Algemeen

In Nederland zijn gemeenten druk bezig met de invoering van de Participatiewet. Bepaalde afgebakende werkzaamheden dienen vóór 1 juli 2015 te worden uitgevoerd. Om de extra capaciteit aan specialisten die gemeenten hiervoor nodig hebben te realiseren, leidt De Langhenkel Groep een aantal zogenaamde kostendelersbrigades op.  Zij verrichten werkzaamheden ingevolge de kostendelersnorm en ingevolge de Wet herziening kindregelingen. Daarnaast kunnen ze worden ingezet voor andere overgangstaken (de CAV, bijzondere bijstand Wmo 2015, etc.). Het betreft enthousiaste, getalenteerde mensen met een Hbo achtergrond, die een loopbaan binnen het gemeentelijke sociale domein ambiëren en die na een uitgebreide werving & selectie procedure tot onze opleiding worden toegelaten.

Inhoud

Het betreft een intensieve opleiding van twee aaneengesloten weken, waarna veelal onmiddellijke inzet bij een van onze opdrachtgevers volgt.

De opleiding kent in ieder geval de volgende modules.

Module 1 Inleiding recht en overheidsorganisaties (1 dag)
Tijdens deze module wordt in hoofdlijnen het Nederlandse rechtsstelsel besproken. Begrippen als wet, verordening, jurisprudentie en beleidsregels passeren de revue. Dit is noodzakelijk voor een goede begripsvorming en plaatsbepaling van de overige te behandelen wet- en regelgeving. Vervolgens besteden we aandacht aan de organisatie van de overheid in algemene zin en meer in het bijzonder aan de organisatie van de gemeentelijke overheid. Tenslotte wordt ingegaan op de uitvoering van Participatiewet en de plaats en rol van de gemeente daarin.

 Module 2 Algemene kennis Participatiewet (3 dagen)
In deze module wordt het doel en de historie van de Participatiewet behandeld en komen de belangrijkste begrippen uit deze wet uitgebreid aan de orde. Onderwerpen zijn onder meer:

 • rechthebbenden;
 • de bijstandsaanvraag;
 • samenlevingsvormen;
 • uitsluiting van het recht op bijstand;
 • vreemdelingen;
 • bijstandsnormen;
 • inkomen en vermogen;
 • voorliggende voorzieningen;
 • jongeren en bijstand;
 • alleenstaande ouders en bijstand;
 • bijstand en belastingen;
 • de verschillende verplichtingen;
 • boete & maatregelen.

Module 3 De kostendelersnorm etc. nader bekeken (3 dagen)|
Gedurende deze module wordt aan de hand van praktijkoefeningen ingegaan op de werkzaamheden die in het kader van de kostendelersnorm en de Wet hervorming kindregelingen (en de overige overgangsregels) dienen te worden verricht. Er wordt gewerkt met modelrapportages en modelbeschikkingen en berekeningsprogramma’s. Voorts is er aandacht voor hoe een en ander aan de belanghebbende moet worden uitgelegd in een spreekkamersituatie.

Module 4 Rapporteren en beschikken (1 dag)
In deze module wordt met behulp van praktijkoefeningen dieper ingegaan op het juridisch correct opstellen van rapportages en beschikkingen en het belang daarvan.

Huiswerk
Gedurende de opleiding zal in de avonduren huiswerk moeten worden gemaakt dat klassikaal behandeld wordt.

 Informatie & solliciteren

Meer informatie? Of solliciteer direct! – werken@langhenkel.nl

 

 

Delen!