Voorzijde BBZ

Dit is de vijfde druk van de Handreiking Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. De handreiking is aangepast aan de Participatiewet en ingedeeld volgens de processtappen die zich bij de uitvoering van het Bbz 2004 in chronologische volgorde voordoen: aanvraag, besluit, betaling, definitieve vaststelling, aflossing en maatregelen bij niet nakomen verplichtingen en terugvordering en inning.

Uiteraard is de wettekst opgenomen, evenals de onderliggende regelgeving.

De uitgave is los verkrijgbaar voor € 15,00 per exemplaar (inclusief BTW). Wij rekenen geen verzendkosten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de officemanager van Langhenkel Opleiding, Training & Advies,
tel. (038) 467 72 00.

€ 15,00
Quantity