Related Posts by Karin:

Projectleider Omgevingswet + projectondersteuner (provincie Groningen)

De Langhenkel Groep zoekt per direct voor een relatie in de provincie Groningen een Projectleider Omgevingswet + projectondersteuner voor de duur van ongeveer 7 maanden (met optie tot verlenging). De opdracht is voor 26 uur per week. 

De opdracht

Onze opdrachtgever verzorgt sinds november 2013 de uitvoering van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de organisatie eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in de regio. Bij de organisatie is de kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de verschillende overheden samengebracht. Belangrijk doel van de organisatie is het verhogen van de kennis, waardoor zowel de kwaliteit van haar taken als ook een hoge productie geborgd worden. Bij de organisatie werken circa 190 medewerkers in een jonge en ambitieuze organisatie. De ambities richten zich op de kwaliteit van het primaire proces en de relatie met onze opdrachtgevers. De komende jaren staan in het teken van de verdere professionalisering van de dienstverlening van de organisatie. Waarbij de organisatie in 2021 klaar moet zijn voor de invoering van de eerste fase van de Omgevingswet.

Projectleider Omgevingswet + projectondersteuner

De projectleider is de verbindende schakel tussen de inhoud en het proces rond de Omgevingswet en de toekomstbestendige integrale samenwerking met ketenpartners. De regierol kan alleen goed worden uitgevoerd met meer dan voldoende kennis over de primaire taken van de organisatie, het politieke krachtenveld in een provincie en de Omgevingswet.

Als projectleider ga je actief aan de slag met het begeleiden van de implementatie van de omgevingswet voor de organisatie. De organisatie werkt integraal samen met haar ketenpartners: Gemeentes, Provincie, Waterschap en uitvoeringsorganisaties (Veiligheids Regio, GGD, RUDD,FUMO). Alle ketenpartners kijken naar wat het effect is van deze nieuwe wet, op hun organisatie. Dit zorgt voor een groeiende vraag naar expertise op dit vakgebied. In de voorbereidende fase ben je actief om ons wegwijs te maken in de verandering voor onze organisatie, dienstverlening en integrale samenwerking met de ketenpartners. Binnen het project Omgevingswet zijn twee casus gerichte pilots opgenomen ten aanzien van samenwerking die met een aantal ketenpartners worden uitgevoerd. Ook voor deze deelprojecten word je de projectleider. Het netwerk is belangrijk voor de organisatie om zodoende effectief invulling te geven aan onze uitvoeringstaak als onafhankelijke betrouwbare kennispartner. Delen van ervaringen uit pilots met onze partners (o.a. middels het platform Omgevingswet) is dan ook van belang.
De organisatie is zich op een aantal terreinen aan het voorbereiden op de toekomst. Voorbereiden op de komst van de Omgevingswet is daar één van. Van de projectleider wordt gevraagd om rekening te houden met de context waarbinnen het project zal plaatsvinden. Het project moet voorzien in een borging naar de organisatie. Zowel in processen als in houding en gedrag. De projectleider zet de meer uitvoerende taken weg bij zijn/haar projectondersteuner. De projectleider bepaalt aan welke functie-eisen de projectondersteuner moet voldoen en is verantwoordelijk voor een optimale samenwerking.

Functie-eisen

 • Afgeronde HBO/WO opleiding. Werkzaam op WO niveau;
 • Ervaring als projectleider in de interbestuurlijke context van de lagere overheden;
 • Ruime aantoonbare ervaring met samenwerkingsrelaties tussen gemeentes, provincie en uitvoeringsorganisaties.
 • Ruime aantoonbare ervaring als voorzitter van projecten en werkgroepen t.a.v. het implementeren van een verandering/transitie
 • Ruime ervaring met het ondersteunen in complexe besluitvormingstrajecten, sparringpartner van directeur en management
 • Minimaal 3 jaar ervaring als projectleider in de interbestuurlijke context van de lagere overheden in de regio
 • Relevante aantoonbare ervaring met de implementatie van de Omgevingswet binnen één of meerdere Omgevingsdiensten
 • Het vermogen om vragen en eisen van de klant te vertalen naar adviezen
 • De kwaliteit om te schakelen tussen politiek, organisatie en wetgeving
 • De kwaliteit om medewerkers te faciliteren zodat zij de verandering kunnen vormgeven en realiseren.

Competenties projectleider

 • Resultaatgericht;
 • Overtuigingskracht en het overbruggen van belangentegenstellingen;
 • Projectmatig werken;
 • Organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Besluitvaardig;
 • Sterke communicatieve vaardigheden;
 • Het vermogen om verschillende onderwerpen, in verschillend tempo te kunnen managen;
 • Stressbestendig;
 • Innovatief.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag 27 maart 2019 vóór 17:00 uur jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 1 referentie. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

Programmamanager Omgevingswet (provincie Noord-Holland)

De Langhenkel Groep zoekt per mei voor een relatie in de provincie Noord-Holland een Programmamanager Omgevingswet voor de duur van ongeveer 2 jaar. De opdracht is voor 20 uur per week.

De opdracht

Onze opdrachtgever zoeken we een Programmamanager Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is een uitdagende job waarin je samenwerkt met collega’s uit de hele organisatie, management, bestuurders en ook regionaal.

De Omgevingswet

Nederland en daarmee ook onze relatie staat aan de vooravond van een grootschalige modernisering door de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet wordt in 2021 ingevoerd. De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor diverse instrumenten, de werkprocessen en de werkwijzen in het gehele fysieke domein. Maar ook voor contacten en benadering van de partners in de regio. Het is belangrijk tijdig goed zicht te hebben op de wenselijke veranderingen, en deze veranderingen te realiseren voordat de nieuwe wet een feit is.

De Omgevingswet zien zij als een kans. De Omgevingswet vraagt om een flexibele én toekomstbestendige organisatie die minder stuurt en inwoners en ondernemers meer faciliteert. Een organisatie die soepel en gericht kan meebewegen met de ontwikkelingen in de dorpen, stad, buitengebied en regio. Ze werken in 2021 integraal en opgavegericht.

Ze voeren de Omgevingswet in regionaal verband (WF7) in. Daarvoor is een regionaal Programmateam Implementatie Omgevingswet ingesteld. Dit team is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regionale  Programmaopdracht en het Programmaplan (Plan van aanpak). Het Programmateam bestaat naast de regionale programmanager uit alle programmamanagers van de deelnemende gemeenten. Ze voeren het Programmaplan via deelprojecten op regionaal en lokaal niveau uit. De medewerkers van de gemeenten in de regio moeten hier een actieve bijdrage aan leveren. De projecten hebben betrekking op: informatievoorziening, nieuwe instrumenten (Omgevingsvisie, Programma, Omgevingsplan), vergunningverlening, toezicht en handhaving, interne en externe werkwijzen en processen, personeel en organisatie, communicatie, financiën.

Functie-inhoud

De werkzaamheden staan in het teken van het gezamenlijke doel om de Omgevingswet in 2021 in de regio ingevoerd te hebben. Voorbeelden van werkzaamheden:

 • je werkt mee in zowel regionaal (regionaal Programmateam) als lokaal verband (lokaal Programmateam);
 • je neemt de gemeentelijke en bestuurlijke organisatie mee in het implementatietraject en legt procesmatige en inhoudelijke verbindingen tussen de diverse opgaven en vraagstukken;
 • je zorgt voor de opstart, uitvoering en afronding van regionale en/of lokale (deel)projecten;
 • je verdiept je in de actuele ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en vertaalt dit naar concrete doelstellingen of acties;
 • je neemt deel aan externe netwerken, bent alert op nieuwe landelijke informatie en verzorgt presentaties;
 • je stemt af met de opdrachtgever (directie) en het management over de strategie en de benodigde capaciteit en prioriteiten.

Functie-eisen

 • je hebt een WO werk- en denkniveau;
 • je hebt ruime ervaring met het managen van processen, programma’s, projecten en het sturen op doelen;
 • je hebt gedegen kennis van de nieuwe Omgevingswet en de consequenties daarvan voor gemeenten;
 • je weet te structureren, maar behoudt flexibiliteit in je aanpak;
 • je bent communicatief zeer vaardig en past je stijl aan afhankelijk van de doelgroep (inwoners en ondernemers, ambtelijk, bestuurlijk);
 • je bent (bestuurlijk) sensitief en staat in verbinding met je omgeving.

Competenties

Als Programmamanager Omgevingswet ben je voor onze gemeente de spin in het web voor de implementatie van de Omgevingswet. Je stuurt op het behalen van de gestelde doelen. Je bent alert op nieuwe informatie en de consequenties die daarmee gepaard gaan voor de gemeente. Je reageert snel en flexibel en hebt de sensitiviteit om op het juiste moment de collega’s, het regionale programmateam, de directie en/of het bestuur te informeren en betrekken. Je bent in je houding en gedrag een voorbeeld en ambassadeur voor een nieuwe manier van werken, passend in de geest van de Omgevingswet.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag  27 maart 2019 vóór 12:00 uur jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 2 referenties. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

Beleidsadviseur Wonen (provincie Zuid-Holland)

De Langhenkel Groep zoekt per direct voor een relatie in de provincie Zuid-Holland een Beleidsadviseur Wonen voor de duur van ongeveer 5 maanden. De opdracht is voor 32 uur per week.

De opdracht

Je adviseert de bestuurders en vindt het leuk om in het politieke krachtenveld te opereren. Je onderhoudt goede contacten met het bestuur en zorgt, gevraagd en ongevraagd, voor een goede informatievoorziening. Je bent creatief en ziet kansen om het leefklimaat te versterken. Je doen en laten is altijd gericht op een hogere kwaliteit. Je bent daarnaast zuinig op het gebied en let dus heel goed op dat je voorstellen geen afbreuk doen aan de kwaliteiten. Participatie van belanghebbenden is zeer belangrijk.

Wat ga je doen?

 • Uitvoeren van beide woonvisies;
 • Maken van prestatieafspraken met corporaties;
 • Aanspreekpunt namens de organisatie voor een aantal woningbouwcorporaties en ondersteuning bij regulier bestuurlijk overleg;
 • Vertegenwoordiging van de gemeenten in regionale samenwerkingsverbanden t.b.v. de woonverdeling in het woonkerngebied;
 • Uitwerken beleid ten aanzien van de combinatie ‘wonen en zorg’, waarbij de insteek o.a. moet zijn dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen;
 • De taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders;
 • Opstellen en evalueren van verordeningen en beleidsinstrumenten;
 • Adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen t.b.v. een uitgebalanceerd woningaanbod voor de verschillende doelgroepen;
 • Advisering over toepassing van startersleningen of blijversleningen als beleidsinstrument;
 • Opstellen gebiedsprofielen om de woonvisie op wijkniveau te vertalen.

Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur wonen in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring met de combinatie ‘wonen en zorg’ in de afgelopen 5 jaar;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een woningbouwcorporatie of een gemeente in de afgelopen 6 jaar.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag 28 maart 2019 vóór 10:00 uur jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 2 referenties. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

Allround Juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling (grondzaken) (provincie Noord-Holland)

De Langhenkel Groep zoekt per april voor een relatie in de provincie Noord-Holland een Allround Juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling (grondzaken) voor de duur van ongeveer 6 maanden. De opdracht is voor 36 uur per week.

De opdracht

De ambtelijke organisatie werkt voor een tweetal gemeenten. De organisatie bedient 2 gemeentebesturen en in totaal ongeveer 120.000 inwoners. De organisatie staat voor een omvangrijke omwenteling als het gaat om de opgave voor vernieuwing van de stad. Lag vroeger de focus op omvangrijke uitleglocaties voor woningbouw, nu verschuift de aandacht naar herontwikkeling en transformatie van de bestaande stad. De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is te zorgen voor een goed ingerichte ruimte, waar mensen zich thuis voelen om te wonen, te werken en te verblijven. De afdeling Stedelijke ontwikkeling wil met een slagvaardige en resultaatgerichte kernorganisatie ontwikkelingen initiëren en faciliteren. De afdeling bestaat uit drie teams, projecten en grondzaken, ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen. Het team projecten en grondzaken bestaat uit projectmanagement, projectondersteuning, stedenbouw, planeconomie en grondzaken.

Functie-eisen

 • Heeft een voor de functie relevante afgeronde WO-opleiding of Hbo-opleiding.
 • Heeft minimaal 7 jaar werkervaring op het gebied van gebiedsontwikkeling en grondzaken en heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het opstellen van intentieovereenkomsten, anterieure overeenkomsten en (koop)overeenkomsten en heeft up-to-date kennis van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van grondtransacties, bestemmingswijzigingen en wettelijk kostenverhaal.
 • Heeft gevoel voor gebiedsontwikkeling en alle facetten die daarbij komen kijken, zoals inzicht in de belangen van marktpartijen, inzicht in alle onderdelen van het proces van planontwikkeling, ruimtelijke procedures, civiel technische werkzaamheden en de realisatie van het bouwplan.
 • Beschikt over basiskennis van de totstandkoming van grondprijzen en wettelijk kostenverhaal en kunt hierover inhoudelijk sparren met de planeconoom en de marktpartij.
 • Heeft ervaring met bestuurlijke besluitvorming en het adviseren in een politiek bestuurde organisatie.
 • Heeft goede onderhandelingsvaardigheden, strategisch inzicht en bent ervaren in het voeren van onderhandelingen.
 • Heeft een pragmatische en oplossingsgerichte instelling met als oogmerk meerwaarde voor partijen aan beide zijden van de onderhandelingstafel.
 • Heeft gedegen kennis van Word en Excel;

De senior juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling functioneert zelfstandig en is all round; heeft een stevige persoonlijkheid die snel zijn/haar weg door de organisatie vindt om informatie te vergaren. Hij/zij werkt in projectgroepen intensief samen met de projectmanager en de planeconoom.

Hij/zij is in staat om tegenwicht te bieden aan projectmanagers, wederpartijen en bestuurders en je hebt gevoel voor het werken in een politiek bestuurde organisatie. De functie brengt veel persoonlijke contacten met zich mee, zowel intern als extern. Je beschikt over uitstekende contactuele- en onderhandelingsvaardigheden en je kunt je goed uitdrukken in woord en geschrift.

Als juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling beschik je over de volgende competenties:

 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Betrouwbaarheid
 • Onderhandelen
 • Analytisch vermogen
 • Samenwerken
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Zelfstandigheid
 • Organisatiegericht
 • Besluitvaardigheid

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag  27 maart 2019 vóór 12:00 uur jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 2 referenties. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

Adviseur ruimtelijke initiatieven (provincie Gelderland)

De Langhenkel Groep zoekt per mei voor een relatie in de provincie Gelderland een Adviseur ruimtelijke initiatieven voor de duur van ongeveer 7 maanden (met optie tot verlenging). De opdracht is voor 36 uur per week.

De opdracht

Inhoudelijk behandelen van ruimtelijke initiatieven en opstellen en procedureel begeleiden van Project omgevingsvergunningen (eventueel bestemmingsplannen). Inhoudelijk adviseren over afwijkingen van het gemeentelijk ‘kruimelbeleid’.

Verantwoordelijkheden

Inhoudelijke beoordeling, voorbereiden van besluitvorming, adviseren aan het bestuur en collega’s, uitvoeren van administratieve procedures (project omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen), klantcontacten.

Functie-eisen

 • Je heb een afgestudeerde HBO opleiding Planologie.
 • Je meer een generalist/adviseur dan een jurist.
 • Je bent iemand die (mede) vanuit de inhoud kan adviseren (met juridische basiskennis).
 • Je hebt ervaring met het behandelen van ruimtelijke initiatieven.
 • Je hebt ervaring met het werken in een gemeentelijke organisatie en het schrijven van adviezen (College/ Raadsvoorstellen).

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag 27 maart 2019 vóór 17:00 uur jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 1 referentie. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

Senior projectleider Gebiedsontwikkeling (provincie Flevoland)

De Langhenkel Groep zoekt per april voor een relatie in de provincie Flevoland een Senior projectleider Gebiedsontwikkeling voor de duur van ongeveer 12 maanden. De opdracht is voor 28-32 uur per week.

De organisatie

Kom werken bij een mooie gemeente met een ambitieuze bouwopgave voor de komende jaren en help ons deze positie te versterken! De gemeente is een jonge gemeente met lef. In veertig jaar tijd groeide de gemeente uit tot een gemeente met meer dan 40.000 inwoners. In deze organisatie worden talenten benut! De gemeente is opgedeeld in drie vakgebieden, namelijk Ruimtelijk Domein & Dienstverlening, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. Bij deze gemeente werken ze vanuit een gemeenschappelijke visie volgens de volgende organisatieprincipes: midden in de samenleving, verbinden, dienstverlenend, vertrouwen en gemeenschappelijke opgave.

Wat ga je doen?

Als senior projectleider ben je de persoon die zich bezig houdt met de ontwikkeling van ruimtelijke en mogelijk ook maatschappelijke opgaven binnen de gemeente. Dit doe je samen met multidisciplinaire projectteams waar je in de rol van projectleider functioneel leiding aan geeft. Ook ben je verantwoordelijk voor de voortgang van de activiteiten. Je bent intern en extern het aanspreekpunt voor jouw projecten en bent tevens een sparringpartner voor je collega’s, teammanager en het college van B&W. Je voert onderhandelingen namens de gemeente en zorgt voor een goede uitkomst. Daarnaast denk je mee over de strategie over de woningbouw opgaven waar de gemeente voor staat.

