ga naar winkelwagen

Sociale Zekerheid

praktijkpo

Praktijkpocket Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (editie februari 2018)

€ 35,00

De Praktijkpocket Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verschijnt in beginsel twee keer per jaar. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Dit boek is onderdeel van het materiaal dat onze cursisten ontvangen bij al onze opleidingen, cursussen en trainingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Deze uitgave More Info »

Praktijkpocket Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (editie februari 2018) was last modified: by Karin Besten
vz_wlz_2016

Praktijkpocket Wet langdurige zorg

€ 19,90

Dit is de tweede druk van de Praktijkpocket Wet langdurige zorg van De Langhenkel Groep (editie januari 2017). Naast de wetteksten zijn tevens een toelichting en de onder- en achterliggende regelgeving opgenomen. De toelichting is volledig gebaseerd op de verschillende Memories van Toelichting bij de wetsvoorstellen. Waar dat noodzakelijk is voor de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de More Info »

Praktijkpocket Wet langdurige zorg was last modified: by Karin Besten
VZ HT&I

De Handreiking terug- en invordering (beslag) van bestuursrechtelijke geldschulden & procedure boete op grond van de Participatiewet (2e druk, april 2016)

€ 24,50

Deze tweede druk (april 2016) van deze praktische handreiking is volledig gericht op de situatie onder de Participatiewet. Er wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheid van terugvordering op grond van de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht. Vervolgens wordt er ingegaan om de invordering van de vorderingen, met speciale aandacht voor beslaglegging en de berekening More Info »

De Handreiking terug- en invordering (beslag) van bestuursrechtelijke geldschulden & procedure boete op grond van de Participatiewet (2e druk, april 2016) was last modified: by Karin Besten
vz_zorg_2012

Zakboek Zorg (editie februari 2018)

€ 10,00

Het Zakboek Zorg beoogt een helder overzicht te geven van de verstrekkingen die plaatsvinden op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet (Jw) en de bijzondere bijstand. Het zakboek is bedoeld voor alle medewerkers binnen het gemeentelijke sociale domein (waaronder professionals in wijkteams, consulenten Wmo, Consulenten Participatiewet) en More Info »

Zakboek Zorg (editie februari 2018) was last modified: by admin
Voorzijde BBZ

Handreiking Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, versie april 2015

€ 15,00

Dit is de vierde druk van de Handreiking Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. De handreiking is aangepast aan de Participatiewet en ingedeeld volgens de processtappen die zich bij de uitvoering van het Bbz 2004 in chronologische volgorde voordoen: aanvraag, besluit, betaling, definitieve vaststelling, aflossing en maatregelen bij niet nakomen verplichtingen en terugvordering en inning. Uiteraard is More Info »

Handreiking Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, versie april 2015 was last modified: by admin
Alles in “Boeken”

Zakboek Bijstand en Belastingen 2017 (editie februari 2018)

€ 16,00 - € 20,00

Het Zakboek Bijstand en Belastingen is bedoeld voor iedereen die in het kader van zijn functie in contact…

Zakboek Bijstand en Belastingen 2017 (editie februari 2018) was last modified: by admin
Alles in “Boeken”

Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet (editie februari 2018)

€ 33,00 - € 40,00

Het Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet is bestemd voor financieel medewerkers van de gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen. Jaarlijks in het eerste…

Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet (editie februari 2018) was last modified: by admin
Alles in “Boeken”

Handboek Participatiewet (editie februari 2018)

€ 49,00 - € 59,00

Het Handboek Participatiewet augustus 2017 (5e druk) is hét handboek over de Participatiewet. Naast de actuele wetsartikelen bevat het…

Handboek Participatiewet (editie februari 2018) was last modified: by admin

 

VROM

vz_wabo_2013

Praktijkpocket Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (editie oktober 2016)

€ 47,50

Dit is de vierde druk van de Praktijkpocket Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Alle wijzigingen die tot 1 oktober 2016 in de Wabo en onderliggende regelgeving zijn doorgevoerd zijn hierin verwerkt en voorzien van een toelichting. In de Wabo staat de dienstverlening van de overheid aan burgers en het bedrijfsleven centraal. Met de Wabo is More Info »

Praktijkpocket Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (editie oktober 2016) was last modified: by admin
vz_chw_2013

Zakboek Crisis- en herstelwet (editie maart 2016)

€ 12,50

Deze derde druk van het Zakboek Crisis- en herstelwet is uitgegeven met daarin de laatste tranches verwerkt. Deze uitgave is daarmee weer helemaal bijgewerkt tot januari 2016. De Crisis- en herstelwet wordt meer en meer gebruikt om (ruimtelijke) procedures korter te laten duren. Vooral de versnelde afhandeling van beroepszaken moet sneller tot een onherroepelijk besluit More Info »

Zakboek Crisis- en herstelwet (editie maart 2016) was last modified: by admin
vz_wro_2013

Praktijkpocket ruimtelijke ordening (editie maart 2016)

€ 49,50

Dit is de vierde druk van de Praktijkpocket ruimtelijke ordening van De Langhenkel Groep. Naast de wetteksten zijn tevens een toelichting en de onderliggende regelgeving opgenomen. De toelichting is volledig gebaseerd op de verschillende Memories van Toelichting bij de wetsvoorstellen voor de Wet ruimtelijke ordening, de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht More Info »

Praktijkpocket ruimtelijke ordening (editie maart 2016) was last modified: by admin

 

Juridisch

vz_ub_2014

Uitsprakenbundel bestuursrecht (2e druk, oktober 2015)

€ 24,50

Het algemeen bestuursrecht heeft sinds de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht in 1994 aan importantie gewonnen. De invloed van de wet op de dagelijkse bestuurspraktijk wordt dan ook steeds groter. Alle reden voor een handzaam en toegankelijk naslagwerk met relevante jurisprudentie. Door de kern van de gerechtelijke uitspraken weer te geven en op onderwerp More Info »

Uitsprakenbundel bestuursrecht (2e druk, oktober 2015) was last modified: by Karin Besten
vz_abw_2013

Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht (editie maart 2017)

€ 55,00

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft sinds haar invoering in 1994 aan belang gewonnen. Omdat de wetgever heeft gekozen voor het systeem van aanbouwwetgeving door middel van tranches en losse wetvoorstellen, breidt de wet steeds verder uit. Met onze Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht (editie maart 2017) hebt u een actueel boek in handen. Per wetsartikel More Info »

Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht (editie maart 2017) was last modified: by admin