Gebruikte Algemene Heffingskorting
2017

Omrekenen inkomsten naar maandbedrag i.h.k.v. de Participatiewet
Van vier weken naar maand 2017
Van vier weken naar maand 2018
Van vier weken naar maand 2019
Van week naar maand 2017
Van week naar maand 2018
Van week naar maand 2019

Kostendelersnorm
2015
Juli 2015
Juli 2016

Berekening van de bruto bijstand / bruto benadelingsbedrag
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Berekening voorlopige teruggaven door de Belastingdienst
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 Bruto2019 Netto

Berekening woonkostentoeslag eigen woning per 1 januari 2019
Deze spreadsheet ziet op een berekening in het kader van bijzondere bijstand. Dit is natuurlijk geheel afhankelijk van het gemeentelijk beleid. Deze spreadsheet is enkel bruikbaar bij beleid met een “normatieve opzet”, oftewel: al het inkomen boven de norm is draagkracht. Dus de bijstandsnorm vaststellen, daarbij de met dit spreadsheet berekende woonkostentoeslag optellen en dan de inkomsten erop in mindering brengen. Met stelt derhalve de “huurtoeslag” vast bij het sociaal minimum. Dat bedrag plus de bijstandsnorm is wat iemand zou krijgen in een bijstandssituatie.

Doorrekening belastingaanslagen in het kader van de Participatiewet
Met dit berekeningsprogramma rekent u snel uit of bijstandsgerechtigden nog recht hebben op een nabetaling als gevolg van verrekende heffingskortingen in voorliggende bijstandsperioden of dat er moet worden teruggevorderd.

Berekening kindgebonden budget
2015
2016
2017
2018
2019

Rente
Wettelijke rente
Rente per jaar bij bijstand in de vorm van een lening
Rente en aflossingen
Berekening wettelijke rente bij na- of terugbetaling aan uitkeringsgerechtigden

Rekenblad IOAW
Januari en juli 2017
Januari en juli 2018
Januari 2019

Berekening verlaagde IOAW
Dit programma berekent de IOAW-grondslag indien de WW-rechten waren gebaseerd op deeltijdarbeid