Wie ben jij?

 • Je hebt een afgeronde opleiding op WO niveau in het ruimtelijk vakgebied, voorbeeld Planologie, Sociale geografie, Economische geografie of Bestuurskunde;
 • Je hebt ruime (minimaal 7 jaar in de afgelopen 15 jaar) aantoonbare werkervaring als projectleider in ruimtelijke projecten met geïntegreerd werken binnen multidisciplinaire projectteams, daarbij kun je geboekte successen en behaalde resultaten van de afgelopen 3 jaar aantonen;
 • Je hebt een uitgebreid netwerk of kunt dit snel ontwikkelen, wat kan worden ingezet om projecten tot een succesvol einde te kunnen brengen. Het is een must dat je beschikt over uitstekende onderhandelingsvaardigheden en ervaring hebt in de samenwerking met marktpartijen;
 • Je bent doelgericht en weet wat er in en rondom je projecten speelt en anticipeert daar vroegtijdig op;
 • Je hebt affiniteit met bestuurlijke- en maatschappelijke opgaven.

Daarnaast ben je een teamspeler die visie heeft en weet wat het is om aan te pakken en projecten van ontwikkeling tot realisatie te brengen. Je kunt goed plannen en organiseren, daarbij ben je klant- en servicegericht. Daarbij hou je het doel voor ogen en ben je resultaatgericht. In een complex speelveld opereer jij standvastig en doortastend; je bent een stevige sparringpartner.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag 20 maart 2019 vóór 10:00 uur jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 1 referentie. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

Medewerker toezicht/handhaving milieu (provincie Gelderland)

De Langhenkel Groep zoekt per april voor een relatie in de provincie Gelderland een Medewerker toezicht/handhaving milieu voor de duur van ongeveer 6 maanden (met optie tot verlenging). De opdracht is voor 36 uur per week.

De organisatie

De organisatie staat voor ‘Samen werken aan een duurzaam en veilige regio waarin inwoners en bedrijven goed kunnen wonen, werken en leven’. Ze doen dit door kwalitatief goede producten te leveren waarbij de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Ze werken zakelijk en efficiënt op basis van een producten- en dienstencatalogus. Naast deze standaardproducten en -diensten zijn we in staat specifiek maatwerk te leveren. Daarbij staan de volgende kerncompetenties centraal; klantgericht werken, resultaatgericht werken en flexibiliteit.

Het team milieutoezicht bestaat uit 15 praktijkmensen met een no-nonsense mentaliteit. De medewerkers in dit team hebben ieder hun eigen werkgebied maar werken meer en meer samen binnen het team en andere afdelingen.

Wat ga je doen?

Je controleert zelfstandig of bedrijven in het middensegment voldoen aan de milieuwet- en regelgeving. Ook voer je aspectcontroles uit op lozingen, geluid, energie, lucht en afval. Met jou willen ze bekijken of je voorkeur uitgaat naar het onderdeel agrarisch of industrie.

Je signaleert en rapporteert over risico’s, afwijkingen en overtredingen. Je adviseert over maatregelen en beoordeelt samen met de juridische handhavers de relevantie en haalbaarheid van handhavingsbesluiten. Je stelt controlerapporten en bevindingenbrieven op en zorgt oor een complete registratie en dossieropbouw. Je signaleert vakinhoudelijke ontwikkelingen en levert input voor operationele beleidsuitgangspunten en processen.

Klachten en meldingen is een belangrijk onderdeel van de functie. Je draait samen met je collega’s als incidentcoördinator periodiek in onze 24/7 incidentendienst voor bouwen en milieu. Daarvoor moet je snel beschikbaar kunnen zijn buiten kantooruren. Tijdens de incidentendienst gebruik je onze dienstauto.

Functie-eisen

Je bent:

 • Klantgerichtheid en resultaatgerichtheid;
 • Gedreven en flexibel;
 • Besluitvaardig en daadkrachtig.

Je hebt:

 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Een afgeronde opleiding op het gebied van milieu;
 • Drie jaar ervaring op het gebied van milieu;
 • Affiniteit met dienstverlening;
 • Een rijbewijs en je bezit een eigen auto;
 • Het is een pré als je aanvullende opleidingen hebt op het gebied van energiebesparing, PGS richtlijnen, activiteitenbesluit of agrarische activiteiten.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag 25 maart 2019 vóór 10:00 uur jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 1 referentie. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

 

>> Restart je carrière met De Langhenkel Groep

Wij zijn op zoek naar talent!

Voor ons Restart-programma zijn wij op zoek naar enthousiaste, leergierige talenten uit heel Nederland.
Heeft jouw carrière door (bijvoorbeeld economische) omstandigheden een andere wending gekregen, maar wil je heel graag weer terug naar je vakgebied Ruimte en Omgevingsrecht?
Bijvoorbeeld in de volgende functies:

>>    Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
>>    Vergunningverlener
>>    Toezichthouder
>>    Jurist (op o.a. het gebied van bestemmingsplannen, milieu, handhaving of grondzaken)
>>    Medewerker Grondzaken

Ook kandidaten die ervaring hebben opgedaan in de uitvoering van en het toezicht op bouwprojecten bijvoorbeeld bij aannemers, projectontwikkelaars en corporaties zijn van harte welkom.

Wil jij je carrière binnen de overheid een (nieuwe) impuls geven en ben je op zoek naar een programma die jouw kennis weer opfrist voor het werken binnen het Ruimtelijk Domein? Past afwisseling, vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling binnen een organisatie waar je helemaal jezelf kunt zijn bij jou? Lees dan snel verder over ons Restart-programma. We starten op 29 april 2019!

Wat is het Restart-programma?

Restart zegt het al…… Je maakt een doorstart in je carrière met een opleiding van 4 weken, waarin je kennis een update krijgt voor een vervolg van jouw carrière binnen de overheid. Na de opleiding volgt een praktijkperiode van 6 weken bij één van onze opdrachtgevers. Bij gebleken geschiktheid treed je bij ons in vaste dienst. Je wordt met actuele kennis en de juiste vaardigheden ingezet bij een gemeente, provincie, omgevingsdienst of waterschap op tijdelijke opdrachten die steeds nieuwe uitdagingen bieden. Hierdoor ontwikkel jij je versneld weer als professional binnen het Ruimtelijk Domein.

Jouw persoonlijke ontwikkeling staat bij ons voorop. Je krijgt volop de mogelijkheid om aan je vaardigheden te werken en vakinhoudelijke cursussen te volgen bij ons eigen opleidingsinstituut. Daarnaast heb jij je eigen vaste aanspreekpunt, jouw regiomanager, die jou begeleidt in je ontwikkeling.

Restart biedt jou:

>>    Een contract voor onbepaalde tijd na het doorlopen van de opleidingsperiode (3 maanden)
>>    Een afwisselende baan met veel ontwikkelingsmogelijkheden
>>    Persoonlijke begeleiding van jouw regiomanager
>>    Een groot netwerk
>>    Vakinhoudelijke ondersteuning van collega’s en ons eigen opleidingsinstituut
>>    Een hecht team dat kennisdeling en maatschappelijke betrokkenheid belangrijk vindt

Ben jij het talent dat wij zoeken? Of heb je vragen? Neem dan contact op met onze Recruiters:

>>    Karin Rezaie, 06-15874911 of krezaie@langhenkel.nl
>>    Mirte Bergsma, 06-11221914 of mbergsma@langhenkel.nl

>> Fast Forward met De Langhenkel Groep

Wij zijn op zoek naar talent!

Voor ons Fast Forward-programma zijn wij op zoek naar enthousiaste, leergierige talenten uit heel Nederland met een afgeronde HBO- of WO-opleiding in de volgende richtingen:

>>       Bestuurs) Recht
>>       Bestuurskunde
>>       Ruimtelijke Ordening
>>       Planologie
>>       Geografie
>>       Stedenbouw
>>       Milieukunde
>>       Bouwkunde

Ambieer jij een carrière bij de overheid, om er middels uitdagende tijdelijke opdrachten achter te komen waar jij je talent het beste in kunt zetten en ben je benieuwd welke functie jou op het lijf geschreven is?

Past afwisseling, vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling binnen een organisatie waar je helemaal jezelf kunt zijn bij jou? Lees dan snel verder over ons Fast Forward-programma. We starten op 29 april 2019!

Wat is het Fast Forward-programma?

Fast Forward zegt het al…… Je maakt een vliegende start in je carrière met een opleiding van 4 weken, waarin je klaargestoomd wordt voor het werken binnen de overheid. Na de opleiding volgt een praktijkperiode van 6 weken bij één van onze opdrachtgevers. Bij gebleken geschiktheid treed je bij ons in vaste dienst. Je wordt met actuele kennis en de juiste vaardigheden ingezet bij een gemeente, provincie, omgevingsdienst of waterschap op tijdelijke opdrachten die steeds nieuwe uitdagingen bieden. Hierdoor ontwikkel jij je versneld van junior naar senior professional binnen het Ruimtelijk Domein. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag als:

>>       Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
>>       Vergunningverlener
>>       Toezichthouder
>>       Jurist (op o.a. het gebied van bestemmingsplannen, milieu, handhaving of grondzaken)
>>       Medewerker Grondzaken

Jouw persoonlijke ontwikkeling staat bij ons voorop. Je krijgt volop de mogelijkheid om aan je vaardigheden te werken en vakinhoudelijke cursussen te volgen bij ons eigen opleidingsinstituut. Daarnaast heb jij je eigen vaste aanspreekpunt, jouw regiomanager, die jou begeleidt in je ontwikkeling van junior naar senior professional.

Fast Forward biedt jou:

>>       Een contract voor onbepaalde tijd na het doorlopen van de opleidingsperiode (3 maanden)
>>       Een afwisselende baan met veel ontwikkelingsmogelijkheden
>>       Persoonlijke begeleiding van jouw regiomanager
>>       Een groot netwerk
>>       Vakinhoudelijke ondersteuning van ervaren collega’s en ons eigen opleidingsinstituut
>>       Een hecht team dat kennisdeling en maatschappelijke betrokkenheid belangrijk vindt

Ben jij het talent dat wij zoeken? Of heb je vragen? Neem dan contact op met onze Recruiters:

>>       Karin Rezaie, 06-15874911 of krezaie@langhenkel.nl
>>       Mirte Bergsma, 06-11221914 of mbergsma@langhenkel.nl

Recruiter Sociaal Domein

Onze organisatie

De Langhenkel Groep, gevestigd in Zwolle en Rosmalen, detacheert al bijna 30 jaar meer dan 300 professionals/specialisten op diverse terreinen zoals Werk, Inkomen & Zorg, Omgevingsrecht en juridische en financiële dienstverlening. Dit doen wij bij verschillende organisaties door heel Nederland zowel (semi)overheid en bedrijfsleven. Daarnaast verzorgen we trainingen en beroeps opleidingen voor onze opdrachtgevers. Interimmanagement en (Project)Advisering is een dienst die we ook aanbieden. Voor onze vestiging Rosmalen zijn wij voor onze tak Sociaal Domein op zoek naar een commercieel talent: Recruiter Sociaal Domein.

Wat ga je doen?

 • bespreken van openstaande vacatures met de accountmanager, teammanager en recruiters
 • matchen van de juiste kandidaat op de openstaande vacature
 • opstellen van diverse wervingscampagnes
 • houden van sollicitatiegesprekken
 • werven en selecteren van medewerkers op hbo- en academisch niveau
 • onderhouden van het bestaande netwerk van kandidaten en zoeken naar nieuwe kandidaten
 • afspraken inplannen voor de team- en accountmanagers
 • verzorgen en eventueel nabellen van mailingen
 • organiseren en plannen van gesprekken met kandidaten
 • up-to-date houden van het kandidatenbestand

In deze veelzijdige functie maak je deel uit van het commerciële team in Zuid Nederland en werk je nauw samen met de teammanager, accountmanager Sociaal Domein en de recruiters van de andere teams. Het is een enthousiast en gedreven team waar je de mogelijkheid krijgt om je verder te ontwikkelen.

We zoeken een collega die past in het volgende profiel:

 • een afgeronde hbo-opleiding met commerciële werkervaring
 • enige ervaring in de uitzend-, detacherings- of arbeidsbemiddelingsbranche
 • een doorzetter met de mentaliteit ‘de aanhouder wint’
 • een goede netwerker met oog voor kwaliteit
 • iemand die vernieuwende ideeën heeft en mee kan denken over het arbeidsmarktbeleid
 • een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • pro-actief, initiatiefrijk en zelfstandig
 • een flinke dosis energie en lef om nieuwe opdrachten binnen te halen
 • resultaatgericht
 • woonachtig in de regio Rosmalen – Eindhoven

Belangstelling?

Ben je geïnteresseerd in deze functie en pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag je CV voorzien van een goede motivatie op wmeulman@langhenkel.nl. Neem voor nadere informatie gerust contact op met Wieneke via telefoonnummer 06 11 35 20 82.

 

 

Trainees integraal consulent Wmo/jeugd (startdatum 6 mei 2019)

De Langhenkel Groep detacheert meer dan 300 specialisten op diverse terreinen (Sociaal Domein, Ruimte, Wonen, Omgevingsrecht en Zorg) bij verschillende (overheids)organisaties door heel Nederland. Ook verzorgen wij trainingen en opleidingen. Dit alles doen wij al bijna 30 jaar en met veel plezier!

Werken bij De Langhenkel Groep betekent uitdagende klussen uitvoeren. Je blijft niet te lang op één plek en ontwikkelt je dus razendsnel. Klik hier voor meer informatie over werken bij De Langhenkel Groep.

Wij zijn op zoek naar talent uit alle regio’s van Nederland!

Voor ons traineeship tot consulent Wmo/consulent Jeugd zoeken wij kandidaten met een afgeronde relevante hbo opleiding en affiniteit met het sociaal domein.
Je volgt eerst een intern opleidingstraject dat bestaat uit een deel theorie en een praktijkperiode. Het theoretische gedeelte van de opleiding start op 6 mei 2019 en duurt drie weken, gevolgd door een praktijkperiode van 6-8 weken. Als je het theoretische gedeelte en de praktijkperiode met een voldoende afrondt treed je bij ons in dienst en word je gedetacheerd bij onze opdrachtgevers (veelal gemeentelijke diensten) als integraal consulent Wmo en/of jeugd. Dit betekent dat je met name uitvoering gaat geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet (JW), maar dat je ook ingezet kunt worden in het kader van bijvoorbeeld de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). De inhoud van de opleiding vind je hier.

Wat ga je doen?

Als integraal consulent Wmo/jeugd heb je onder andere de volgende taken:

 • het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van de Wmo 2015 en/of de Jeugdwet door:
 • een hoogwaardige intake;
 • het afleggen van huisbezoeken;
 • het analyseren en beoordelen van de hulpvraag;
 • het zelfstandig indiceren;
 • het beoordelen van externe adviezen;
 • het verstrekken van informatie en advies;
 • het verrichten van heronderzoeken en het verwerken van mutaties;
 • het voeren van bewustkeuzegesprekken PGB-Wmo 2015/JW/Wlz;
 • het afleggen van huisbezoeken in het kader van de PGB-Wlz;
 • het organiseren van zorg in natura in het kader van de Wlz;
 • het bieden van cliëntondersteuning in het kader van de JW. 

Wij bieden

 • een afwisselende startersfunctie bij dé marktleider op het gebied van detacheren en opleiden binnen de overheidsmarkt;
 • een goed salaris en prima arbeidsvoorwaarden;
 • goede opleidingsmogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

Wij zoeken kandidaten

 • die fulltime beschikbaar zijn vanaf 6 mei 2019;
 • met een afgeronde hbo opleiding op paramedisch gebied;
 • met een Hsao-diploma (hoger sociaal-agogisch onderwijs) (=pre) i.v.m. de mogelijkheid van een SKJ–registratie (meer informatie over de SKJ-registratie staat hier);
 • die flexibel, representatief, gedreven, communicatief sterk (woord en geschrift), daadkrachtig zijn;
 • uit verschillende regio’s van het land die bereid zijn om te reizen;
 • die beschikken over rijbewijs B (eis);
 • met stage- of (korte) relevante werkervaring (=pre);
 • die integer zijn, een VOG (verklaring omtrent het gedrag) moet afgegeven kunnen worden (eis).

Interesse

Heb je interesse dan ontvangen wij graag je CV en een goede motivatie op werken@langhenkel.nl. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Corina van der Ploeg van personeelszaken of met onze recruiters via telefoonnummer 038 – 467 72 00.

 • Kandidaten die niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen wordt afgeraden te solliciteren.
 • We vinden je motivatie zeker zo belangrijk als je werkervaring, daarom worden sollicitaties zonder motivatie niet in behandeling genomen.

