Onafhankelijk advies, juridische ondersteuning, second opinion & interim-management

Langhenkel Advies is onderdeel van De Langhenkel Groep. De experts van Langhenkel Advies zijn specialisten op hun vakgebied en stellen hun kennis en ervaring ter beschikking voor specifieke vraagstukken of projecten. Kwaliteit, objectiviteit en vertrouwelijkheid zijn hierbij kernwaarden.

Onze kracht

Onze kracht is een grote kennis van materiewetten in combinatie met een goed inzicht in de (on)mogelijkheden van de uitvoeringspraktijk van onze opdrachtgevers. Onze adviseurs zijn op afroep beschikbaar en worden ondersteund door ons expertteam. Wij richten ons met name op:

 • het bestuursrecht
 • het sociaal domein (Participatiewet, Jeugdwet en Wmo 2015)
 • vastgoed & overheid
 • wonen
 • het omgevingsrecht
 • onderwijs
 • financiën
 • de technische opsporing van fraude

Onze opdrachtgevers

Onze adviseurs worden regelmatig ingezet door bijvoorbeeld:

 • gemeenten, provincies en waterschappen
 • advocatenkantoren
 • gemeenteraden en inspraakorganen
 • ministeries
 • architectenbureaus
 • deurwaarders
 • marktonderzoekbureaus
 • zorg- en welzijnsorganisaties
 • woningcorporaties
 • projectontwikkelaars
 • horecabedrijven en winkeliers
 • softwareontwikkelaars

De opdrachten

U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • advies en/of af handeling van juridische procedures;
 • het opstellen van, advisering over en/of het geven van een second opinion inzake verordeningen/beleid en burgerrechtelijke overeenkomsten;
 • projecten (handhaving, achterstanden, implementatie nieuwe regelgeving);
 • kwaliteitsmeting van de uitvoering of individuen;
 • projectleiders en interim-managers;
 • begeleiding cultuurverandering (bijvoorbeeld transformatie);
 • opleiding en training;
 • financieel advies;
 • privacyvraagstukken;
 • technische opsporing inzake fraude;
 • mediation;
 • de inhoudelijke ondersteuning inzake kwalitatief onderzoek;
 • het opstellen van handreikingen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar advies@langhenkel.nl.

U kunt ook contact opnemen met uw vaste contactpersoon.