Langhenkel Sociaal Domein is onderdeel van De Langhenkel Groep. Wij richten ons specifiek op de vakgebieden werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning, wonen, zorg en onderwijs. Onze opdrachtgevers opereren in een dynamische sector. Hun organisaties, taken en bevoegdheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Deze (rijks)overheden, gemeenten, verzekeraars, woningcorporaties, stichtingen en bedrijven, hebben steeds meer behoefte aan een flexibele schil waaruit ze de professionals kunnen putten die ze op dat moment nodig hebben. Langhenkel Sociaal Domein zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek komen. Dit doen we door een aanbod op maat, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Wij zorgen ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan.

Lees hier meer over ons doel en onze visie.

Meer dan detacheren alleen

Kennis en kwaliteit vormen de basis van Langhenkel Sociaal Domein. Onze medewerkers zijn bij ons in vaste dienst en worden continu getraind. Daardoor kennen ze als geen ander de laatste ontwikkelingen en wetswijzigingen binnen hun vakgebied. Ze kunnen bij onze opdrachtgevers als detacheringskracht worden ingezet. Maar hun kennis en kunnen staan ook ter beschikking voor het uitvoeren van afgebakende projecten of bijvoorbeeld het op afroepbasis verrichten van specialistische werkzaamheden op onze eigen vestigingen.

Anders gezegd: wij streven ernaar maatwerk te leveren en het maakt daarbij niet uit of het gaat om het inzetten van een professional als detacheringskracht of als coach on the job, het faciliteren van payroll-constructies en het doen van no cure, no pay-aanbiedingen of het volledig autonoom uitvoeren van projecten en outtasking.

De professionals van Langhenkel Sociaal Domein zijn onder meer gespecialiseerd en inzetbaar op de volgende terreinen:

 • Werk en inkomen
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Wonen / Volkshuisvesting
 • Sociaal (wijk)team
 • Jeugdzorg
 • Handhaving sociaal domein
 • Schuldhulpverlening
 • Burgerzaken
 • Woningcorporaties
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgkantoren
 • Gemeentelijke belastingen
 • Juridische dienstverlening
 • Onderwijs en leerplicht
 • Kwaliteit en handhaving kinderopvang

Binnen de diverse vakgebieden biedt Langhenkel Sociaal Domein professionals aan voor uiteenlopende functies.

Voorbeelden zijn:

 • Consulenten werk en/of inkomen (Participatiewet)
 • Consulenten maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
 • Jobhunters
 • Specialisten loonwaardemeting
 • Specialisten functiecreatie
 • (Integraal) medewerker sociaal (wijk)team
 • Handhavers
 • Boeteambtenaren
 • Medewerkers Centra Jeugd en Gezin
 • Specialisten Voorkoming Voortijdig Schooluitval
 • Woonconsulenten
 • Consulenten PGB (Wmo, Wlz, Jeugdwet en Zvw)
 • Medewerker zorgkantoor
 • Kwaliteitsmedewerkers/interne controleurs
 • Beleidsmedewerkers werk, inkomen en/of maatschappelijke ondersteuning en/of jeugd
 • Medewerkers terugvordering en/of verhaal
 • Financieel medewerkers en uitkeringsadministrateurs
 • Medewerkers debiteurenadministratie
 • Schuldhulpverleners
 • Interim-managers, team- en projectleiders
 • Juristen bezwaar en beroep
 • Juristen algemeen

Meer informatie

Neem gerust contact op met ons team of mail uw vraag naar: detachering@langhenkel.nl.