Hieronder vind je veel gestelde vragen over het traineeship

 • Wanneer start het traineeship?
  Het theoretische gedeelte van het traineeship start op 6 mei 2019. Vanaf de aanvangsdatum tot aan het einde van het opleidingstraject (inclusief de praktijkperiode) dien je volledig beschikbaar te zijn (geen vakantieplannen etc.).
 • Waar vindt het theoriegedeelte plaats en hoe lang duurt dat?
  Het theoriegedeelte wordt verzorgd op één van onze vestigingen (wordt nader bepaald) en duurt 4 weken.
 • Waar vindt de praktijkperiode plaats en hoe lang duurt die periode?
  De praktijkperiode vindt plaats bij één van onze opdrachtgevers. Bij welke opdrachtgever je geplaatst zal worden is nog onbekend. De praktijkperiode duurt ca. 4 tot 6 weken.
 • Is een afgeronde relevante hbo opleiding een harde eis?
  Trainees dienen ten minste een afgeronde hbo opleiding te hebben. Een verkort hbo programma valt hier bijvoorbeeld niet onder.
 • Ontvangen de kandidaten tijdens de opleidingsweken ook salaris?
  Tijdens de opleidingsperiode (theorie en praktijkperiode) ontvang je een opleidingsvergoeding. Nadat je de opleidingsperiode met een voldoende hebt afgerond gaat de arbeidsovereenkomst in en ontvang je het startsalaris.

Trainees Consulent Werk & Inkomen (m/v) (start 23 april 2019)

De Langhenkel Groep, gevestigd in Zwolle en Rosmalen, detacheert meer dan 300 specialisten op diverse terreinen (Werk, Inkomen & Zorg, Wonen, Onderwijs, Omgevingsrecht en Juridische en Financiële dienstverlening) bij verschillende organisaties door heel Nederland ((semi)overheid en bedrijfsleven). Daarnaast verzorgen we trainingen en opleidingen. Advisering is een derde dienst die we aanbieden.

Werken bij Langhenkel betekent uitdagende klussen uitvoeren. Je blijft niet te lang op één plek en ontwikkelt je dus razendsnel. Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze medewerkers goed te faciliteren. Behalve een vaste baan bieden wij een uitstekend salaris, prima scholings- en opleidingsmogelijkheden en inhoudelijke ondersteuning vanuit ons expertisecentrum en door ons uitgegeven handboeken en nieuwsbrieven. Klik hier voor meer informatie over werken bij De Langhenkel Groep.

Wij zijn op zoek naar talent!

De trainee volgt eerst een intern opleidingstraject dat bestaat uit een deel theorie en een praktijkperiode. Het theoretische gedeelte van de opleiding start op 23 april 2019 en duurt ca. vijf weken (inclusief een interne praktijkweek), gevolgd door een praktijkperiode bij een gemeente van ongeveer zes weken. Bij gebleken geschiktheid en een opdracht treedt de kandidaat bij ons in dienst en wordt hij/zij gedetacheerd bij onze opdrachtgevers (gemeentelijke diensten werk, inkomen en zorg) als consulent. Voor de inhoud van de opleiding, klik hier.

Wat doet een consulent Werk & Inkomen?

Een consulent Werk & inkomen heeft afwisselend werk bij een gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen. Hij/zij handelt aanvragen af in het kader van de Participatiewet (PW) en aanverwante regelgeving. Daarnaast voert de consulent rechtmatigheidsonderzoeken uit en geeft hij/zij advies inzake lopende uitkeringen of de beëindiging daarvan en levert hij/zij een actieve bijdrage aan fraudebestrijding. Hij/zij kan het directe aanspreekpunt van een groot aantal burgers zijn, werkt vaak onder moeilijke omstandigheden (hoge werkdruk, achterstanden) en verricht diverse administratief-juridische werkzaamheden, zoals het opstellen van rapportages en beschikkingen. Daarnaast begeleidt en stimuleert de consulent de cliënten richting de arbeidsmarkt, daarbij altijd sturend op zelfredzaamheid van de cliënt. Als consulent bij De Langhenkel Groep word je gedetacheerd bij (inter)gemeentelijke diensten Sociale Zaken, Participatie en Inkomen.

Wij zoeken kandidaten

 • met een relevante afgeronde hbo opleiding (bijvoorbeeld hbo Sociaal-Juridische Dienstverlening, hbo Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo Rechten etc.);
 • met de volgende competenties: flexibel, representatief, gedreven, communicatief sterk (woord en geschrift), daadkrachtig;
 • die bereid zijn om te reizen (eis);
 • die in het bezit van een rijbewijs (B) (eis);
 • die integer zijn, een VOG (verklaring omtrent het gedrag) moet afgegeven kunnen worden (eis).

Wij zoeken kandidaten uit heel Nederland met een afgeronde hbo- of wo-opleiding die de bereidheid hebben om in verschillende regio’s te werken en die fulltime beschikbaar zijn vanaf 23 april 2019. Kandidaten met stage- dan wel (korte) relevante werkervaring genieten onze voorkeur.

Kandidaten die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen wordt afgeraden te solliciteren.

Interesse

Heb je interesse in de opleiding, dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je CV voorzien van een goede motivatie via werken@langhenkel.nl. Neem voor nadere informatie gerust contact op met de afdeling personeelszaken of een van onze regiomanagers via telefoonnummer 038 – 467 72 00.

Hieronder vind je veel gestelde vragen over het traineeship

 • Wanneer start het traineeship?
  Op 23 april 2019 start het traineeship. Het is belangrijk dat je vanaf deze datum fulltime beschikbaar bent.
 • Waar vindt het theoriegedeelte plaats en hoe lang duurt dat?
  Het theoriegedeelte wordt verzorgd op één van onze vestigingen (wordt nader bepaald), duurt 4 weken en wordt gevolgd door een interne praktijkweek die op onze vestiging in Zwolle zal plaatsvinden.
 • Waar vindt de praktijkperiode plaats en hoe lang duurt die periode?
  De praktijkperiode vindt plaats bij één van onze opdrachtgevers. Bij welke opdrachtgever je geplaatst zal worden is nog onbekend. De praktijkperiode duurt ca. 6 weken.
 • Is een afgeronde relevante hbo opleiding een harde eis?
  Trainees dienen ten minste een afgeronde hbo -opleiding te hebben. Een verkort hbo-programma valt hier bijvoorbeeld niet onder.
 • Ontvangen de kandidaten tijdens de opleidingsweken ook salaris?
  Tijdens de opleidingsperiode (theorie en praktijkperiode) ontvang je een opleidingsvergoeding. Na afronding daarvan ontvang je het startsalaris.

Antwoorden Vragen Cursus uitkeringsberekening Participatiewet

De juiste antwoorden zijn:

 1. B
 2. C
 3. A
 4. B
 5. D

Stedenbouwkundigen (landelijk)

Langhenkel Ruimte is het onderdeel van De Langhenkel Groep dat zich richt op functies binnen het omgevingsrecht. Onze opdrachtgevers zijn met name gemeenten, maar ook provincies, omgevingsdiensten en waterschappen. Binnen het vakgebied Ruimtelijk beleid en omgevingsrecht zijn er momenteel 110 medewerkers, bij ons in dienst en door heel het land werkzaam. Daarnaast werken wij met een flexibele schil van ongeveer 100 freelancers.

Onze opdrachtgevers opereren in een dynamische sector. Hun organisaties, taken en bevoegdheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Zij hebben steeds meer behoefte aan een flexibele schil, waaruit ze de professionals kunnen putten die ze op dat moment nodig hebben. Langhenkel Ruimte zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek komen. Wij doen onze opdrachtgevers een aanbod op maat, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Met elkaar zorgen we ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan.

De Langhenkel Groep ontvangt regelmatig aanvragen van opdrachtgevers voor goede stedenbouwkundigen.

Wij zijn op zoek naar professionals die bij ons in dienst willen (op projectbasis) of zzp-ers.

De Opdracht

Werken bij De Langhenkel Groep betekent dat je uitdagende klussen gaat uitvoeren. Je blijft niet te lang hangen op één plek en je ontwikkelt je dus razendsnel. Daarnaast vindt De Langhenkel Groep het belangrijk dat de mensen die voor ons werken goed gefaciliteerd worden. Dit gebeurt door o.a. het ter beschikking stellen van een auto, het bieden van een vaste baan, het ondersteunen via opleidingen en trainingen, het gebruik kunnen maken van onze inhoudelijke backoffice, het aan onze medewerkers ter beschikking stellen van onze handboeken en uitgaven, toegang tot digitale kennissystemen en nieuwsbrieven… kortom… DLG zorgt dat je kennis up-to-date is, zodat jij de opdracht kan uitvoeren zoals onze opdrachtgevers dat verwachten, want kwaliteit staat voorop! De Langhenkel Groep biedt een uitstekend salaris en overige arbeidsvoorwaarden.

Taken

 • Je vertaalt de ruimtelijke visie naar stedenbouwkundige ontwerpen
 • Je draagt zorg voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie en uitgangspunten voor grote en complexe locaties
 • Je ontwikkelt stedenbouwkundige plannen, programma’s van eisen en (her)inrichtingsplannen, stelt kwaliteitscriteria op
 • Je adviseert management, bestuur en projectleiders
 • Je bent contactpersoon richting derden (architecten, ontwikkelaars, bouwondernemers, bewoners, welstandscie) met betrekking tot planvorming en ontwikkeling
 • Je geeft stedenbouwkundig advies in diverse projectgroepen (complexere gebiedsontwikkelingen van bedrijventerreinen en kantoorlocaties, herontwikkelingen van gemeentelijk vastgoed en grote woningbouwprojecten);
 • Je werkt aan stedenbouwkundige plannen, doet onderzoeken, adviseert over verkavelingen en beeldkwaliteitsplannen;
 • Je ontwikkelt en implementeert ruimtelijk beleid voor onderwerpen die voor de gemeente relevant zijn;
 • Je voert overleg in de projectgroepen en met betrokken architecten en marktpartijen;
 • Je beantwoordt (onvoorziene) vragen vanuit ruimtelijke kwaliteitsoptiek of vanuit de politiek context;
 • Je bent een strategisch adviseur en inhoudelijk deskundige in diverse uitdagende ruimtelijke inrichtingsprojecten.

Functie-eisen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente van minimaal 70.000 inwoners in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring met landschap, cultuurhistorie en/of openbare ruimte;
 • Een afgeronde opleiding Stedenbouwkunde op minimaal HBO bachelor niveau;
 • Bij voorkeur ben je ervaren in het werken met Microstation en Sketchup en bekend met GIS.

Competenties

 • Je kan goed uit de voeten met praktische zaken binnen het vakgebied van stedenbouwkunde;
 • Je bent klantgericht en initiatiefrijk en hebt een zeer goed ontwikkeld gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen;
 • Je bent communicatief vaardig en gericht op samenwerking;
 • Je kan strategisch denken c.q. het opstellen van een lange termijn visie is een tweede natuur voor je;
 • Je hebt kennis van de locatie situatie.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 2 referenties. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

 

 

 

De onafankelijke VvE bestuurder van Langhenkel voor particulieren

“Bestuurder heeft grote invloed op de bouwkundige kwaliteit van de VvE”

Het is goed, dat de bouwkundige kwaliteit van het (gemengd) woningbezit weer volop in de belangstelling staat. Het maakt eigenaren in Verenigingen van Eigenaars weer eens duidelijk hoe belangrijk structureel bouwkundig onderhoud van het gebouw is. Dat vraagt wel om een stevig bestuur met visie en beleid. En dat is nu juist waaraan het in een VvE steeds vaker ontbreekt.

De onafhankelijke VvE bestuurder van Langhenkel beschikt over ruime kennis en ervaring om de VvE ‘toekomst bestendig’ te maken. De bestuurder maakt na inventarisatie een plan van aanpak waarin naast bestuurlijke óók bouwkundige aspecten worden opgenomen en de financiering van het bouwkundig onderhoud wordt belicht.

De onafhankelijke VvE bestuurder van Langhenkel neemt de eigenaren in begrijpelijke taal mee naar een goed voorbereid moment van besluitvorming in de vergadering van eigenaars. Waar nodig wordt voor grootonderhoud externe financiering gezocht en waar mogelijk worden subsidies aangevraagd.

De onafhankelijke VvE bestuurder van Langhenkel brengt een gestagneerd bestuursproces weer op gang en zal de vereniging reactiveren waarna hij terugtreedt. Daar waar een bestuur uit eigenaren niet mogelijk blijkt, blijft de onafhankelijke VvE bestuurder langer in functie.
De onafhankelijke VvE bestuurder van Langhenkel heeft de volgende kenmerken:

 • een afgeronde HBO/WO-opleiding;
 • minimaal twee jaar relevante werkervaring;
 • afgeronde opleiding ‘VvE bestuurder’ (via Langhenkel Opleiding, Training & Advies);
 • bekend met de ‘Wet verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars’ en modelreglementen waaronder die van 2017;
 • bekend met de huurwet en de praktische toepassing daarvan in gemengde VvE’s;
 • communicatief sterk, secuur, probleemoplossend en bereid om kennis te delen.

Langhenkel Wonen staat voor integriteit en onafhankelijkheid. Wij zijn op geen enkele wijze gelieerd aan bouwondernemingen, verzekeraars of andere zakelijke partijen waarmee een VvE van doen kan hebben. Wij voeren ook geen beheertaken uit.


Een professionele aanpak door een extern bestuurder versterkt een VvE in haar functioneren. De sterke en daadkrachtige onafhankelijke bestuurder van Langhenkel is een professional en een uitmuntend vergadervoorzitter.

De ervaren strategische voorzitters weten tactvol en met respect om te gaan met uiteenlopende waarden en normen in een vergadering.

Die expertise én kennis van VvE’s stellen wij bij Langhenkel graag ter beschikking. Onze ervaring en visie zullen ertoe leiden, dat de VvE vanuit een open bestuursmodel en heldere communicatie haar doelstellingen blijvend zal realiseren.

Hans van Holten
senior adviseur VvE

Meer weten?

Klik hier om de folder te downloaden.


Langhenkel Wonen is onderdeel van Future Groep. Samen vormen wij een gerenommeerde landelijk werkende organisatie gespecialiseerd in advies, detachering en opleidingen. Onze opdrachtgevers zijn de rijksoverheid, gemeenten, woningcorporaties, zorgkantoren, verzekeraars, provincies, waterschappen en particulieren. Met 700 professionals in vaste dienst en ruim 3.000 vakspecialisten in ons netwerk, zorgen wij al bijna 30 jaar voor effectieve maatwerkoplossingen.

Juridisch beleidsmedewerker RO (landelijk)

Langhenkel Ruimte is het onderdeel van De Langhenkel Groep dat zich richt op functies binnen het omgevingsrecht. Onze opdrachtgevers zijn met name gemeenten, maar ook provincies, omgevingsdiensten en waterschappen. Binnen het vakgebied Ruimtelijk beleid en omgevingsrecht zijn er momenteel 110 medewerkers, bij ons in dienst en door heel het land werkzaam. Daarnaast werken wij met een flexibele schil van ongeveer 100 freelancers.

Onze opdrachtgevers opereren in een dynamische sector. Hun organisaties, taken en bevoegdheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Zij hebben steeds meer behoefte aan een flexibele schil, waaruit ze de professionals kunnen putten die ze op dat moment nodig hebben. Langhenkel Ruimte zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek komen. Wij doen onze opdrachtgevers een aanbod op maat, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Met elkaar zorgen we ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan.

De Langhenkel Groep ontvangt regelmatig aanvragen van opdrachtgevers voor goede juridisch beleidsmedewerkers RO.

Wij zijn op zoek naar professionals die bij ons in dienst willen (op projectbasis) of zzp-ers.

De opdracht

Werken bij De Langhenkel Groep betekent dat je uitdagende klussen gaat uitvoeren. Je blijft niet te lang hangen op één plek en je ontwikkelt je dus razendsnel. Daarnaast vindt De Langhenkel Groep het belangrijk dat de mensen die voor ons werken goed gefaciliteerd worden. Dit gebeurt door o.a. het ter beschikking stellen van een auto, het bieden van een vaste baan, het ondersteunen via opleidingen en trainingen, het gebruik kunnen maken van onze inhoudelijke backoffice, het aan onze medewerkers ter beschikking stellen van onze handboeken en uitgaven, toegang tot digitale kennissystemen en nieuwsbrieven… kortom… DLG zorgt dat je kennis up-to-date is, zodat jij de opdracht kan uitvoeren zoals onze opdrachtgevers dat verwachten, want kwaliteit staat voorop! De Langhenkel Groep biedt een uitstekend salaris en overige arbeidsvoorwaarden.

Taken

 • het zelfstandig opstellen van bestemmingsplannen aan de hand van gemeentelijke standaarden;
 • het in procedure brengen van bestemmingsplannen en het verzorgen van college- en raadsvoorstellen;
 • uitvoering van overige taken binnen team, zoals beoordelen en afhandelen van principeverzoeken;
 • en mogelijk het behandelen van verzoeken om voorlopige voorziening en beroep, inclusief vertegenwoordiging bij Rechtbank en Raad van State.

Kandidaatomschrijving

Wij komen graag in contact met mensen die graag in verschillende omgevingen willen werken, die bereid zijn om te reizen en evt. te overnachten voor een opdracht, die flexibel zijn en enthousiast, die 32-36 uur per week beschikbaar zijn en die vooral graag deel willen uitmaken van een leuk team binnen een loyale en betrokken organisatie.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal 1 à 2 jaar werkervaring op het gebied van beleid RO bij een overheidsorganisatie;
 • Je hebt een afgeronde juridische HBO/ WO opleiding op het gebied van planologie of rechten;
 • Je hebt extra kennis van ruimtelijke ordening d.m.v. cursussen en/ of werkervaring.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 2 referenties. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

Medewerkers grondzaken 32-36 uur per week (landelijk)

Langhenkel Ruimte is het onderdeel van De Langhenkel Groep dat zich richt op functies binnen het omgevingsrecht. Onze opdrachtgevers zijn met name gemeenten, maar ook provincies, omgevingsdiensten en waterschappen. Binnen het vakgebied Ruimtelijk beleid en omgevingsrecht zijn er momenteel 110 medewerkers, bij ons in dienst en door heel het land werkzaam. Daarnaast werken wij met een flexibele schil van ongeveer 100 freelancers. 

