Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

De Tweede Kamer heeft op 31 mei 2016 ingestemd met het wetsvoorstel tot het anders vaststellen van de boete in (onder andere) de Participatiewet en het ligt nu bij de Eerste Kamer.

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 november 2014 heeft de regering noodzaak gezien met een wetsvoorstel te komen die de uitvoering van de bestuurlijke boete binnen de Participatiewet zal wijzigen. Om dit wetsvoorstel is de afgelopen maanden aardig wat te doen. Zo was er stevige kritiek van de Raad van State die in eerste instantie adviseerde het wetsvoorstel niet in te dienen. Eén van de belangrijkste punten uit het advies van de Raad van State betrof het feit dat begrippen uit het strafrecht, als opzet en grove schuld, werden overgenomen in het bestuursrecht. Dit zou de uitvoering van de bestuurlijke boete moelijker maken.

Het wetsvoorstel is op deze punten niet aangepast en toch ingediend in de Tweede Kamer. Op 24 mei 2016 zou er gestemd worden over dit wetsvoorstel. Dit werd echter uitgesteld tot 31 mei 2016. Op deze datum is het wetsvoorstel met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Saillant detail is dat de gehele VVD fractie in de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel heeft gestemd. Het lijkt er op dat deze partij teveel moeite heeft met het feit dat er ruimere mogelijkheden komen om het schenden van de inlichtingenplicht af te doen met een waarschuwing, maar ook andere in dit artikel genoemde punten kunnen het struikelblok hebben gevormd.

Naast het wetsvoorstel zijn ook verschillende moties en amendementen in stemming gebracht, waarvan een aantal aangenomen is.

Zo komt er, middels een amendement, een mogelijkheid dat, wanneer er een boete is opgelegd in verband met het schenden van de inlichtingenplicht, het toch mogelijk is mee te werken aan een schuldenregeling. Uiteindelijk zou er ook tot kwijtschelding overgegaan kunnen worden. Van belang is dan wel dat er geen sprake moet zijn geweest van grove schuld of opzet.

Een ander amendement regelt dat een persoon altijd bescherming van de beslagvrije voet geniet. Ook als het de eerste drie maanden betreft na boeteoplegging bij recidive. Om dit te bereiken wordt artikel 60b (robuuste incasso) uit de Participatiewet gehaald.

Daarnaast is er een motie aangenomen waarin wordt voorgesteld dat bestuursorganen, als ze een boete hebben opgelegd met toepassing van het criterium verminderde verwijtbaarheid, maatregelen zullen moeten treffen om herhaling te voorkomen. In de motie wordt gesproken over het oplossen van problemen in het kader van onder meer problematische schulden, gebrek aan inzicht in hun administratie of beperkte geletterdheid . Deze motie heeft nog geen vorm gekregen in het wetsvoorstel.

Een handig overzicht

De Langhenkel Groep heeft een handig overzicht gemaakt die alle wijziging op een rij zet en toelicht. Ook het overgangsrecht komt hierin aan de orde. Klik hier om het overzicht te downloaden: Herziening Fraudewet – De Langhenkel Groep

Cursussen

Vanzelfsprekend zal Langhenkel Opleiding, Training & Advies haar cursusaanbod rondom de bestuurlijke boete afstemmen op de nieuwe wetgeving, zeker als deze door de Eerste Kamer is aangenomen en de invoeringsdatum vaster is komen te staan. Abonneer u op onze gratis nieuwsbrieven om op de hoogte te worden gehouden. Klik hier.

 

Delen!