Personele ondersteuning en De Langhenkel Groep

Een van de voornaamste activiteiten van De Langhenkel Groep is detachering. Het betreft hier meestal de inzet van specialisten en generalisten die bij ons in vaste dienst zijn. Het gaat hierbij om bijna 300 medewerkers. Daarnaast treden we op als bemiddelaar voor zorgvuldig gescreende ZZP-ers en freelancers met een bewezen staat van dienst. Ons aanbod op het gebied van personele ondersteuning hebben we ondergebracht in een aantal labels.


lsd

Langhenkel Sociaal Domein

Dit label richt zich op alle functies binnen het sociaal domein op het gebied van werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning, wonen, zorg en onderwijs.


lro

Langhenkel Ruimte / Omgevingsrecht

Dit label richt zich op alle functies binnen het vakgebied ruimte / omgevingsrecht.


lro

Langhenkel Advies

Dit label richt zich op de hogere en/of meer gespecialiseerde functies, de grotere projecten en speciale producten van De Langhenkel Groep.


lro

Langhenkel Zorg

Dit label richt zich op medische en managementfuncties binnen de zorgsector.


lro

Langhenkel Bewindvoering

Dit label is onze dienstverlener op het gebied van bewindvoering en schulddienstverlening.


lro

Langhenkel Bedrijfsvoering

Dit label richt zich op de vakgebieden Communicatie, Financieel, Burgerzaken, HRM en Civiele techniek.