Onze opdrachtgevers opereren in een dynamische sector. Hun organisaties, taken en bevoegdheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Zij hebben steeds meer behoefte aan een flexibele schil, waaruit ze de professionals kunnen putten die ze op dat moment nodig hebben. Langhenkel Ruimte zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek komen. Wij doen onze opdrachtgevers een aanbod op maat, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Met elkaar zorgen we ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan. 

De Langhenkel Groep ontvangt regelmatig aanvragen van opdrachtgevers voor goede medewerkers grondzaken.  

Wij zijn op zoek naar professionals die bij ons in dienst willen (op projectbasis) of zzp-ers. 

De opdracht

Werken bij De Langhenkel Groep betekent dat je uitdagende klussen gaat uitvoeren. Je blijft niet te lang hangen op één plek en je ontwikkelt je dus razendsnel. Daarnaast vindt De Langhenkel Groep het belangrijk dat de mensen die voor ons werken goed gefaciliteerd worden. Dit gebeurt door o.a. het ter beschikking stellen van een auto, het bieden van een vaste baan, het ondersteunen via opleidingen en trainingen, het gebruik kunnen maken van onze inhoudelijke backoffice, het aan onze medewerkers ter beschikking stellen van onze handboeken en uitgaven, toegang tot digitale kennissystemen en nieuwsbrieven… kortom… DLG zorgt dat je kennis up-to-date is, zodat jij de opdracht kan uitvoeren zoals onze opdrachtgevers dat verwachten, want kwaliteit staat voorop! De Langhenkel Groep biedt een uitstekend salaris en overige arbeidsvoorwaarden.

Taken

 • Het in behandeling nemen van verzoeken tot koop grond;
 • Verantwoordelijk voor huurindexatie;
 • Het accuraat houden van de beheerlijsten;
 • Het behandelen van huuropzeggingen;
 • Het behandelen van (aan)vragen over gebruik van grond;
 • Opstellen, uitwerken en/of aanpassen van overeenkomsten voor grond en vastgoed;
 • Archiveringswerkzaamheden;
 • Telefonisch informatie verstrekken en het behandelen van (aan)vragen;
 • Ondersteuning werkzaamheden van de senior medewerker(s).

Kandidaatomschrijving

Wij komen graag in contact met mensen die graag in verschillende omgevingen willen werken, die bereid zijn om te reizen en evt. te overnachten voor een opdracht, die flexibel zijn en enthousiast, die 32-36 uur per week beschikbaar zijn en die vooral graag deel willen uitmaken van een leuk team binnen een loyale en betrokken organisatie.

Functie-eisen

 • Je hebt 3-5 jaar werkervaring op het gebied van vastgoed/ grondzaken bij een overheidsorganisatie;
 • Je hebt een afgeronde juridische HBO/ WO opleiding op het gebied van recht of vastgoed;
 • Je hebt extra kennis van grondzaken en vastgoed d.m.v. cursussen en/ of werkervaring;
 • Je hebt ervaring met onderhandelen, het opstellen van (anterieure) overeenkomsten, gronduitgifte en aankoop.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 2 referenties. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

Vastgoedjuristen 32-36 uur per week (landelijk)

Langhenkel Ruimte is het onderdeel van De Langhenkel Groep dat zich richt op functies binnen het omgevingsrecht. Onze opdrachtgevers zijn met name gemeenten, maar ook provincies, omgevingsdiensten en waterschappen. Binnen het vakgebied Ruimtelijk beleid en omgevingsrecht zijn er momenteel 110 medewerkers, bij ons in dienst en door heel het land werkzaam. Daarnaast werken wij met een flexibele schil van ongeveer 100 freelancers.

Onze opdrachtgevers opereren in een dynamische sector. Hun organisaties, taken en bevoegdheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Zij hebben steeds meer behoefte aan een flexibele schil, waaruit ze de professionals kunnen putten die ze op dat moment nodig hebben. Langhenkel Ruimte zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek komen. Wij doen onze opdrachtgevers een aanbod op maat, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Met elkaar zorgen we ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan.

De Langhenkel Groep ontvangt regelmatig aanvragen van opdrachtgevers voor goede vastgoedjuristen.

De Langhenkel Groep zoekt met enige regelmaat vastgoedjuristen voor diverse opdrachtgevers in heel Nederland. Daarom is De Langhenkel Groep op zoek naar nieuwe collega’s die graag deze opdrachten voor ons willen vervullen.

De opdracht

Werken bij De Langhenkel Groep betekent dat je uitdagende klussen gaat uitvoeren. Je blijft niet te lang hangen op één plek en je ontwikkelt je dus razendsnel. Daarnaast vindt De Langhenkel Groep het belangrijk dat de mensen die voor ons werken goed gefaciliteerd worden. Dit gebeurt door o.a. het ter beschikking stellen van een auto, het bieden van een vaste baan, het ondersteunen via opleidingen en trainingen, het gebruik kunnen maken van onze inhoudelijke backoffice, het aan onze medewerkers ter beschikking stellen van onze handboeken en uitgaven, toegang tot digitale kennissystemen en nieuwsbrieven… kortom… DLG zorgt dat je kennis up-to-date is, zodat jij de opdracht kan uitvoeren zoals onze opdrachtgevers dat verwachten, want kwaliteit staat voorop! De Langhenkel Groep biedt een uitstekend salaris en overige arbeidsvoorwaarden.

Taken

Als vastgoedjurist ben je verantwoordelijk voor het strategisch inzetten van grondbeleid-instrumenten en voor juridische aspecten van ruimtelijke- en bouwprojecten. Je stelt zelfstandig (anterieure) overeenkomsten op bij complexe privaatrechtelijke zaken voor grondverwerving, – uitgifte en – exploitatie en voert de onderhandelingen hierover.

In deze veelzijdige rol onderhoud je contacten met andere afdelingen, projectleiders, het bestuur, externe adviseurs en projectontwikkelaars. Je bent de adviseur in juridische en strategische zin bij ontwikkelings- en herstructureringsplannen en locatie-ontwikkelingsvraagstukken.

Kandidaatomschrijving

Wij komen graag in contact met mensen die graag in verschillende omgevingen willen werken, die bereid zijn om te reizen en evt. te overnachten voor een opdracht, die flexibel zijn en enthousiast, die 32-36 uur per week beschikbaar zijn en die vooral graag deel willen uitmaken van een leuk team binnen een loyale en betrokken organisatie.

Functie-eisen

 • Je hebt 3-5 jaar werkervaring op het gebied van vastgoed/ grondzaken bij een overheidsorganisatie;
 • Je hebt een afgeronde juridische HBO/ WO opleiding op het gebied van recht;
 • Je hebt extra kennis van grondzaken en vastgoed d.m.v. cursussen en/ of werkervaring;
 • Je hebt ervaring met onderhandelen, het opstellen van (anterieure) overeenkomsten, gronduitgifte en aankoop.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 2 referenties. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

Vergunningverleners APV/Bijzondere Wetten (landelijk)

Langhenkel Ruimte is het onderdeel van De Langhenkel Groep dat zich richt op functies binnen het omgevingsrecht. Onze opdrachtgevers zijn met name gemeenten, maar ook provincies, omgevingsdiensten en waterschappen. Binnen het vakgebied Ruimtelijk beleid en omgevingsrecht zijn er momenteel 110 medewerkers, bij ons in dienst en door heel het land werkzaam. Daarnaast werken wij met een flexibele schil van ongeveer 100 freelancers.

Onze opdrachtgevers opereren in een dynamische sector. Hun organisaties, taken en bevoegdheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Zij hebben steeds meer behoefte aan een flexibele schil, waaruit ze de professionals kunnen putten die ze op dat moment nodig hebben. Langhenkel Ruimte zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek komen. Wij doen onze opdrachtgevers een aanbod op maat, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Met elkaar zorgen we ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan.

De Langhenkel Groep ontvangt regelmatig aanvragen van opdrachtgevers voor goede Vergunningverleners APV/Bijzondere Wetten. 

Wij zijn op zoek naar professionals die bij ons in dienst willen (op projectbasis) of zzp-ers.

De opdracht

Als medewerker vergunningen APV en Bijzondere wetten verricht je de uitvoerende werkzaamheden van vergunningaanvragen op grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en bijzondere wetten zoals de drank- en horecawet, inclusief de Bibob toetsingen op grond van het geldende beleid. Verder behandel je aanvragen voor evenementen en overige aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten. Het meedenken over het verbeteren van de werkprocessen maakt tevens deel uit van de werkzaamheden.

Je zorgt voor afstemming met diverse ketenpartners en voert de vergunningprocedures uit op basis van wetten, richtlijnen en regelgeving. Je bewaakt de verschillende uitvoeringprocedures en stelt standaard rapportages en correspondentie op. Je verzamelt en beheert de data en gegevens die nodig zijn voor beleidsuitvoering. Je voert diverse administratieve werkzaamheden uit, geeft voorlichting en verstrekt informatie. Daarnaast beheer en bewerk je digitale bestanden en systemen.

Taken

 • Het verlenen van vergunningen op basis van aanvragen op het gebied van APV en Bijzondere wetten, waaronder evenementen en Drank- en Horecawet;
 • Het behandelen van verzoeken om ontheffing zoals art. 35 Drank- en Horecawet, geluidseisen etc.;
 • Het zelfstandig voeren van overleg met vergunning aanvragers en het onderhouden van in- en externe contacten;
 • Het verstrekken van informatie over wet- en regelgeving en procedures aan in- en externe partijen;
 • Maken van een screening op grond van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob);
 • Een inhoudelijke bijdrage leveren bij het opstellen en evalueren van beleid..

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal MBO+ niveau;
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving m.b.t. de APV;
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als vergunningverlener binnen een gemeentelijke organisatie of omgevingsdienst.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 2 referenties. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

 

 

 

Juristen Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht (landelijk)

Langhenkel Ruimte is het onderdeel van De Langhenkel Groep dat zich richt op functies binnen het omgevingsrecht. Onze opdrachtgevers zijn met name gemeenten, maar ook provincies, omgevingsdiensten en waterschappen. Binnen het vakgebied Ruimtelijk beleid en omgevingsrecht zijn er momenteel 110 medewerkers, bij ons in dienst en door heel het land werkzaam. Daarnaast werken wij met een flexibele schil van ongeveer 100 freelancers.

Onze opdrachtgevers opereren in een dynamische sector. Hun organisaties, taken en bevoegdheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Zij hebben steeds meer behoefte aan een flexibele schil, waaruit ze de professionals kunnen putten die ze op dat moment nodig hebben. Langhenkel Ruimte zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek komen. Wij doen onze opdrachtgevers een aanbod op maat, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Met elkaar zorgen we ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan.

De Langhenkel Groep ontvangt regelmatig aanvragen van opdrachtgevers voor goede juristen Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht.

Wij zijn op zoek naar professionals die bij ons in dienst willen (op projectbasis) of zzp-ers.

De opdracht

Werken bij De Langhenkel Groep betekent dat je uitdagende klussen gaat uitvoeren. Je blijft niet te lang hangen op één plek en je ontwikkelt je dus razendsnel. Daarnaast vindt De Langhenkel Groep het belangrijk dat de mensen die voor ons werken goed gefaciliteerd worden. Dit gebeurt door o.a. het ter beschikking stellen van een auto, het bieden van een vaste baan, het ondersteunen via opleidingen en trainingen, het gebruik kunnen maken van onze inhoudelijke back-office, het aan onze medewerkers ter beschikking stellen van onze handboeken en uitgaven, toegang tot digitale kennissystemen en nieuwsbrieven… kortom… DLG zorgt dat je kennis up-to-date is, zodat jij de opdracht kan uitvoeren zoals onze opdrachtgevers dat verwachten, want kwaliteit staat voorop! De Langhenkel Groep biedt een uitstekend salaris en overige arbeidsvoorwaarden.

Taken

 • opstellen en procedureel begeleiden van bestemmingsplannen en structuurvisies;
 • adviseren van bestuur en management over nieuwe ontwikkelingen;
 • vertegenwoordigen van de gemeente in rechte;
 • ontwikkelen beleid op het gebied van Ruimtelijke Ordening en het uitvoeren daarvan;
 • opstellen van handhaving beleidsplannen;
 • onderhandelen en overeenkomsten aangaan met externe partijen.

Functie-eisen

 • aantoonbare ervaring (minimaal drie jaar);
 • WO rechtenopleiding;
 • flexibele instelling;
 • bereidheid om in verschillende regio’s werkzaamheden te verrichten.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 2 referenties. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

Juridisch medewerkers Vergunningverlening en Handhaving (landelijk)

Langhenkel Ruimte is het onderdeel van De Langhenkel Groep dat zich richt op functies binnen het omgevingsrecht. Onze opdrachtgevers zijn met name gemeenten, maar ook provincies, omgevingsdiensten en waterschappen. Binnen het vakgebied Ruimtelijk beleid en omgevingsrecht zijn er momenteel 110 medewerkers, bij ons in dienst en door heel het land werkzaam. Daarnaast werken wij met een flexibele schil van ongeveer 100 freelancers.

Onze opdrachtgevers opereren in een dynamische sector. Hun organisaties, taken en bevoegdheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Zij hebben steeds meer behoefte aan een flexibele schil, waaruit ze de professionals kunnen putten die ze op dat moment nodig hebben. Langhenkel Ruimte zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek komen. Wij doen onze opdrachtgevers een aanbod op maat, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Met elkaar zorgen we ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan.

De Langhenkel Groep ontvangt regelmatig aanvragen van opdrachtgevers voor goede Juridisch medewerkers Vergunningverlening en Handhaving.

Wij zijn op zoek naar professionals die bij ons in dienst willen (op projectbasis) of zzp-ers.

De opdracht

Werken bij De Langhenkel Groep betekent dat je uitdagende klussen gaat uitvoeren. Je blijft niet te lang hangen op één plek en je ontwikkelt je dus razendsnel. Daarnaast vindt De Langhenkel Groep het belangrijk dat de mensen die voor ons werken goed gefaciliteerd worden. Dit gebeurt door o.a. het ter beschikking stellen van een auto, het bieden van een vaste baan, het ondersteunen via opleidingen en trainingen, het gebruik kunnen maken van onze inhoudelijke backoffice, het aan onze medewerkers ter beschikking stellen van onze handboeken en uitgaven, toegang tot digitale kennissystemen en nieuwsbrieven… kortom… DLG zorgt dat je kennis up-to-date is, zodat jij de opdracht kan uitvoeren zoals onze opdrachtgevers dat verwachten, want kwaliteit staat voorop! De Langhenkel Groep biedt een uitstekend salaris en overige arbeidsvoorwaarden.

Taken

 • juridische bouwplantoetsing;
 • Wabo afwijkingsprocedures;
 • behandelen van principeverzoeken;
 • behandelen van vergunningaanvragen;
 • vertegenwoordigen van de gemeente in rechte;
 • voeren van handhavingsprocedures en uitvoeren van handhavingsbeleid.

Functie-eisen

 • hbo/wo opleiding Ruimtelijke Ordening / Planologie / Bouwkunde / Bestuursrecht;
 • aantoonbare ervaring (minimaal 3 jaar);
 • uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift;
 • de bereidheid om in verschillende regio’s werkzaamheden te verrichten.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 2 referenties. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

 

 

 

Bouwplantoetsers (landelijk)

Langhenkel Ruimte is het onderdeel van De Langhenkel Groep dat zich richt op functies binnen het omgevingsrecht. Onze opdrachtgevers zijn met name gemeenten, maar ook provincies, omgevingsdiensten en waterschappen. Binnen het vakgebied Ruimtelijk beleid en omgevingsrecht zijn er momenteel 110 medewerkers, bij ons in dienst en door heel het land werkzaam. Daarnaast werken wij met een flexibele schil van ongeveer 100 freelancers.

Onze opdrachtgevers opereren in een dynamische sector. Hun organisaties, taken en bevoegdheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Zij hebben steeds meer behoefte aan een flexibele schil, waaruit ze de professionals kunnen putten die ze op dat moment nodig hebben. Langhenkel Ruimte zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek komen. Wij doen onze opdrachtgevers een aanbod op maat, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Met elkaar zorgen we ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan.

De Langhenkel Groep ontvangt regelmatig aanvragen van opdrachtgevers voor goede Bouwplantoetsers.

Wij zijn op zoek naar professionals die bij ons in dienst willen (op projectbasis) of zzp-ers.

De Opdracht

Werken bij De Langhenkel Groep betekent dat je uitdagende klussen gaat uitvoeren. Je blijft niet te lang hangen op één plek en je ontwikkelt je dus razendsnel. Daarnaast vindt De Langhenkel Groep het belangrijk dat de mensen die voor ons werken goed gefaciliteerd worden. Dit gebeurt door o.a. het ter beschikking stellen van een auto, het bieden van een vaste baan, het ondersteunen via opleidingen en trainingen, het gebruik kunnen maken van onze inhoudelijke backoffice, het aan onze medewerkers ter beschikking stellen van onze handboeken en uitgaven, toegang tot digitale kennissystemen en nieuwsbrieven… kortom… DLG zorgt dat je kennis up-to-date is, zodat jij de opdracht kan uitvoeren zoals onze opdrachtgevers dat verwachten, want kwaliteit staat voorop! De Langhenkel Groep biedt een uitstekend salaris en overige arbeidsvoorwaarden.

