Achtergrond

Steeds meer gemeenten willen de mogelijkheden van bijstandsgerechtigden op individueel niveau in kaart brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling, de functiemogelijkheden en de kansen op de reguliere arbeidsmarkt op zowel de korte, de middellange als de lange termijn. Het betreft veelal belanghebbenden met een (redelijk) grote afstand tot de arbeidsmarkt, aangezien uit onderzoek blijkt dat de mogelijkheden tot activering bij deze groep nog niet zijn uitgeput en deeltijdarbeid voor hen vaak een goede, haalbare optie is.* De beperkingen van deze groep zijn bij de gemeente vaak wel bekend, maar veelal is niet bekend wat er wel mogelijk is op het gebied van arbeidsinschakeling. De arbeidsdeskundige bestandsscreening van De Langhenkel Groep geeft u daar goed zicht op.

De arbeidsdeskundige bestandsscreening

De arbeidsdeskundigen van De Langhenkel Groep verrichten in samenspraak met de opdrachtgever de volgende werkzaamheden:

 • de screening van door opdrachtgever geslecteerde personen vanuit de WWB-doelgroep met behulp van een bebroefde analyse, waarbij met name wordt gefocused op de mate van mogelijke arbeidsparticipatie;
 • de screening van deze geselecteerde personen op de aanwezigheid van voorliggende voorzieningen;
 • de screening resulteert in een rapportage waarin in ieder geval het volgende aan de orde komt:
  • de aan- of afwezigheid van een (mogelijke) aanspaak op een voorliggende voorziening;
  • de haalbaarheid van de (eventueel aanwezige) wensberoepen gelet op de persoon, de arbeidsmarkt en alle andere relevante feiten en omstandigheden;
  • een indicatie van het tijdspad naar arbeidsinschakeling en de eventuele noodzakelijke stappen;
  • een beknopt overzicht van andere voor de arbeidsinschakeling of bijstandsverlening van belang zijnde bevindingen.

De rapportage wordt afgerond met een pragmatisch, realistisch advies dat onmiddellijk na het gesprek ter ondertekening aan betrokkende wordt voorgelegd.

Onze arbeidsdeskundigen

Onze arbeidsdeskundigen hebben ruime ervaring als arbeidsdeskundige in diverse sectoren (van gemeenten tot werkgevers). Hierdoor zijn zij in staat om breed te kijken naar een belanghebbende en een goede, heldere en bondige analyse van de situatie en van de cliënt te maken. Onze arbeidsdeskundigen zijn in principe gecertificeerd (Hobeon SKO) en geregistreerd (SRA).

Op projectbasis en betaling per dossier

De werkzaamheden worden op projectbasis uitgevoerd, waarbij we doorgaans een prijs per dossier afspreken.

Meer informatie of een offerte?

Voor meer informatie over dit product kunt u terecht bij uw regiomanager. U kunt ook meteen een vrijblijvende offerte opvragen via detachering@langhenkel.nl

 

* Zie onder meer de rapport ‘Iedereen aan de slag’ van de Inspectie SZW en ‘aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk’ van het ministerie van SZW.

Delen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *