de rechten en plichten van huurdersverenigingen;
  – wat gebeurt er op het terrein van leefbaarheid en wat kan een corporatie wel of niet doen.
 • Bijzondere bijstand en minimabeleid Participatiewet
  Hierbij komt onder meer aan de orde: individuele en categoriale bijzondere bijstand, draagkrachtberekening, individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag.
2016 Wet Financieel Toezicht Schade Particulieren
2015 Wet Financieel Toezicht Consumptief Krediet
2014 Wet Financieel Toezicht Basis
2004-2008 HBO Personeel en Arbeid
2002-2004 HBO Bestuurskunde
1997-2001 MBO Internationale Handel/Groothandel
1993-1997 Mavo

Cursussen

BHV trainingen

Relevante Systeemkennis

Wooniezie, Iris, Mavim, Microsoft Dynamics AX, Shareworx, Wooniezie, MS Office: Word, PowerPoint, Excel, Outlook

Delen!