Taken

 • coördinatie van het omgevingsvergunningverleningsproces van vooroverleg tot de vergunning;
 • de inhoudelijke bouwplantoetsing aan Bouwbesluit, bestemmingsplan, het Besluit omgevingsrecht (Bor), Wabo, welstand, brandveiligheid en bouwverordening;
 • informatie over (bouw) regelgeving aan burgers en bedrijven verstrekken en adviseren over vergunningprocedures;
 • adviseren en overleggen m.b.t. voortgang plannen met, architecten, constructeurs en de brandweer.

Functie-eisen

 • Hbo/wo opleiding Bouwkunde (HTS);
 • Mbo Bouwkunde  met een ruime aanvulling van cursussen en werkervaring is ook welkom;
 • AWB I, AWB II is een pré;
 • aantoonbare ervaring bij de overheid (minimaal 3 jaar);
 • ervaring met SquitXO is een pré;
 • uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift;
 • de bereidheid om in verschillende regio’s werkzaamheden te verrichten.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 2 referenties. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

Beleidsadviseur Wonen, met affiniteit met Ruimtelijke Ordening (landelijk)

Langhenkel Ruimte is het onderdeel van De Langhenkel Groep dat zich richt op functies binnen het omgevingsrecht. Onze opdrachtgevers zijn met name gemeenten, maar ook provincies, omgevingsdiensten en waterschappen. Binnen het vakgebied Ruimtelijk beleid en omgevingsrecht zijn er momenteel 110 medewerkers, bij ons in dienst en door heel het land werkzaam. Daarnaast werken wij met een flexibele schil van ongeveer 100 freelancers.

Onze opdrachtgevers opereren in een dynamische sector. Hun organisaties, taken en bevoegdheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Zij hebben steeds meer behoefte aan een flexibele schil, waaruit ze de professionals kunnen putten die ze op dat moment nodig hebben. Langhenkel Ruimte zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek komen. Wij doen onze opdrachtgevers een aanbod op maat, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Met elkaar zorgen we ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan.

De Langhenkel Groep ontvangt regelmatig aanvragen van opdrachtgevers voor goede Beleidsmedewerkers Wonen, met affiniteit met Ruimtelijke Ordening.

Wij zijn op zoek naar professionals die bij ons in dienst willen (op projectbasis) of zzp-ers.

Hoe ziet je baan eruit?
De implementatie, uitwerking en actualisatie van de Woonvisie is een belangrijk onderdeel van jouw rol. Daarbij heb je oog voor maatschappelijke trends en ben je in staat om woningbehoefte-onderzoeken te begeleiden en te interpreteren. De Woonvisie draag je breed uit binnen de organisatie en daar buiten, waarbij je nadrukkelijk de samenwerking opzoekt met andere beleidsvelden. Je voert de regie over de gemeentelijke woningbouwplanning en adviseert over woningbouwprojecten. Je bent verantwoordelijk voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporatie en het bewaken daarvan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kaderstelling van de starterslening. Je vertegenwoordigt de organisatie in regionale overleggen over woonbeleid.

Naast het onderdeel wonen, ben je breed inzetbaar op het onderdeel Omgeving. Advies geven aan collega’s en het bestuur en het schrijven van een adviesnota aan het college of de gemeenteraad voor het onderdeel Ruimtelijke Ordening behoort ook tot jouw takenpakket.

Functie-eisen

Je beschikt over een HBO of WO werk- en denkniveau op het gebied van Volkshuisvesting, Sociale Geografie of Planologie. Je bent ondernemend, toont lef en hebt continue focus op het verbeteren van resultaten. Je hebt aantoonbare ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving binnen het vakgebied Ruimtelijke Ordening/Wonen. Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden, toont verantwoordelijkheidsgevoel en bent in staat om snel te schakelen. Tevens beschik je over politieke en bestuurlijke sensitiviteit en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie die aansluit op het profiel en je cv, inclusief 2 referenties. Voor de sollicitatie of verdere informatie kunt je contact opnemen met: Karin Rezaie (Recruiter Ruimte) op 06-15874911/krezaie@langhenkel.nl of Mirte Bergsma (Junior Recruiter Ruimte) op 06-11221914/mbergsma@langhenkel.nl.

 

 

 

Gemengd bezit blijft uitdaging voor corporaties

De corporatie als VvE bestuurder
Nederland telt op dit moment nog (steeds) enkele duizenden VvE’s waar een corporatie optreedt als statutair bestuurder. Dit is vaak al het geval vanaf het moment van splitsen bij nieuwbouw of uitponden. Soms is de reden dat er vanuit de private eigenaren geen bestuur te formeren blijkt of dat een zittend bestuur er na zoveel jaar geen zin meer in heeft. Het goed besturen van een VvE vergt veel specifieke kennis, inzicht en doorzettingsvermogen. Het wordt niet altijd zo begrepen, maar het is een ‘vak apart’.

Zij die namens de corporatie als vertegenwoordiger van de grooteigenaar in VvE’s acteren en daar tevens als bestuurder zijn aangesteld, zullen dat beamen. De impact van het besturen is groot. Vaak groter dan tot nu toe werd aangenomen. Enerzijds dien je het belang van de corporatie als grooteigenaar te bewaken, anderzijds sta je er voor de VvE als rechtspersoon.

Uitdaging
Zie maar eens uit deze spagaat te komen. Bovendien is het vervullen van de ‘eigenaarsrol’ al een dagtaak waar het besturen vaak aan wordt toegevoegd. Er zijn situaties bekend, waarbij de ‘eigenaarsrol’ ook nog eens 60 VvE’s mag besturen. Dat is best een uitdaging.

Een uitdaging die niet alleen de medewerker raakt, maar zeker ook de bestuurder van de corporatie en zijn of haar team. Vraagstukken als ‘belastbaarheid van medewerkers’, ‘belangenverstrengeling’, ‘geloofwaardigheid’ en ‘bestuurdersaansprakelijkheid in de VvE’ komen dan scherp in beeld. Bovendien mag je je op z’n minst afvragen of het besturen van een VvE wel onder het regime van de DAEB gebonden werkzaamheden valt.

Beeldvorming
Een en ander komt de transparantie over het functioneren van de corporatie in relatie tot haar VvE’s niet ten goede en kan zelfs tot wrijvingen leiden met de andere eigenaren binnen de vereniging. Een vereniging waarvoor in veel gevallen het administratief en technisch beheer is uitbesteed aan een VvE-beheerder die vaak ook nog eens gelieerd is aan de woningcorporatie.

Onderzoek bevestigt het bovenstaande beeld (SEV 2012). Als belangrijke oorzaken voor de spanningen en problemen binnen gemengde complexen worden vooral genoemd:

 • De omvangrijke taken en functies van de woningcorporatie als verhuurder, grooteigenaar (dominante positie in de vergadering van eigenaars), beheerder, bestuurder, projectontwikkelaar, verkopende partij, uitvoerder van onderhoud, etc.
 • De verschillen in de juridische basis waar private eigenaren en huurders in een gemengd complex mee te maken hebben (onderscheid tussen het appartementsrecht en huurrecht), verschillen in procedures en beleving van woongenot en onderscheid in toegang tot VvE gerelateerde informatie voor eigenaren en huurders.

De onafhankelijke VvE bestuurder
Verbetering van het functioneren en verder professionaliseren van VvE’s is nu ook voor Langhenkel Wonen een uitdaging met de introductie van de onafhankelijke VvE bestuurder. De onafhankelijke VvE bestuurder kan een tijdelijke of structurele rol vervullen. Een tijdelijke inzet is bijvoorbeeld denkbaar bij het opstarten van nieuwe VvE’s (nieuwbouw of uitponden), het ‘oppeppen’ van bestaande VvE’s of bij conflict- of probleemsituaties waarbij de onafhankelijke bestuurder (mede) als mediator optreedt.

Langdurige inzet van Langhenkel Wonen als onafhankelijke bestuurder is gewenst in situaties waarin er geen bestuur kan worden samengesteld uit de private eigenaren. Ook daar waar ‘oud zeer’ moet worden weggenomen en vertrouwen moet worden hersteld zal de onafhankelijke bestuurder van Langhenkel Wonen langer in beeld blijven.

Contractpartij
In beginsel is de VvE de contractpartij waarmee de onafhankelijke bestuurder van Langhenkel Wonen zich verbindt. Het kan echter voor de corporatie met een relatief groot aandeel in de VvE een strategische afweging zijn om onze onafhankelijke bestuurder voor een beperkte periode (bijvoorbeeld één jaar) eerst zelf te bekostigen.

Hans van Holten,
senior-adviseur VvE

“Het optreden als VvE bestuurder is uitdagend werk. Werk waarin wet- en regelgeving, bouwkunde, financieel beheer en niet te vergeten mensen samenkomen. De onafhankelijke VvE bestuurders van Langhenkel gaan deze uitdaging graag aan en bieden een elegante oplossing voor de fricties die ontstaan bij gemengd bezit.”

Voor- en nadelen van de onafhankelijke bestuurder
Ook de inzet van een onafhankelijke VvE bestuurder kent natuurlijk voor- en nadelen. De ons bekende zetten we graag even op een rij.

Voordelen

 • Vanuit de corporatie gedelegeerde medewerkers kunnen weer terug naar de oorspronkelijke taken.
 • Een ‘eigenaarsrol’ met bestuurstaak wordt minder belast.
 • De onafhankelijke VvE bestuurder brengt een gestagneerd bestuursproces weer op gang en zal de vereniging reactiveren.
 • Daar waar een bestuurder niet mogelijk bleek, wordt dit nu ingevuld door de onafhankelijke VvE bestuurder.
 • Regulier overleg met de externe beheerder van de VvE is voortaan een taak van de onafhankelijke VvE bestuurder en ontlast de corporatie.
 • De onafhankelijke VvE bestuurder beoordeelt contracten en onderhandelt waar nodig over nieuwe voorwaarden. Dat hoeft niet meer via de corporatie.
 • In geval van een conflict met of tussen bewoners grijpt de onafhankelijke VvE bestuurder in. Dat werk vervalt bij de corporatie.
 • Het organiseren van bestuursvergaderingen is voortaan een taak van de onafhankelijke VvE bestuurder: dat scheelt de corporatie veel tijd.
 • Langhenkel draagt zorg voor een up-to-date kennisniveau door training en feedback.
 • Het besturen van VvE’s waarbij sprake is van gemengd bezit, is de kerntaak van onze professional.
 • De Langhenkel onafhankelijke VvE bestuurder is goed verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Voor de corporatie geldt daardoor een gering aansprakelijkheidsrisico.
 • Het Langhenkel backoffice is voor leden van de VvE’s, de huurders en de corporatie uitstekend bereikbaar.
 • De continuïteit van bestuur is gewaarborgd bij ziekte, verlof of wisseling van werkzaamheden.
 • De onafhankelijke VvE bestuurder zorgt met zijn kennis en ervaring voor een kwaliteitsimpuls bij de VvE en de corporatie.
 • De ervaren onafhankelijke VvE bestuurder weet weerstanden vroegtijdig te voorkomen door een neutrale en deskundige houding.

Nadelen

 • Het duurt even voordat de onafhankelijke VvE bestuurder vertrouwd is met de bewoners, het complex en het gebied.
 • De kosten voor een extern bestuurder zijn fractioneel hoger.
 • De corporatie komt wat meer op afstand te staan.
 • Strategische invloed op het bestuursproces is niet mogelijk, anders dan via de ALV.

Maatwerk: maak een afspraak
De Langhenkel onafhankelijke VvE bestuurder levert maatwerk. Dat betekent dat de corporatie en de leden van de vereniging zélf kunnen beslissen hoeveel taken er aan onze bestuurder worden overgedragen. De kosten worden per VvE volledig inzichtelijk gemaakt en zijn zeer transparant.

Wij komen graag bij u langs om onze mogelijkheden vrijblijvend toe te lichten. Bel of e-mail voor een afspraak met Irene Weertman-Halfwerk: iweertman@langhenkel.nl, telefoon 06 – 46 75 21 95 of Hans van Holten: hvholten@langhenkel.nl, telefoon 06 – 30 81 56 66.

Klik hier voor onze folder met meer informatie.


Nieuw! De Cursus servicekosten voor complexbeheerders

Als beheerder hebt u veelal de gehele verantwoordelijkheid voor een complex, inclusief de daarbij behorende contracten voor onderhoud, die zich weer laten vertalen in de servicekosten. Om tot een goede inkoop en bewaking van onderhoudsdiensten te komen, om de servicekosten in de interne organisatie goed in te bedden en om goede voorlichting aan de huurders te kunnen verstrekken, moet u beschikken over gedegen kennis over (de opbouw van de) servicekosten. Langhenkel Opleiding, Training & Advies verzorgt daarom de eendaagse Cursus servicekosten voor complexbeheerders. Klik hier voor meer informatie.

FUTURE GROEP ACQUIREERT DE LANGHENKEL GROEP

Utrecht, 4 oktober 2018 – Future Groep – bestaande uit de werkmaatschappijen Talenter, PLANgroep, PLANgroep Financial Services, OBIN, Human Capital Group, Social Impact Finance en Future Communication – neemt De Langhenkel Groep over. De Langhenkel Groep heeft vestigingen in Zwolle, Rosmalen en Gouda en is al meer dan 25 jaar actief met de inzet van vakspecialisten op academisch en HBO-niveau binnen overheden, gemeenten, verzekeraars, woningcorporaties, stichtingen en zorgorganisaties.

Op dit moment zijn er ruim 350 medewerkers werkzaam bij De Langhenkel Groep, waarvan het overgrote deel in vaste dienst is. De organisatie heeft haar dienstverlening op het gebied van personele ondersteuning en opleidingen ondergebracht in een zestal labels waaronder het sociaal domein, ruimte, advies en wonen. De Langhenkel Groep is actief op onder andere de vakgebieden werk & inkomen, wonen, maatschappelijke ondersteuning, zorg en ruimtelijke ordening.

Uniek onderdeel van de filosofie van De Langhenkel Groep is dat zij intensief investeert in kennis en vaardigheden. Dit doet zij enerzijds door middel van uitgebreide trainee-programma’s, anderzijds door het verzorgen van opleidingen, cursussen, trainingen en veranderingstrajecten binnen een breed scala van vakgebieden. Sinds 1990 schoolt Langhenkel Opleiding & Training jaarlijks zo’n 6.000 cursisten bij, tevens worden eigen medewerkers doorlopend bijgeschoold.

De activiteiten van De Langhenkel Groep sluiten goed aan op die van Talenter (onderdeel van Future Groep). Talenter is een fullservicebureau voor lokale overheden, in met name het sociaal en fysiek domein. Tot de opdrachtgevers van Talenter behoren gemeenten, provincies, waterschappen, ZBO’s en instellingen voor zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Talenter is voor hen sinds jaar en dag een vertrouwde kennispartner met expertise binnen de sociale zekerheid, de zorg, de maatschappelijke dienstverlening, de jeugdzorg, het onderwijs, de arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening, wonen, milieu en leefbaarheid.

Jeroen Ekkel, CEO van Future Groep: “Graag wil ik benadrukken dat ik de heer Langhenkel erkentelijk ben voor het vertrouwen dat hij heeft in onze groep als nieuwe eigenaar van het door hem opgerichte bedrijf. De directie en het management van Future Groep kijken ernaar uit om de nieuwe collega’s van De Langhenkel Groep te verwelkomen binnen onze organisatie. Het bundelen van de krachten tussen Talenter en De Langhenkel Groep beschouwen wij niet alleen als een hele mooie ontwikkeling voor Future Groep, maar vooral voor onze opdrachtgevers die we hiermee nog beter van dienst kunnen zijn.”.

Ekkel vervolgt: “Met de overname van De Langhenkel Groep geven wij verdere invulling aan onze buy en build strategie, gesteund en geholpen door onze grootaandeelhouder Argos Wityu als meedenkende en ondernemende private equity groep. Wij zullen stapsgewijs verder werken aan de sterke groei die Future Groep het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Voortdurende innovatie, gericht op optimale dienstverlening en partnerschap voor onze opdrachtgevers, staat hierbij centraal.”.

Jan Langhenkel, algemeen directeur van De Langhenkel Groep: “Met de Future Groep heeft Langhenkel een partij gevonden die in meerdere opzichten erg goed aansluit op de expertises die we in de loop der jaren hebben opgebouwd. We hebben er vertrouwen in dat onze medewerkers in de nieuwe organisatie goed tot hun recht zullen komen en dat door het bundelen van de krachten de wensen en behoeften van klanten nog beter kunnen worden ingevuld.”.

Inkomensconsulenten uit Oost-Brabant en Zuid-Limburg

Langhenkel Sociaal Domein is het onderdeel van De Langhenkel Groep dat zich voornamelijk richt op de vakgebieden werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning, zorg en onderwijs. Onze opdrachtgevers zijn (rijks)overheden, gemeenten, stichtingen en bedrijven. Wij hebben meer dan 300 professionals in vaste dienst en beschikken daarnaast over een netwerk van circa 300 freelancers.

