Uitkeringsgerechtigden plegen beduidend vaker zelfmoord dan mensen met een baan. Zelfdoding komt vijf tot acht keer vaker voor bij mannen en vrouwen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat concluderen GGD Den Haag, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Leids Universitair Medisch Centrum. Geen werk hebben kan leiden tot suïcidale gevoelens, maar depressieve en suïcidale gevoelens kunnen ook juist de oorzaak zijn dat iemand zijn baan verliest. De intaker van de uitkeringsaanvraag of de klantmanager kunnen suïcidaal gedrag tijdig signaleren en mensen de weg wijzen naar hulpverlening. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie noemt dat als een van de effectiefste preventieve maatregelen. Om vorm te geven aan zelfmoordpreventie binnen het sociale domein verzorgt Langhenkel Opleiding, Training & Advies in samenwerking met ervaren psychologen de Basistraining herkennen suïcidale signalen bij werklozen.

Mail voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte naar opleidingen@langhenkel.nl.

Delen!