Dit is de vijfde druk van de Praktijkpocket Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van De Langhenkel Groep. Alle wijzigingen die tot 1 juli 2018 in de Wabo en onderliggende regelgeving zijn doorgevoerd zijn hierin verwerkt en voorzien van een toelichting. In de Wabo staat de dienstverlening van de overheid aan burgers en het bedrijfsleven centraal. Met de Wabo is de omgevingsvergunning geïntroduceerd waarin de zogenaamde toestemmingen zijn samengevoegd die nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken.

Deze pocket is een handzaam en toegankelijk naslagwerk. In de toelichting per artikel staat een heldere uiteenzetting van de bedoeling van de wetgever.

Bovendien zijn de voor de uitvoeringspraktijk van betekenis zijnde uitvoeringsregelingen (Bor en Mor) en een groot aantal gerechtelijke uitspraken opgenomen.

De uitgave is los verkrijgbaar voor € 39,00 per exemplaar (inclusief BTW). Wij rekenen geen verzendkosten.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de officemanager van Langhenkel Opleiding, Training & Advies,
tel. (038) 467 72 00.

€ 39,00
Quantity