Langhenkel Sociaal Domein doet onze opdrachtgevers een aanbod op maat, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Met elkaar zorgen we ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan.

De Langhenkel Groep zoekt ervaren inkomensconsulenten uit Oost-Brabant en Zuid Limburg.

Het werk

 • behandelen van aanvragen op het gebied Participatiewet, IOAW en bijzondere bijstand;
 • caseloadbeheer;
 • verwerken van mutaties;
 • voeren van intakegesprekken;
 • beëindigingsonderzoeken;
 • opstellen van rapportages en beschikkingen;
 • berekening van uitkeringen;
 • verwerken van gegevens in geautomatiseerde systemen, zoals GWS4all, Socrates, Civision en PKO.

Wij vragen

 • minimaal 3 ervaring als consulent inkomen bij een gemeentelijke organisatie;
 • hbo-werk- en denkniveau;
 • communicatief zeer vaardig zowel mondeling als schriftelijk;
 • flexibel, stressbestendig, klant- en resultaatgericht;
 • goede contactuele vaardigheden.

Wij bieden

 • een afwisselende functie bij dé marktleider op het gebied van detacheren en opleiden binnen de overheidsmarkt;
 • een goed salaris en prima arbeidsvoorwaarden;
 • een leaseauto;
 • goede opleidingsmogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

Interesse

Heb je interesse om als inkomensconsulent via De Langhenkel Groep aan de slag te gaan dan ontvangen wij graag je cv voorzien van een goede motivatie. Reageer zo spoedig mogelijk via werken@langhenkel.nl. Voor vragen over de vacature kun je telefonisch contact opnemen met onze recruiters of personeelszaken via nummer 038-467 72 00.

Actualiteitencollege Langhenkel

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaarden

Algemeen

Het begrip ‘klantgerichtheid’ speelt een steeds grotere rol binnen de overheid. In dat kader wordt ook steeds meer aandacht besteed aan de kwaliteit van klachtbehandeling, zowel door het stellen van juridische kaders als het inhoudelijk informeren van klachtbehandelaars over de vereisten voor goede klachtbehandeling. De juridische eisen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) mogen daarbij niet uit het oog worden verloren. Maar wat is dan in de praktijk de beste methode om klachten af te handelen?

Wanneer er wordt geklaagd bij de overheid, zijn de wettelijke regels uit Titel 9.1 Awb van toepassing. In deze eerste fase van klachtbehandeling is de ombudsman nog niet in beeld. Bij voorkeur blijft dat natuurlijk zo!

Bekendheid met regelgeving en kennis van beproefde methodes voor klachtbehandeling, vergroten de kans om een klacht in één keer goed af te handelen. Maar vaak is het lastig om de klager tevreden te stellen. Dat kan verschillende redenen hebben, zoals de voorgeschiedenis van de klacht, de persoonlijkheid van de klager of onbekendheid met de klachtenprocedure bij klager en beklaagde.

Deze cursus beoogt een brug te slaan tussen de wettelijke mogelijkheden voor klachtbehandeling en een zo klantgericht mogelijke uitvoering daarvan binnen de eigen werkomgeving. Dit vertaalt zich tijdens de cursus in een combinatie van juridische en praktijkgerichte onderwerpen.

Inhoud

Na een toelichting op de Awb, komen het samenstellen van een eigen klachtenregeling en het kaderstellend werken met een werkproces aan de orde. In het middagdeel worden diverse aspecten van het klachttraject behandeld. Hierbij worden kaders vanuit de vakliteratuur en (nationale) ombudsman gecombineerd met praktijkvoorbeelden vanuit de lokale overheid. De cursus bevat in de middag ook een paar korte groepsopdrachten vanuit de praktijkervaring van de deelnemers.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • inhoud en achtergrond van Titel 9.1 Awb;
 • klachtherkenning;
 • formele en informele klachtbehandeling;
 • klantgericht werken per brief, mail of telefoon;
 • het samenstellen van een interne klachtenregeling;
 • het beheren van een efficiënt werkproces voor klachtbehandeling;
 • de combinatie van een klacht met een bezwaar, Wob verzoek of schadeclaim;
 • toepassing geven aan de beginselen van behoorlijk overheidsoptreden;
 • praktische aanbevelingen van de nationale ombudsman;
 • communiceren met diverse klagers, waaronder zogenaamde ‘veelklagers’;
 • excuses maken;
 • tips en voorbeelden vanuit de lokale overheid;
 • uitwisseling van praktijkervaringen.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op juridisch adviseurs, beleidsmedewerkers en klachtbehandelaars van decentrale overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, die zich bezig houden met klachtbehandeling, klachtencoördinatie en/of het beheer van de klachtenregeling.

Doel

Na het volgen van deze cursus hebben de deelnemers kennis over de mogelijkheden die de Awb, de lokale overheidspraktijk en ombudsman bieden om klachten praktisch en klantgericht af te handelen.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit de Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht, de Uitsprakenbundel bestuursrecht (beiden uitgaven van De Langhenkel Groep) en een cursusmap.

Duur

De cursus duurt één dag.

Cursusprijs

€ 450,- (vrij van btw en inclusief alle kosten zoals accommodatie, lunch en lesmateriaal)

Cursuscode

90.008

Bewijs van deelname

Enkele weken na afloop van een cursus of training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Gratis toegang tot onze helpdesk

Al onze cursisten krijgen de mogelijkheid om na afloop van een opleiding, cursus of training gedurende minimaal twee maanden kosteloos een beroep te doen op het expertisecentrum van De Langhenkel Groep.


Administratief ondersteuner Bewindvoering Rosmalen(m/v)

LB logo

 

 

Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement maakt sinds 2014 onderdeel uit de van De Langhenkel Groep. Dit onderdeel richt zich o.a. op beschermingsbewind, curatele, mentorschap en budgetbeheer. Inmiddels is deze afdeling gegroeid naar een zestal bewindvoerders die actief zijn vanuit de locaties Zwolle, Rosmalen en Gouda.

Vanwege de groei van de activiteiten zijn wij op zoek naar een Administratief ondersteuner Bewindvoering Rosmalen (m/v) voor minimaal 20 uur per week met kans op een vast dienstverband.

Het werk

 • Verwerken van gegevens in het administratief systeem (Onview)
 • Verwerken van binnengekomen post
 • Ondersteuning bij telefonische contacten met cliënten en relevante instanties
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van kwijtscheldingen, uitstel belastingen, bijzondere bijstand etc.
 • Overige voorkomende (administratieve) handelingen

Wij vragen

 • Minimaal afgeronde mbo- opleiding niveau 4 op administratief gebied (Een verkort mbo-programma valt hier bijvoorbeeld niet onder)
 • Nauwkeurig/accuraat
 • Communicatief vaardig
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Pro-actief
 • Teamplayer
 • Werkervaring met cliëntencontact
 • Affiniteit met geautomatiseerde administratieve processen (kennis van Onview is een pre)

Je bent werkzaam vanuit de locatie Rosmalen. Je hebt echter ook de bereidheid om (ter vervanging van ziekte/verlof) incidenteel te werken vanuit de vestiging Zwolle. In deze functie leg je verantwoording af aan de bewindvoerders.

Meer informatie

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Corina van der Ploeg op telefoonnummer 038-4677200. Je sollicitatie (CV en motivatiebrief) kun je sturen naar werken@langhenkel.nl.

Vragen Cursus uitkeringsberekening Participatiewet

De onderstaande vijf vragen zijn een hulpmiddel om in te kunnen schatten of u voldoende basiskennis op het gebied van de Participatiewet hebt om de vierdaagse Cursus uitkeringsberekening Participatiewet te kunnen volgen. Als u onvoldoende basiskennis hebt, adviseren wij u om deel te nemen aan de zevendaagse Starterscursus voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs.

Vraag 1

Frits (24 jaar) studeert aan het HBO en ontvangt studiefinanciering. Hij doet een aanvraag bijzondere bijstand. Wat is juist?

 1. Deze aanvraag wordt afgewezen want iemand jonger dan 27 jaar die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs volgt en in verband met die studie studiefinanciering ontvangt heeft geen recht op bijstand.
 2. Een student jonger dan 27 jaar heeft geen recht op algemene bijstand maar kan wel recht op bijzondere bijstand hebben.

Vraag 2

Bert (20 jaar) heeft arbeidsbeperkingen en in verband daarmee een Wajong-uitkering aangevraagd. Deze aanvraag is afgewezen, omdat hij niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt is. Hij heeft geen inkomsten en vraagt daarom bijstand aan. Omdat er problemen thuis waren, woont hij samen met zijn 23-jarige vriendin (eveneens geen inkomen) bij zijn oom en tante in uw gemeente. Wat is de bijstandsnorm die voor Bert (en zijn vriendin) geldt in januari 2019?

 1. €    506,34
 2. € 1.172,06
 3. €    888,03
 4. €    839,20

Vraag 3

Florence (28 jaar) is alleenstaand, woont zelfstandig en ontvangt bijstand. Zij meldt aan de gemeente dat zij met ingang van 1 februari 2019 bij haar hulpbehoevende 81-jarige oma gaat wonen en daar mantelzorg gaat verlenen. Er is een indicatie dat oma zorgbehoevend is en opgenomen moet worden in een verzorgingstehuis. Oma heeft een eigen huis en nog al wat spaargeld en door het kiezen voor deze optie blijft er te zijner tijd nog wat over voor Florence. Oma heeft AOW en een aanvullend pensioen van ongeveer € 1.000,00 netto.
Florence heeft haar eigen huurwoning opgezegd en gaat € 300,00 bijdragen in de woonlasten. Wat is juist?

 1. De uitkering van Florence wordt voorgezet. Zij ontvangt vanaf 1 februari de kostendelersnorm.
 2. De uitkering van Florence wordt beëindigd. Het vermogen van oma bedraagt meer dan het vrij te laten vermogen.
 3. De uitkering van Florence wordt ongewijzigd voortgezet. Zij betaalt een commerciële huurprijs.
 4. De uitkering van Florence wordt beëindigd. Er is sprake van een gezamenlijke huishouding en het inkomen van oma bedraagt meer dan de bijstandsnorm voor een gezin.

Vraag 4

De WW-uitkering van Jan wordt blijvend verlaagd met 30% omdat hij zich niet aan de verplichtingen heeft gehouden. Omdat zijn uitkering van het UWV nu minder bedraagt dan de voor hem geldende bijstandsnorm vraagt hij (aanvullende) bijstand aan. Wat is juist?

 1. De aanvraag wordt afgewezen, als hij zich aan zijn verplichtingen had gehouden had hij voldoende middelen gehad.
 2. Er wordt bijstand toegekend waarbij de inkomsten uit WW in aanmerking worden genomen, de gemeente moet de gedraging zelf beoordelen en dan eventueel op grond van de afstemmingsverordening een maatregel opleggen.
 3. In deze situatie legt de gemeente een afstemming (maatregel) op die in duur gelijk is aan die UWV heeft opgelegd, anders zou je immers de maatregel van UWV teniet doen.

Vraag 5

Mevrouw Veenstra (56 jaar oud) verblijft de hele zomer in haar caravan (een oud beestje met nauwelijks waarde) op een camping bij een boerenbedrijf in de Achterhoek. Wat betekent dat voor haar recht op bijstand?

 1. Ze mag per jaar vier weken op vakantie, na vier weken wordt de uitkering beëindigd.
 2. Alleen mensen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd mogen langer dan vier weken met behoud van uitkering met vakantie. Na vier weken krijgt ze voor de duur van het verblijf op de camping een maatregel.
 3. Als iemand zolang op een camping verblijft is sprake van vestiging in de gemeente waar die camping zich bevindt. Mevrouw moet daar bijstand aanvragen. De bijstand wordt beëindigd per vertrekdatum.
 4. Binnen Nederland is verblijf buiten de gemeente toegestaan ongeacht de duur. Wel moet sprake zijn van behoud van domicilie in de bijstandsverlenende gemeente en de inlichtingen- en arbeidsverplichtingen moeten worden nagekomen.

Klik hier voor de antwoorden

Intakeformulier training ‘De beleidsmedewerker in het maatschappelijk krachtenveld’

Beste cursist,

Binnenkort neem je deel aan de training ‘De beleidsmedewerker in het maatschappelijk krachtenveld’.
Hieronder vind je een indicatie van het (voorlopige) programma. Om dit programma zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij jouw behoefte vragen we je om bijgaande intake in te vullen en deze uiterlijk 5 februari aan ons te versturen. Op basis van deze intakes en een gesprek met een aantal deelnemers zal het programma verder worden verfijnd.

Het voorlopig programma ziet er als volgt (in hoofdlijnen) uit:

De opzet van deze training is gebaseerd op 4 dagdelen en 2 terugkom dagdelen.

A. Module 1, 1 dagdeel, ochtend
Hierin verkennen we de maatschappelijk-bestuurlijke domeinen en hun krachtenvelden. We doen dit aan de hand van het Domeinenmodel. Dit model biedt inzicht in het krachtenveld waarin de beleidsmedewerker zijn of haar werk moet verrichten en definieert de rolscheidingen tussen bestuurders, samenleving en ambtenaren. In dit ochtenddeel starten  we ook  met het inventariseren van de  competenties die een beleidsmedewerker van de  SED nodig heeft.

B. Module 2, 1 dagdeel, middag
Vervolgens gaan we aan de hand van het model van burgerparticipatie (de bestuurskundige variant) op zoek naar de eisen van de samenleving en mogelijkheden van ambtelijke ondersteuning daarbij. (Let op: dit is niet de individuele ((zorg en welzijn)) participatie maar de verkenning van de eisen van de samenleving als geheel op ons werk). Regievoering op het eigen dossier staat hierbij centraal.

1. Tussenopdracht: de deelnemers gaan met behulp van een vragenformulier hun eigen rolopvattingen bepalen.

C. Module 3, 1 dagdeel, ochtend
De eigen rolopvattingen staan in deze module centraal. Hoe verhouden de beleidsmedewerkers van SED organisatie zich tot het werk dat ze doen, maar ook; hoe werken ze samen in teams. We gebruiken daar een scorelijst en een bespreekmodel voor. Dat leidt tot een teamprofiel.

D. Module 4, 1 dagdeel, middag
In deze laatste middag oefenen we met ‘strategische vragen’ (een persoonlijk krachtenveldanalyse) aan de hand van een maatschappelijke casus. We gebruiken daar de input van de vorige dagdelen om antwoord te vinden op de vraag hoe je op toekomstige ontwikkelingen bent voorbereid, maar vooral wat er nog nodig is om die voorbereiding vorm te geven.

E. Module 5 en 6, 2 dagdelen terugkomdag
Deze dag heeft de vorm van een intervisie. Aan de hand van casussen die de deelnemers zelf inbrengen onderzoeken we de resultaten van en  ervaringen met de eerdere modules.


SED Organisatie

 

U dient de vragen in één sessie te beantwoorden. U kunt de beantwoording dus niet tussentijds opslaan en vervolgens op een ander moment verder gaan. Druk na beantwoording van de vragen op de verzendknop onderaan.

 

Coördinator AO / IC (Provincie Zuid-Holland)

De Langhenkel Groep zoekt voor een relatie in de provincie Zuid-Holland een Coördinator AO / IC voor de periode van juli 2017 t/m september 2017 (optie tot verlenging nog niet bekend). De opdracht is voor 36 uur per week.

Opdracht

Als Coördinator AO en IC voer je samen met een aantal collega’s de verbijzondere interne controles uit en vervult een coachende rol.  Je rapporteert over bevindingen en aanbevelingen. Je signaleert en draagt bij aan de opvolging van die aanbevelingen en je stelt het controleplan van cluster bedrijfsvoering op. Je initieert risico-inventarisaties en neemt daar ook actief aan mee. Dat doe je voor de uit te voeren interne controles en het controleplan. Net als de andere medewerkers in het taakveld FC ben je een vakbekwame vertegenwoordiger vanuit het taakveld dat procesverantwoordelijk is voor alle IC processen binnen het controleplan.  Vanuit je vakmanschap volg je de actuele financiële ontwikkelingen op de voet en herken je vlot knelpunten en kan je deze vertalen naar de situatie. Verder ben je de vraagbaak van de collega’s op gebied van IC.

De juiste kandidaat

 • heeft minimaal HBO werk- en denkniveau, blijkend uit een afgeronde economische / financiële opleiding op HBO/WO-niveau
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het vakgebied AO/IC
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een coördinerende financiële functie bij de (lokale) overheid

Competenties

Je bent een verbinder, resultaatgericht en bestuurlijk sensitief.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Mail dan jouw motivatie die aansluit op het profiel, de competenties en het cv, inclusief 2 referenties aan czwier@langhenkel.nl. Uiteraard kun je ons ook bellen op 038 – 467 72 00 en vragen naar Cindy Zwier.

Regisseur Vastgoed en Duurzaamheid (Provincie Overijssel)

De Langhenkel Groep zoekt voor een relatie in de Provincie Overijssel een Regisseur Vastgoed en Duurzaamheid voor de periode van juli tot juli 2018 (optie tot verlenging). De opdracht is voor 36 uur per week.

Opdracht

Voor de eenheid Realisatie en Beheer zijn we op zoek naar een Regisseur Vastgoed en Duurzaamheid. Het gaat om een nieuwe functie die ontstaat door het bundelen van de taken op het gebied van vastgoed en duurzaamheid. Op dit moment is het niet mogelijk om de functie binnen de bestaande formatie in te vullen. Daarom kiezen we vooralsnog voor een tijdelijke oplossing in de vorm van inhuur.

