juridische check & second opinion

Langhenkel advies, outsourcing, projecten & interim management

Langhenkel advies, outsourcing, projecten & interim management is het onderdeel van De Langhenkel Groep dat zich richt op het samenbrengen van onze opdrachtgevers binnen (onder meer) het sociale domein en onze speciale producten en professionals, zoals:

 • interim managers en projectleiders;
 • junior managers;
 • beleidsadviseurs;
 • inkopers;
 • contractmanagers en –beheerders;
 • mediators;
 • de zelfstandige uitvoering van afgebakende projecten;
 • het outsourcen van werkzaamheden;
 • juridisch- en beleidsadvies op afroep.

Juridisch en beleidsadvies op afroep

Steeds vaker vragen onze opdrachtgevers ons voor een juridische check of een second opinion over:

 • beleidsplannen / -nota’s;
 • verordeningen;
 • uitvoeringsbeleid;
 • beschikkingen en formulieren;
 • complexe casussen in het kader van bezwaar en beroep.

De Langhenkel Groep beschikt over een uitgebreid netwerk van experts op het gebied van werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugd en ruimte & milieu, die wij regelmatig voor onze opdrachtgevers inzetten voor een juridische check en/of een second opinion.

Wat doen wij?

In zijn algemeenheid bestaan de werkzaamheden uit het juridisch toetsen van verschillende beleidsdocumenten en het aandragen van verbetervoorstellen dan wel relevante alternatieven. De opdrachtgever kan vanzelfsprekend bepaalde aandachtgebieden benoemen of op voorhand al openstaande vragen inventariseren en doorgeven.

Hoe werkt het?

Wij willen u zo snel en goed mogelijk van dienst zijn. Daarom is de procedure kort en overzichtelijk.

 1. u neemt contact met ons op. Op basis van uw verzoek en de toegezonden stukken, selecteren wij de juiste expert en geven wij u een inschatting van het tijdspad en het uurtarief;
 2. binnen het afgesproken tijdspad ontvangt u de resultaten, waarna onze expert rechtstreeks bereikbaar is voor eventuele vragen en opmerkingen.

Doorgaans neemt een juridische check of second opinion tussen 4 en 12 declarabele uren in beslag. Het uurtarief ligt tussen de € 70,- en € 100,-.

Meer informatie

Over juridisch en beleidsadvies op afroep kunt u contact opnemen met uw regiomanager of mailen naar: advies@langhenkel.nl

 

 

Delen!