Deze vierde druk van het Zakboek Crisis- en herstelwet is uitgegeven met daarin de laatste tranches verwerkt. Deze uitgave is bijgewerkt tot oktober 2018. De Crisis- en herstelwet wordt meer en meer gebruikt om (ruimtelijke) procedures korter te laten duren. Vooral de versnelde afhandeling van beroepszaken moet sneller tot een onherroepelijk besluit leiden. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden opgenomen om de procedure om tot een besluit te komen te versnellen.

Daarnaast is de Crisis- en herstelwet een instrument om al gedeeltelijk vooruit te lopen op de mogelijkheden die de Omgevingswet straks gaat bieden op het gebied van het tijdelijk soepeler om kunnen gaan met normen bij transformaties.

Dit zakboek geeft een overzicht van de mogelijkheden – en verplichtingen – die de Crisis- en herstelwet biedt. Uiteraard zijn de tekst van de Crisis- en herstelwet en het bijbehorende besluit opgenomen. De opgenomen toelichtingen zijn gebaseerd op de Memorie van Toelichting bij de verschillende wetsvoorstellen. Voor de praktische bruikbaarheid zijn de wetstechnische delen van de toelichting weggelaten, zodat een goede inhoudelijke toelichting op de artikelen overblijft.

Om het inzicht in de Crisis- en herstelwet te vergemakkelijken, zijn voorin het zakboek enkele artikelen opgenomen, waarin de reikwijdte van de wet en de afwijkingen ten opzichte van de ‘reguliere’ wetten worden toegelicht.

De uitgave is medio oktober los verkrijgbaar voor € 12,50 per exemplaar (inclusief BTW). Wij rekenen geen verzendkosten.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de officemanager van Langhenkel Opleiding, Training & Advies,
tel. (038) 467 72 00.

€ 12,50
Quantity