vz_wlz_2016

Dit is de derde druk van de Praktijkpocket Wet langdurige zorg van De Langhenkel Groep (editie september 2018). Naast de wetteksten zijn tevens een toelichting en de onder- en achterliggende regelgeving opgenomen. De toelichting is volledig gebaseerd op de verschillende Memories van Toelichting bij de wetsvoorstellen. Waar dat noodzakelijk is voor de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de toelichting, zijn de nodige aanpassingen in de tekst doorgevoerd.

De uitgave is verkrijgbaar voor € 19,90 per exemplaar (inclusief BTW). Wij rekenen geen verzendkosten.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het officemanagement van Langhenkel Opleiding, Training & Advies,
tel. (038) 467 72 00.

€ 19,90
Quantity