VZ Zorg 2015 nb

Het Zakboek Zorg beoogt een helder overzicht te geven van de verstrekkingen die plaatsvinden op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet (Jw) en de bijzondere bijstand. Het zakboek is bedoeld voor alle medewerkers binnen het gemeentelijke sociale domein (waaronder professionals in wijkteams, consulenten Wmo, consulenten Participatiewet en voor zorg- en rechtsbijstandverleners zoals ouderenconsulenten, MEE-consulenten, maatschappelijk werkers, huisartsen en andere professionals die nu en in de toekomst betrokken zijn bij de ondersteuning in probleemsituaties.

Het Zakboek Zorg is verkrijgbaar voor € 10,00 per exemplaar (inclusief BTW). Wij rekenen geen verzendkosten.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het officemanagement van Langhenkel Opleiding, Training & Advies,
tel. (038) 467 72 00.

€ 10,00
Quantity