Als consulent Wonen kun je breed worden ingezet. Je houdt je soms bezig met VvE beheer en een andere keer met de begeleiding van een renovatieproject. Je krijgt te maken met thema’s als overlast, verwaarlozing, scheefwonen en vluchtelingenopvang. Als consulent Wonen heb jij mede in het kader van de genoemde thema’s direct contact met (potentiële) huurders, hun vertegenwoordigers en de ketenpartners (gemeente, GGZ, reclassering, politie, zorginstellingen, etc.) en draag je bij aan de leefbaarheid van hun woonomgeving.

Deze extra opleidingsweek na onze opleiding tot consulent werk, inkomen en zorg geeft de deelnemers een gedegen basis om als consulent Wonen bij woningcorporaties, aannemers/projectontwikkelaars, makelaars en VvE beheerders aan de slag te gaan.

Doelgroep

Deelnemers die bij De Langhenkel Groep in dienst komen
Deze extra week is bedoeld voor deelnemers die – bij gebleken geschiktheid – aansluitend een dienstverband krijgen bij De Langhenkel Groep (Traineeship consulent Wonen). Daarvoor moet men uiteraard onze sollicitatieprocedure doorlopen. Meer informatie over onze vacatures vindt u hier. De deelnemers die bij De Langhenkel Groep in dienst treden volgen de gehele opleiding. Aansluitend doorlopen zij bij een opdrachtgever gedurende circa vier weken het praktijkgedeelte van hun traineeship.

Deelnemers die niet bij Langhenkel in dienst komen
Daarnaast staat de opleiding open voor deelnemers die geen dienstverband wensen bij De Langhenkel Groep. Deze deelnemers kunnen zich aanmelden voor deze opleiding via de link boven aan deze pagina. Zij kunnen zelf aangeven of zij enkel deelnemen aan reguliere modules of dat zij ook deel willen nemen aan de optionele modules. Indien u hier meer informatie over wenst of een kostenopgave, dan kunt u mailen naar opleidingen@langhenkel.nl.

Vanuit onze visie om te komen tot integraal opererende professionals, die op meerdere plekken binnen het sociaal domein kunnen worden ingezet. Daarom is deze extra week aansluitend op onze opleiding tot consulent op het gebied van werk, inkomen en/of zorg , waardoor zij ook kunnen worden ingezet bij gemeenten en andere organisaties binnen het sociaal domein.

De opbouw

De extra opleidingsweek bestaat uit drie modules.

Module 1: Huurrecht (2 dagen)
Op basis van voorbeelden uit de verhuurpraktijk, komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • wat is een overeenkomst?;
 • wanneer is sprake van een huurovereenkomst?;
 • soorten huurobjecten;
 • relevantie onderscheid huurobjecten;
 • rechten en verplichtingen van de verhuurder
 • ter beschikking stellen;
 • begrip ‘gebrek’;
 • rechten en verplichtingen van de huurder:
 • betalen van huur;
 • gedragen als goed huurder
 • wettelijke en – contractuele medehuurder;
 • overlijden huurder;
 • positie onderhuurder;
 • woningruil;
 • zelfredzaamheid (ZAV);
 • einde huurovereenkomst;
 • oplevering;
 • mutatieschade;
 • overnemen ZAV;
 • huurprijzen en servicekosten.

Module 2: Huurbeleid (2 dagen)
Gedurende deze module komt onder meer aan de orde:

Algemeen

 • hoe zit de organisatie van een corporatie eruit?;
 • wat houdt het vak van woonconsulent in?;
 • actuele achtergronden: DAEB/Niet-DAEB, regionalisering, integriteit, terug naar de basistaken, vluchtelingen, leegstand, prestatieafspraken, verhuurdersheffing etc.;
 • verschillen tussen corporaties.

Doelgroep

 • wie zijn de klanten?;
 • scheefwonen;
 • passend toewijzen;
 • met welke vragen en problemen komen klanten op de corporatie af?

Overlast

 • woonoverlast en wanbewoning aanpakken: juridisch;
 • woonoverlast en wanbewoning aanpakken: stappenplannen en de praktijk;
 • planmatig werken en preventie van problematiek;
 • problematiek rond huurachterstand nader bekeken;
 • problematiek achter de voordeur.

Bewonersparticipatie en leefbaarheid

 • hoe is bewonersparticipatie geregeld?;
 • wat zijn de rechten en plichten van huurdersverenigingen;
 • wat gebeurt er op het terrein van leefbaarheid en wat kan een corporatie wel of niet doen?

Module 3: het Omgevingsrecht (1 dag)

Hierbij wordt met name ingegaan om het bestemmingsplan en vergunningsvrij bouwen.

 

Delen!