Dit is de vijfde druk van de Praktijkpocket ruimtelijke ordening van De Langhenkel Groep. Naast de wetteksten zijn tevens een toelichting en de onderliggende regelgeving opgenomen. De toelichting is volledig gebaseerd op de verschillende Memories van Toelichting bij de wetsvoorstellen voor de Wet ruimtelijke ordening, de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en andere van toepassing zijnde wetsvoorstellen. Waar dat noodzakelijk is voor de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de toelichting, zijn de nodige aanpassingen in de tekst doorgevoerd.

Ten opzichte van de eerdere drukken is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn alle teksten en toelichtingen geactualiseerd en is jurisprudentie toegevoegd. Alle wijzigingen in de wet- en regelgeving tot en met 1 juli 2018 zijn meegenomen waardoor het grotendeels afschaffen van de actualiseringsplicht bij bestemmingsplannen nog is verwerkt in deze vernieuwde uitgave.

De uitgave is los verkrijgbaar voor € 35,00 per exemplaar (inclusief BTW). Wij rekenen geen verzendkosten.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de officemanager van Langhenkel Opleiding, Training & Advies,
tel. (038) 467 72 00.

€ 35,00
Quantity