De Langhenkel Groep is al bijna 30 jaar actief op de terreinen werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning, zorg, wonen, omgevingsrecht en onderwijs. Binnen deze werkterreinen houden wij ons onder andere bezig met detachering, het verzorgen van opleidingen, cursussen en trainingen en het geven van advies.

Op deze pagina kunt u verschillende gratis praktijktools bestellen. Als u hieronder aanvinkt welke tools u wilt ontvangen, hoeveel exemplaren u wenst en het bestelformulier invult, dan sturen wij u de praktijktools kosteloos toe.

Velden met een * zijn verplicht.

Ik wil:


Een handige gratis tool om de relatie van heffingskortingen met bijstandsverlening vast te stellen.


Alle actuele bijstandsnormen op een rij.


Dit schema geeft een overzicht van de aanvraagprocedure zoals die in de Wmo 2015 geldt. Op de achterzijde zijn enkele begrippen uit de Jeugdwet en de Wmo 2015 opgenomen die een verschillende benaming hebben maar uiteindelijk hetzelfde betekenen.


Hoe stel ik het vermogen van een bijstandsgerechtigde vast. Deze gratis tool rekent het u voor.


Deze gratis tool van Langhenkel Sociaal Domein stelt zorgprofessionals in staat mensen met een participatiebelemmering snel gerichte basisinformatie te geven over de regelingen die voor hen openstaan. Het gaat om de regelingen die er zijn naast de algemene inkomensondersteuning op grond van de Participatiewet, Bbz 2004, AOW, Ziektewet, IOA, IOAW/Z, WAO, WIA, Wajong of WAZ.


Mensen met een laag inkomen hebben meer kans op schulden, met alle mogelijke gevolgen van dien. Preventie is een effectief middel om deze problemen te voorkomen. Vaak maakt men geen gebruik van allerhande voorzieningen die openstaan. Deze tool van Langhenkel Sociaal Domein biedt participatieprofessionals in bijvoorbeeld gemeenten, sociale (wijk)teams en bij zorgaanbieders en zorgkantoren een handig overzicht van de beschikbare voorzieningen, waardoor mensen met een laag inkomen snel op het juiste spoor kunnen worden gezet.


Deze tool geeft bewindvoerders een overzicht van allerhande voorzieningen die openstaan om inkomen voor hun cliënten te genereren.


Een handig stroomschema over de boete uit de Participatiewet.


De tool voor iedereen die met de uitvoering van artikel 18b van de Participatiewet te maken heeft.


Wat is de oorzaak van een belastingaanslag bij een bijstandsgerechtigde? Met deze gratis tool weet u het zo.


Een handig overzicht van de geüniformeerde maatregelen van artikel 18 van de Participatiewet.


Enerzijds een communicatie-tool voor iedereen die in werk- en privé-contacten te maken krijgt met belemmerende overtuigingen, passiviteit, het afschuiven van de verantwoordelijkheid, en het ongeloof in werkbare veranderingen. En anderzijds een handige tool voor professionals binnen het sociale domein, die verantwoordelijk zijn voor de brede uitvraag en de beslissing over de inzet van collectieve en/of individuele voorzieningen.


Deze tool geeft een schematisch overzicht van verschillende soorten agressief gedrag, de reacties die dat (fysiek) oproept en tips om hiermee om te gaan.


Deze checklist geeft uitsluitsel of de kostendelersnorm uit de Participatiewet al dan niet van toepassing is in een bepaalde situatie.


Deze wijzer geeft inzicht in de voorwaarden voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en de rechten die daarbij gelden.


Op deze wijzer staan de wetten die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden ingetrokken of gewijzigd met de belangrijkste bijbehorende instrumenten en regelingen. Ook het nieuwe instrument of de nieuwe vindplaats onder de Omgevingswet is opgenomen.