De Regisseur Vastgoed en Duurzaamheid is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen die verband houden met (maatschappelijk) vastgoed en energietransitie. Hij/zij zorgt voor de inrichting, de verbetering en de bewaking van de processen die hiermee verband houden. Hij/zij is verantwoordelijk voor de vertaling van de bestuurlijke ambities in concrete doelstellingen en uitvoeringsplannen. Hij/zij bewaakt de integrale afstemming van de activiteiten, is eerste aanspreekpunt van het bestuur en legt verantwoording af aan het concernmanagement en treedt op als opdrachtgever van projecten.

Taken

 • Inhoudelijk aansturen van de medewerkers die zich bezig houden met (maatschappelijk) vastgoed en duurzaamheid.
 • Initiëren en definiëren van reguliere werkzaamheden op het gebied van beheer, onderhoud en exploitatie van vastgoed.
 • Initiëren en definiëren van projecten op het gebied van vastgoed en duurzaamheid. In sommige gevallen wordt de projectleiding belegd bij de gemeente; in andere gevallen bij derden.
 • Participeren bij initiatieven uit de samenleving.
 • Bewaken van de voortgang (geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit) van deze processen.
 • Opzetten en onderhouden van lokale en regionale netwerken.
 • Adviseren van het bestuur.

Kandidaat-omschrijving

Wij zoeken een collega die:

 • Kan verbinden: een proactieve rol spelen richting medewerkers, management, bestuur en externe stakeholders.
 • Kan vernieuwen: in nauwe samenwerking met collega’s werken aan het thema ‘van buiten naar binnen werken’.
 • Passie heeft: deskundigheid en liefde voor het vak uitdragen richting het netwerk en eigen organisatie.
 • Besluitvaardig is en beschikt over overtuigingskracht.
 • Minimaal beschikt over een Hbo diploma.
 • aantoonbaar minimaal 6 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 12 jaar in een leidinggevende/coördinerende rol bij of voor overheidsinstantie.
 • aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 12 jaar op het gebied van vastgoed en/of energietransitie.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature en voldoe je aan het functieprofiel? Mail dan uiterlijk vóór 6 juni 2017 jouw motivatie die aansluit op het profiel, de competenties en het cv, inclusief 2 referenties aan lrosenberg@langhenkel.nl. Uiteraard kun je ons ook bellen op 038 – 467 72 00 en vragen naar Anne-Claire Obdam of Loes Rosenberg.

Intakeformulier Starterscursus

Curriculum Vitae J.H.

Personalia

Naam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
De heer J. H
4 november 1980
Breda

Profiel

J. is een gedreven en betrouwbare consulent die, na een aantal jaren te hebben gewerkt binnen andere gebieden van het sociale domein, met zelfs een uitstap naar de commerciële sector, zich weer is gaan richten op de functie van consulent wonen. J. beschikt over recente kennis en brede ervaring binnen het sociale domein met als specialisatie wonen. Zijn uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden stellen hem in staat om op een prettige en doeltreffende manier met belanghebbenden en collega’s te communiceren. J. kan zowel zelfstandig als in een team prima functioneren.

Werkervaring

Heden Consulent Sociaal Domein Wonen bij De Langhenkel Groep
jan 2017-mrt 2017 Trainee consulent Wonen bij Wooninc

 • uniformeren en optimaliseren verhuurproces
 • realiseren van complexanalyses om de verhuurbaarheid te verbeteren
 • organiseren Open Huis voor een woon/zorgcomplex
 • benaderen woningzoekenden (telefonisch en per email) voor complexen
 • aanbieding woning aan kandidaat huurder
 • gegevens complex en huurder gekoppeld met AX;
 • plaatsen van advertentie in woningzoekendensysteem Wooniezie;
 • controleren huurdossiers op volledigheid (t.b.v. de accountantscontrole)
 • opschonen optielijsten van woningzoekenden
 • voeren van intakegesprekken met (nieuwe) woningzoekenden
 • inschrijven woningzoekenden (in Wooniezie)
 • controleren/bevestigen huuropzegging
 • verwerken gegevens huuropzegging
 • aanpassing huurprijs
 • aanbieden woning via optie, loting of direct huren via Wooniezie
 • inplannen bezichtiging woning
 • verwerken afwijzing/acceptatie woning
 • alle andere voorkomende administratieve handelingen en ondersteunende werkzaamheden op de afdeling
mrt 2014-okt 2016 Adviseur Particulieren bij Rabobank Tilburg

 • voeren van adviesgesprekken
 • opvolgen van commerciële signalen/kansen
 • onderhouden van een relatienetwerk met klanten
 • voorkomende administratieve werkzaamheden
jan 2012-jan 2014 Projectleider Commerciële maatwerktrajecten Zorg bij ROC West-Brabant (P3Transfer) Etten-Leur

 • ontwikkelen van projectopdrachten en deze uitwerken in een gedetailleerd projectplan
 • bewaken van het projectplan
 • realiseren van het project conform afspraak
 • evalueren van het project
dec 2009-dec 2011 AMV opvangmedewerker bij Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Eindhoven

 • begeleiden en adviseren van minderjarige vluchtelingen gedurende de asielprocedure
 • verantwoordelijk voor de plaatsing van minderjarige vluchtelingen naar diverse opvanglocaties
 • onderhouden van een relatienetwerk met ketenpartners
 • voorkomende administratieve werkzaamheden
sep 2008-sep 2009 Woonconsulent bij Woonstichting Stromenland Oisterwijk

 • verantwoordelijk voor huurincasso
 • verantwoordelijk voor het aanbieden en toewijzen van woningen
 • aanspreekpunt voor huurders en woningzoekenden
 • individueel sociaal beheer en conflictbemiddeling
 • voorkomende administratieve werkzaamheden
mrt 2008-jun 2008 Stage Woonstichting Stromenland, Oisterwijk
Project: Performance Management (afstudeerscriptie)

 • – functiewaarderingssystematiek: onderzoek en evaluatie
 • – ziek- herstelmeldingsprocedure: onderzoek en evaluatie
 • – allround werkzaamheden verricht op de HR afdeling
sep 2007-feb 2008 Stage Streetwires Kaapstad, Zuid Afrika
Project: Development and Training program for Disadvantaged (afstudeerscriptie)

 • allround werkzaamheden verricht op de HR afdeling

Opleiding

2016 Opleiding tot consulent Wonen via Langhenkel Opleiding, Training en Advies
Deze praktijkgerichte opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het beleidsveld Wonen binnen het sociaal domein
 • De Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet in relatie tot het domein wonen
 • Communicatievaardigheden: gesprekstechnieken en bijzondere doelgroepen
 • Omgevingsrecht: bestemmingsplannen en vergunningsvrij bouwen
 • Huurrecht
  Hierbij komt onder meer aan de orde:
  – wat is een overeenkomst?;
  – wanneer is sprake van een huurovereenkomst?;
  – soorten huurobjecten;
  – relevantie onderscheid huurobjecten;
  – rechten en verplichtingen van de verhuurder;
  – ter beschikking stellen;
  – begrip ‘gebrek’;
  – rechten en verplichtingen van de huurder;
  – betalen van huur;
  – gedragen als goed huurder;
  – wettelijke en – contractuele medehuurder;
  – overlijden huurder;
  – positie onderhuurder;
  – woningruil;
  – zelfredzaamheid (ZAV);
  – einde huurovereenkomst;
  – oplevering;
  – mutatieschade;
  – overnemen ZAV;
  – huurprijzen en servicekosten.
 • Huurbeleid
  Hierbij komt onder meer aan de orde:
  – hoe zit de organisatie van een corporatie eruit;
  – wat houdt het vak van woonconsulent in;
  – actuele achtergronden: DAEB/Niet DAEB, regionalisering, integriteit, terug naar de basistaken, vluchtelingen, leegstand, prestatieafspraken, verhuurdersheffing etc.;
  – verschillen tussen corporaties;
  – wie zijn de klanten?;
  – scheefwonen;
  – passend toewijzen;
  – met welke vragen en problemen komen klanten op de corporatie af;
  – woonoverlast en wanbewoning aanpakken: juridisch;
  – woonoverlast en wanbewoning aanpakken: stappenplannen en de praktijk;
  – planmatig werken en preventie van problematiek;
  – problematiek rond huurachterstand nader bekeken;
  – achter de voordeur problematiek;
  – hoe is bewonersparticipatie geregeld?;
  – wat zijn de rechten en plichten van huurdersverenigingen;
  – wat gebeurt er op het terrein van leefbaarheid en wat kan een corporatie wel of niet doen.
 • Bijzondere bijstand en minimabeleid Participatiewet
  Hierbij komt onder meer aan de orde: individuele en categoriale bijzondere bijstand, draagkrachtberekening, individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag.
2016 Wet Financieel Toezicht Schade Particulieren
2015 Wet Financieel Toezicht Consumptief Krediet
2014 Wet Financieel Toezicht Basis
2004-2008 HBO Personeel en Arbeid
2002-2004 HBO Bestuurskunde
1997-2001 MBO Internationale Handel/Groothandel
1993-1997 Mavo

Cursussen

BHV trainingen

Relevante Systeemkennis

Wooniezie, Iris, Mavim, Microsoft Dynamics AX, Shareworx, Wooniezie, MS Office: Word, PowerPoint, Excel, Outlook

Nieuwe trainees juridisch medewerker omgevingsrecht

Het traineeship juridisch medewerker omgevingsrecht van Langhenkel Ruimte

Door de toenemende vraag uit de markt naar goed opgeleid, jong talent, zijn wij begin september gestart met onze Opleiding tot junior juridisch beleidsmedewerker omgevingsrecht. Vanuit Langhenkel Ruimte investeren wij graag in deze ambitieuze starters door middel van een grondige scholing. Dit doen we ook door het bieden van zekerheid in de vorm van een jaarcontract en door onze starters individueel te begeleiden naar en tijdens leerzame opdrachten.

De trainee juridisch beleidsmedewerker omgevingsrecht van Langhenkel Ruimte

img_0117Door de toenemende vraag uit de markt naar goed opgeleid, jong talent, zijn wij begin september gestart met onze Opleiding tot junior juridisch beleidsmedewerker omgevingsrecht. Vanuit Langhenkel Ruimte investeren wij graag in deze ambitieuze starters door middel van een grondige scholing. Dit doen we ook door het bieden van zekerheid in de vorm van een jaarcontract en door onze starters individueel te begeleiden naar en tijdens leerzame opdrachten.

Van junior tot senior
Alweer 13 jaar geleden heeft de Langhenkel Groep de genoemde succesvolle en hoog aangeschreven opleiding voor het eerst verzorgd. Anno 2016 zijn meerdere medewerkers van toen nog steeds bij ons in dienst. Wij gaan voor kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit. Voor meer informatie over onze opleiding, klik hier.

Het profiel van onze trainee
De huidige lichting van trainees zijn allemaal recentelijk afgestudeerden met een studie planologie, milieu of rechten op HBO- of WO-niveau. Onze trainees hebben verschillende achtergronden, maar hebben ook een paar dingen gemeen:

 • goede communicatieve vaardigheden;
 • een enorme dosis motivatie, energie en enthousiasme;
 • voorafgaande stage-ervaring bij de overheid;
 • actuele kennis van wet- en regelgeving.

Reserveer nu al uw eigen trainee

Als onze trainees op 17 oktober de opleiding succesvol hebben weten af te ronden, zijn zij vanaf dat moment beschikbaar voor uw organisatie. Ze zijn dan breed inzetbaar binnen het werkveld Ruimte/ Omgevingsrecht bij gemeenten, provincies, waterschappen of omgevingsdiensten in heel Nederland. U kunt daarbij denken aan functies als medewerker vergunningverlening of medewerker toezicht, medewerker handhaving of medewerker grondzaken en natuurlijk als beleidsmedewerker Ruimte en Omgevingsrecht. Wat betreft de uit te voeren werkzaamheden kunt u bijvoorbeeld denken aan het controleren van juridische dossiers, het opstellen van bestemmingsplannen, het voorbereiden van bezwaar met een jurist of iets anders dat in het verlengde ligt van hun opleiding.

Uitstekende ondersteuning, minimale belasting van uw medewerkers

Tijdens het praktijkgedeelte van het traineeship zal er vanuit Langhenkel Ruimte veel individuele begeleiding worden geboden aan de trainees, zodat uw organisatie zo min mogelijk wordt belast en de productie van onze trainee snel op niveau is. Daarnaast wordt er geregeld geëvalueerd met de opdrachtgever. Zowel de trainee als de opdrachtgever heeft te maken met één contactpersoon.

De kosten van het traineeship voor drie maanden

Het praktijkgedeelte van het traineeship bij een van onze opdrachtgevers duurt in principe drie maanden.

 • 17 oktober – 17 november; gratis met uitzondering van de reiskosten
 • 17 november – 17 december; uurtarief van € 32,50
 • 17 december – 17 januari; uurtarief van € 35,00
 • 17 januari – 17 mei; uurtarief van € 37,50

De hierboven genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.

Interesse of meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in de inzet van één van de trainees of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op: 038-4677200.

 

Aanvraag De huurachterstand preventietool voor woonconsulenten


 

Ronald Moes heeft de smaak te pakken!

Ronald Moes

In juni dit jaar liep onze medewerker Ronald Moes samen met vier andere Langhenkelianen de vier Engelse mijlen in Zwolle. Ronald heeft sindsdien de smaak te pakken en liep 13 september mee met de vijf Engelse mijlen van de Menzis Singelloop in Enschede. Die zondag was het droog en 18 graden en dankzij het mooie weer was het gezellig druk aan de kant van de route.

Ronald Moes1Sinds mei dit jaar werkt Ronald via De Langhenkel Groep bij de gemeente Enschede als consulent werk en inkomen. De gemeente Enschede doet jaarlijks mee met de bedrijvenloop van de Menzis Singelloop en Ronald sloot zich dit jaar bij hen aan. En hoe! Hij liep de vijf Engelse mijlen in een tijd van 42:03. In totaal deden er 53 medewerker van de gemeente Enschede mee en Ronald kwam met zijn tijd als vijftiende over de eindstreep. Wederom een knappe prestatie! Op naar de volgende marathon.


 

Consulenten jeugd

Langhenkel Sociaal Domein is het onderdeel van De Langhenkel Groep dat zich voornamelijk richt op de vakgebieden werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning, zorg en onderwijs. Onze opdrachtgevers zijn (rijks)overheden, gemeenten, stichtingen en bedrijven. Wij hebben meer dan 250 professionals in vaste dienst en beschikken daarnaast over een netwerk van circa 300 freelancers.

Langhenkel Sociaal Domein doet onze opdrachtgevers een aanbod op maat, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Met elkaar zorgen we ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan.

In diverse regio’s zoeken wij allround consulenten jeugd voor opdrachten/projecten bij een gemeente. Sinds januari 2015 hebben alle gemeenten nieuwe taken op het gebied van de jeugdhulp erbij gekregen. Wij zoeken consulenten jeugd welke de gemeenten kunnen ondersteunen in hun werkzaamheden.

Het werk

 • Indicaties stellen van aanvragen m.b.t. de Jeugdwet;
 • Het afleggen van huisbezoeken en het voeren van ‘keukentafelgesprekken’;
 • Het opstellen van beschikkingen;
 • Het schrijven van ondersteuningsplannen;
 • Inwoners stimuleren op eigen benen te participeren in de samenleving;
 • Motiveren van de inwoners om hun netwerk te vergroten en contacten te versterken;
 • Contact leggen en afspraken maken met diverse zorgaanbieders.

Wij vragen

 • Afgerond HBO diploma op het gebied van zorg en welzijn, maatschappelijke dienstverlening of sociale zaken;
 • Meerdere jaren werkervaring in de jeugdhulpverlening;
 • Kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van jeugd;
 • Je hebt ervaring met indicaties stellen;
 • Je hebt ervaring met het afleggen van huisbezoeken;
 • Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het sociale domein.

Gewenst

 • Kennis en ervaring met het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld;
 • Kennis en ervaring met het signaleren van GGZ en LVB problematiek;
 • Ervaring met het toekennen van PGB;
 • Je bent geregistreerd in het Kwaliteitsregister.

Vaardigheden

 • Klant- en resultaatgericht;
 • Zowel goed kunnen samenwerken in een team, als ook zelfstandig opereren;
 • Groot aanpassingsvermogen;
 • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen.

Interesse

Heb je interesse in de bovengenoemde functie en pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je cv voorzien van een goede motivatie op werken@langhenkel.nl. Voor nadere informatie kun je terecht bij één van onze recruiters werk, inkomen en zorg via telefoonnummer 038 – 467 72 00.

 

De Langhenkel Groep en Sociale Wijkteams

De flexibele schil die meedenkt en meegroeit

De Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zijn doordrenkt van de participatiegedachte. Het gaat hierbij om een verandering van de wijze waarop de overheid burgers met een ondersteuningsvraag benadert. Dit gebeurt mede door sociale wijkteams, kernteams, gebieds- of regioteams of de teams die een integrale frontoffice vormen. Zij zijn binnen het sociale domein de eerste lijn voor de inwoners met participatiebelemmeringen. De teams bestaan uit professionals met uiteenlopende achtergronden: MEE, Wmo, werk en inkomen, welzijns- en zorgorganisaties, jeugd, maatschappelijk werk, woningbouwcoöperaties, huisartsen en verpleegkundigen etc.
De organisatie, samenstelling, taken en doelstellingen van de teams verschillen landelijk sterk.

