Ilse Stecher
BLOG

Ilse Stecher is directeur van de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht. Als een gedreven manager in een wereld die door de komende transities van zorgtaken naar de gemeenten flink op zijn kop wordt gezet, schrijft zij met regelmaat een blog over haar ervaringen voor Langhenkel (Jeugd)zorg & Welzijn.


Een te benauwde invulling van de regierol door de gemeente onder de Wmo 2015 kan funest zijn voor burgerinitiatieven

Mijn collega was bij het ‘Doe huis’ geweest. Een burgerinitiatief in Bergen op Zoom.

Vanuit de projectgroep integrale dagbesteding hebben zorg en welzijnsinstellingen op de Brabantse Wal zo’n twee jaar terug, samen met de drie gemeenten, het initiatief genomen om te anticiperen op de wijzigingen inzake dagbesteding, in het kader van de komst van de Wmo 2015. Leden van onze groep zijn meerdere burgerinitiatieven gaan bezoeken, omdat we het idee hebben dat daar op een innovatieve en creatieve manier wordt gekeken naar dagbesteding en –ondersteuning.

Het ‘Doe huis’ is gestart als initiatief van iemand die geen werk had en met dit initiatief de steun van de gemeente verwierf. Mijn collega was enthousiast. Iedereen die iets leuks en nuttigs wilde doen in en voor de wijk is uitgenodigd om dit daar te doen en het is daar dan ook een gezellig drukte. Haar enthousiasme bleef, tot ze ging kijken met haar facilitaire blik. Want hoe zat het met brandveiligheid? En nooduitgangen en andere eisen?

Ook vanuit de andere collega’s en vanuit mezelf werd hoofdzakelijk in mitsen en maren gedacht. Het is niet moeilijk om de exploitatie rond te krijgen als je tegen kostprijs drinken, eten en producten mag verkopen, of als de huur om-niet is. Maar hoe zit dat dan met de strenge eis om niet te concurreren met de lokale horeca en hoe zit dat dan met inkomsten en aansprakelijkheid als je geen rechtspersoon bent? De ervaring leert dat vrijwilligersgroepen niet langer dan drie jaar in eenzelfde verband blijven bestaan. Daarna wordt het moeilijk, ontstaat soms ruzie en moet er een doorstart of ondersteuning moet komen. Hoe zit dat met die continuïteit en wat als de initiatiefnemer werk krijgt?

Natuurlijk is het niet verboden om als losse groep vrienden, of burgers, die iets samen willen doen een dergelijk initiatief op te zetten. Maar de gemeente speelt een rol bij het aanbieden van ondersteuning en dagbesteding, voor alle burgers. En net als wij, zorg en welzijnsorganisaties, zijn zij er juist voor de zwakkeren, degenen die buiten de boot vallen.

We zitten op een kruispunt. Zorg- en welzijnsorganisaties willen dergelijke burgerinitiatieven omarmen, maar voelen ook de ongelijkheid. Niet alleen in het naleven van wet- en regelgeving, in opleidingseisen en in geboden faciliteiten door de gemeente. Ook in het uitgangspunt dat de overheid voor iedereen moet zorgen.

Samenwerking met een dergelijk burgerinitiatief is niet eenvoudig. Kan iemand met een indicatie, die niet meer binnen zorgorganisaties terecht kan, bij een dergelijk initiatief terecht? De uitgangspunten van de nieuwe Wmo zeggen ‘ja, natuurlijk..’, deze persoon kan met zijn of haar indicatie bij een dergelijk dagbestedingsinitiatief terecht.

De zorgorganisaties echter geven aan dat het hier een kwetsbaar persoon betreft. Nu nog is zorg, kwaliteit en wet- en regelgeving, strikt geregeld. Volgend jaar laten we deze los. Deze persoon valt dan onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en zij bepalen uiteindelijk de kwaliteit van de opvang. Ook bij een burgerinitiatief.

Als welzijnsorganisatie hebben we, gelukkig, de taak om burgerinitiatieven te ondersteunen. Dit doen we al geruime tijd en met succes. Als de initiatiefnemer werk vind, zoeken wij naar opvolging. Als er huur moet worden betaald, ondersteunen wij bij het opzetten van een degelijke businesscase en ondersteunen wij hen bij naleven van wet- en regelgeving. Als er bemiddeld moet worden bij een conflict zijn we mediator. En als de gemeente kan accepteren dat ze niet meer overal grip op kan hebben, maar wel verantwoordelijk is en blijft, komt het in gezamenlijkheid wel goed en ontstaat er ruimte voor innovatie.


Reageren?

Delen!