De professionals van Langhenkel Ruimte zijn in het ruimste zin des woords gespecialiseerd in en inzetbaar op het gebied van het omgevingsrecht. Onze opdrachtgevers opereren in een dynamische sector. Hun organisaties, taken en bevoegdheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Deze (rijks)overheden, provincies, gemeenten en bedrijven hebben steeds meer behoefte aan een flexibele schil, waaruit ze de professionals kunnen putten die ze op dat moment nodig hebben. Langhenkel Ruimte zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek komen. Dit doen we door een innovatief aanbod, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Wij zorgen ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan.

Lees hier meer over onze doel en visie.

Meer dan detacheren alleen

Kennis en kwaliteit vormen de basis van Langhenkel Ruimte. Onze medewerkers zijn bij ons in vaste dienst en worden continu getraind. Daardoor kennen ze als geen ander de laatste ontwikkelingen en wetswijzigingen binnen hun vakgebied. Ze kunnen bij onze opdrachtgevers als detacheringskracht worden ingezet. Maar hun kennis en kunnen staan ook ter beschikking voor het uitvoeren van afgebakende projecten of bijvoorbeeld het op afroepbasis verrichten van specialistische werkzaamheden op onze eigen vestigingen.

Anders gezegd: wij streven ernaar maatwerk te leveren en het maakt daarbij niet uit of het gaat om het inzetten van een professional als detacheringskracht of als coach on the job, het faciliteren van payroll-constructies en het doen van no cure, no pay-aanbiedingen of het volledig autonoom uitvoeren van projecten en outtasking.

Binnen de diverse vakgebieden biedt Langhenkel Ruimte professionals aan voor uiteenlopende functies. Voorbeelden zijn:

  • Juridisch medewerkers ruimte en milieu
  • Bouwplantoetsers (technisch en juridisch)
  • Juristen ruimte en milieu
  • Handhavers ruimte en milieu
  • Medewerkers bouw- en woningtoezicht
  • Specialisten lucht/bodem/water/externe veiligheid
  • Vergunningverleners
  • Beleidsmedewerkers ruimte en milieu
  • Interim-managers, team- en projectleiders
  • Juristen bezwaar en beroep

Outplacement

Ook voor outplacementtrajecten kunt u rekenen op Langhenkel Ruimte.

Meer informatie

Neem gerust contact op met ons team of mail uw vraag naar: detachering@langhenkel.nl.