Dit betekent dat u moet kunnen rekenen op een flexibele schil die meedenkt en meegroeit in deze turbulente ontwikkelingsfase. De Langhenkel Groep zorgt voor deze schil.


Wat betekent De Langhenkel Groep voor uw team?

De Langhenkel Groep biedt personele ondersteuning op vele niveaus. Onze professionals worden ondersteund door een krachtige organisatie en bieden daardoor altijd een meerwaarde.

Professionals met een bestuursrechtelijk accent

In de visie van De Langhenkel Groep zal uit de verschuiving van taken naar gemeenten blijken dat bij de uitvoering van deze taken meer eisen worden gesteld aan de bestuursrechtelijke zorgvuldigheid. Hierdoor worden immers de gevergde kwaliteit, rechtszekerheid en zorgvuldigheid geborgd. Onze professionals zijn daarom goed op de hoogte van de bestuursrechtelijke kaders waarbinnen ze moeten functioneren. Dat maakt hen tevens tot uitstekende cultuurdragers.

Verschillende achtergronden

De Langhenkel Groep beschikt over zeer ervaren professionals met verschillende achtergronden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • consulenten Wmo (bekend met de Jeugdwet en begeleiding)
 • consulenten Werk & Inkomen
 • maatschappelijk werkers
 • jeugdhulpverleners
 • welzijnswerkers
 • psychologen
 • arbeidsdeskundigen
 • professionals met een achtergrond bij MEE of CIZ

Geselecteerd op de juiste competenties

Daarnaast en boven alles is onze professional iemand die:

 • goed kan luisteren, echt contact maakt en die zich inleeft;
 • integraal kan opereren;
 • samenhang ziet, zelfstandig is en initiatief toont;
 • bewoners en collega’s meekrijgt en enthousiasme uitstraalt;
 • snel netwerken kan opbouwen en verschillende werelden met elkaar kan verbinden;
 • handelt en doorzet;
 • een open karakter heeft en nieuwsgierig en leergierig is;
 • lef heeft om buiten de gebaande paden te treden als dat nodig is.

Al onze medewerkers zijn of worden getraind op en hebben ervaring met vraagverheldering, het sturen op zelfsturing, het bij ontbrekende zelfredzaamheid gericht inzetten van collectieve of individuele voorzieningen en regievoering.

Kosteloze inzet van junior consulenten

Na iedere van onze interne beroepsopleidingen kan uw wijkteam zes weken lang kosteloos beschikken over onze junior medewerkers, die veelal na enkele dagen al behoorlijk meedraaien. Op basis van uw vraag worden onze junioren steeds meer tot generalisten gevormd, die kunnen vormgeven aan de integrale aanpak die over het algemeen wordt voorgestaan.
Onze junioren vormen een effectieve en kostentechnisch interessante aanvulling op onze pool aan ervaren medewerkers.


Opleiding & Training voor u en onze medewerkers

Om de teams verder te ontwikkelen blijven ondersteunde trainingen en cursussen noodzakelijk. Langhenkel Opleiding & Training is een gerenommeerd opleider in het sociale domein en is zich bewust van het pionierswerk dat moet worden verricht, de verschillende manieren waarop de teams worden ingezet, de belangen die op het spel staan en de dynamiek van een organisatie in ontwikkeling. Een standaardoplossing biedt hier geen soelaas. Daarom gaan we graag in gesprek om te komen tot maatwerkoplossingen, die daadwerkelijk aansluiten op de dagelijkse praktijk. Kijk voor meer informatie in onze folder “Als sociale wijkteam wil je opleidingsondersteuning op maat”.


Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons commerciële team.

Overzicht met praktijkvoorbeelden overgangsrecht kostendelersnorm

Om in aanmerking te komen voor het overgangsrecht Kostendelersnorm moet gelijktijdig aan twee voorwaarden worden voldaan. Er moet sprake zijn van recht op algemene bijstand op 31 december 2014 en op die datum moet er sprake zijn van het delen van de woning met één of meerdere meerderjarigen. Hierbij telt de echtgenoot niet mee, tenzij dit een niet-rechthebbende partner is.Daarnaast kan sprake zijn van overgangsrecht op basis van de Wet Hervorming Kindregelingen.
Om hiervoor in aanmerking te komen moet er ook sprake zijn recht op algemene bijstand op 31 december 2014 en daarnaast is er geen aanspraak op een verhoging van het kindgebonden budget per 1 januari 2015.In bepaalde gevallen kunnen beide overgangsrechten samenlopen in 2015. Het overgangsrecht Kostendelersnorm duurt tot 1 juli 2015 en het overgangsrecht Kindregelingen tot 1 januari 2016. Het overgangsrecht Kostendelersnorm dient met voorrang te worden toegepast.

In de rekenvoorbeelden zijn de verwijzingen naar het juiste overgangsrecht opgenomen. Voor de berekening van de bijstandsnorm op 31 december 2014 zijn de normen van 1 juli 2014 gebruikt. Voor de berekening van de bijstandsnormen van 1 januari 2015 en verder zijn de normen ingaande 1 januari 2015 gebruikt. Als rekennorm bij de rekenvoorbeelden van de kostendelersnorm is telkens € 1.372,62 gebruikt. A staat in de voorbeelden voor het aantal ‘kostendelers’ conform artikel 22a van de Participatiewet.

Bij de toeslagen en verlagingen zijn we uitgegaan van 10% als er sprake was van kostendeling in 2014. Dit kan per gemeente echter verschillen. De alleenstaande ouderkop per maand is in de voorbeelden voor de leesbaarheid afgerond op € 254,00 per maand, het jaarbedrag is € 3.050,00.

 

 afbeelding_kdn1
 • Alleenstaande > 21 jaar maar < pensioengerechtigde leeftijd.
 • Geen overgangsrecht.
 • Er is namelijk geen sprake van het delen van de woning met andere meerderjarigen.    
  31-12-2014: art. 21 onder a WWB plus max. toeslag o.b.v. art. 25 WWB 951,64  
  1-1-2015: art. 21 onder a PW 960,83  

afbeelding_kdn2
 • Alleenstaand ouder > 21 jaar maar < pensioengerechtigde leeftijd.
 • Geen overgangsrecht in deze situatie.
 • Inwonend kind < 18 jaar telt niet als meerderjarige.
  31-12-2014: art. 21 onder b WWB plus max. toeslag o.b.v. art. 25 WWB 1.223,54  
  1-1-2015:  art. 21 onder a PW 960,83  
    ALO-Kop in KGB 254,00  

afbeelding_kdn3
 • Gehuwden of gezamenlijke huishouding beiden > 21 jaar, maar < pensioengerechtigde leeftijd.
 • Geen overgangsrecht in deze situatie omdat het een gezamenlijke huishouding betreft.
 • Kostendelersnorm is bij een gezamenlijke huishouding niet van toepassing, behalve als er sprake is van een niet-rechthebbende partner.
31-12-2014: art. 21 onder c WWB 1.359,49  
1-1-2015:  art. 21 onder b PW 1.372,62  

afbeelding_kdn4
 • Twee alleenstaanden 30 en 40 jaar, kostendelers binnen de kostendelersnorm, gezamenlijke huishouding niet aangetoond.
 • Overgangsrecht als deze situatie zich voordoet op 31-12-2014.
 • Artikel XVIII Wet Maatregelen is van toepassing.
 • Bedragen genoemd per persoon.
31-12-2014: art. 21 onder a en art. 25 WWB i.c.m. verordening toeslag 10% 815,70  
1-1-2015: geen wijzigingen, art. 21 en 25 WWB blijven toegepast tot 1-7-2015 art. XVIII Wet Maatregelen      
1-7-2015: art. 22a PW A=2= 50% 686,31  

afbeelding_kdn5-6
 • Moeder van 50 jaar en zoon van 23 jaar, kostendelers binnen de kostendelersnorm.
 • Let op: mogelijk afwijkende bepalingen in verordening voor inwonende kinderen v.w.b. kostendeling. Overgangsrecht als deze situatie zich voordoet op 31-12-2014.
 • Artikel XVIII Wet Maatregelen is van toepassing.
 • Bedragen genoemd per persoon.
31-12-2014: art. 21 onder a en art. 25 WWB i.c.m. verordening toeslag 10% 815,70  
1-1-2015: geen wijzigingen, art. 21 en 25 WWB blijven toegepast tot 1-7-15 art. XVIII Wet Maatregelen
1-7-2015: art. 22a PW A=2= 50% 686,31  

afbeelding_kdn5-6
 • Moeder en zoon van 20 jaar.
 • Toeslagenverordening niet van toepassing op zoon in 2014.
 • Zoon in 2014 geen kostendeler, verdient < normbedrag art. 3.18 Wet studiefinanciering 2000.
 • Overgangsrecht als deze situatie zich voordoet op 31-12-2014.
 • Artikel XVIII Wet Maatregelen is van toepassing.
31-12-2014: moeder art. 21 onder a en art. 25 WWB i.c.m. verordening toeslag 20%  951,65  
  zoon art. 20 lid 1 sub a WWB 234,88  
1-1-2015: geen wijzigingen, art. 21 en 25 WWB blijven toegepast tot 1-7-2015 art. XVIII Wet Maatregelen
1-7-2015: moeder art. 22a PW A=1=70% 960,83  
  zoon art. 20 lid 1 PW 237,16  

afbeelding_kdn7
 • Moeder, vader van beiden 50 jaar en zoon 23 jaar, kostendelers binnen de kostendelersnorm.
 • Let op: afwijkende bepalingen in verordening voor inwonende kinderen v.w.b. kostendeling.
 • Overgangsrecht als deze situatie zich voordoet op 31-12-2014.
 • Artikel XVIII Wet Maatregelen is van toepassing.
31-12-2014: zoon art. 21 onder a en art. 25 WWB i.c.m. verordening toeslag 10% 815,70  
ouders norm art. 21 onder c en art. 26 WWB i.c.m. verordening verlaging 10% 1.223,54  
1-1-2015: geen wijzigingen, art. 21, 25 en 26 WWB blijven toegepast tot 1-7-2015
1-7-2015: art. 22a PW A=3 =43⅓% 594,80
p.p.

afbeelding_kdn8
 • Alleenstaand ouder van > 27 jaar, woont in bij haar moeder en heeft geen recht op verhoging kindgebonden budget.
 • Overgangsrecht als situatie zich op 31-12-2014 voordoet.
 • Zowel artikel XVIII Wet Maatregelen als XII Hervorming Kindregelingen van toepassing.
Alleenstaand ouder heeft:  
31-12-2014: art. 21 onder b WWB plus toeslag o.b.v. art. 25 i.c.m. verordening 10% 1.087,59  
1-1-2015: art. XVIII Wet Maatregelen (21 sub b, verordening 10%) 1.098,10
1-7-2015: art. 22a PW A=2=50% plus art. XII lid 2d Hervorming Kindregelingen 686,31
  plus 20% van rekennorm 274,52 +
  960,83  

afbeelding_kdn9
 • Alleenstaand ouder van > 27 jaar, woont in bij haar vader en moeder en heeft wel recht op verhoging kindgebonden budget.
 • Overgangsrecht als situatie zich op 31-12-2014 voordoet.
 • Artikel XVIII Wet Maatregelen is van toepassing.
Alleenstaand ouder heeft:
31-12-2014: art. 21 onder b WWB plus toeslag o.b.v. art. 25 i.c.m. verordening 10% 1.087,59
1-1-2015: art. XVIII Wet Maatregelen met toepassing lid 4 b, verordening 10% 823,57
  ALO-Kop in KGB 254,00
1-7-2015: art. 22a PW A=3=43⅓% 594,80
ALO-Kop in KGB 254,00 +
848,80

afbeelding_kdn10
 • Alleenstaand ouder met studerende dochter 18 jaar en zoon van 8 jaar en wel recht op verhoging kindgebonden budget.
 • Studerende dochter geen kostendeler.
 • Overgangsrecht als situatie zich op 31-12-2014 voordoet.
 • Artikel XVIII Wet Maatregelen is van toepassing.
Alleenstaand ouder heeft:
31-12-2014: art. 21 onder b WWB plus toeslag o.b.v. art. 25 i.c.m. verordening 20% 1.223,54
1-1-2015: art. XVIII Wet Maatregelen met toepassing lid 4 b, verordening 20% 960,83
ALO-Kop in KGB 254,00
1-7-2015: art. 22a PW A=1=70% 960,83
ALO-Kop in KGB 254,00

afbeelding_kdn11
 • Alleenstaand ouder met partner in detentie, kind is 8 jaar.
 • Grondslag art. 24 WWB/PW.
 • Overgangsrecht Hervorming Kindregelingen als situatie zich op 31-12-2014 voordoet, alleenstaand ouder heeft geen recht op verhoging kindgebonden budget.
Alleenstaand ouder heeft:
31-12-2014: art. 21 onder b WWB plus toeslag o.b.v. art. 25 i.c.m. verordening 1.223,54
1-1-2015: art. XII lid 2 b Hervorming Kindregelingen 1.235,35
1-1-2016: art. 21 sub a PW (eventueel art. 18 lid 1 toepassen) 960,83

afbeelding_kdn12
 • Echtpaar met inwonende dochter van 20 met twee kinderen van 4 en 2 jaar.
 • Alleenstaand ouder heeft wel recht op verhoging kindgebonden budget.
 • Overgangsrecht op basis van artikel XVIII Wet Maatregelen voor inwonende dochter.
Alleenstaand ouder heeft:
31-12-2014: art. 20 lid 2 sub a WWB 506,78
1-1-2015: art. 20 lid 2 sub a WWB i.c.m. art. XVIII lid 4 sub a Wet Maatregelen 237,16
ALO-Kop in KGB 254,00
1-7-2015: art. 20 lid sub a PW 237,16
ALO-Kop in KGB 254,00

afbeelding_kdn13-14
 • Echtpaar, beiden > 21 jaar met minderjarig kind waarvan één partner niet rechthebbend, door bijvoorbeeld ontbreken verblijfsrecht.
 • Grondslag artikel 24 WWB/PW.
 • Er is geen recht op verhoging kindgebonden budget.
 • Kostendelersnorm is van toepassing, maar overgangsrecht als situatie zich voordoet op 31-12-2014.
 • Overgangsrecht op basis van artikel XVIII Wet Maatregelen en artikel XII Hervorming Kindregelingen.
Rechthebbende partner heeft:
31-12-2014: art. 24 WWB van toepassing, art. 21 sub b, art. 25 i.c.m. verordening 20% 1.223,54
1-1-2015: geen wijzigingen, art. 21 en 25 WWB blijven toegepast tot 1-7-2015 1.235,35
1-7-2015: art. 22a PW A=2=50% i.c.m. art. XII lid 2d Hervorming Kindregelingen  686,31
plus 20% van rekennorm 274,52 +
960,83

afbeelding_kdn13-14
 • Echtpaar, beiden ouder dan 21 jaar met minderjarig kind, waarvan één partner niet rechthebbend door toepassing artikel 13 lid 2 c WWB.
 • Grondslag artikel 24 WWB/PW.
 • Er is geen recht op verhoging kindgebonden budget.
 • Kostendelersnorm is van toepassing, maar overgangsrecht als situatie zich voordoet op 31-12-2014.
 • Overgangsrecht op basis van artikel XVIII Wet Maatregelen en artikel XII Hervorming Kindregelingen.
Rechthebbende partner heeft:
31-12-2014: art. 24 WWB van toepassing, art. 21 sub b, art. 25 i.c.m. verordening 10% 1.087,59
1-1-2015: geen wijzigingen, art. 21 en 25 WWB blijven toegepast tot 1-7-2015 1.098,10
1-7-2015: art. 22a PW A=1=70% i.c.m. art. XII lid 2d Hervorming Kindregelingen 960,83
plus 20% van rekennorm 274,52 +
1.235,35

Meer weten?

Online cursus snellezen

Gemiddeld besteden mensen op de werkvloer 3,5 uur per dag aan het opnemen, verwerken en analyseren van informatie. Wanneer het lezen en opnemen van informatie beter en sneller gaat is er dus enorm veel winst te behalen en blijft er meer tijd over voor de echte kerntaken (het voeren van gesprekken, het geven van adviezen, het nemen van besluiten, etc).

 snellezen-cursus-extra De Online Cursus Snellezen biedt de oplossing. Deze cursus is in samenwerking met de Open Universiteit ontwikkeld. Het unieke aan deze Online Cursus Snellezen is dat je deze op elk moment van de dag kunt volgen (als je maar toegang tot internet hebt) en toch persoonlijk begeleid wordt in de technieken. Dit houdt in dat de cursus zich volledig aanpast aan jouw manier van lezen.

Binnen twee uur een verdubbeling van het leestempo en tekstbegrip

De cursus bestaat uit vier losse modules van elk 30 minuten die je kunt volgen waar en wanneer je maar wilt. In elke module worden verschillende metingen gedaan, zodat direct zichtbaar is welke technieken voor jou het beste werken en wat je vooruitgang is. Je past de technieken gelijk toe op je eigen vakliteratuur zodat je kunt ervaren hoe het in de praktijk werkt. Tussendoor kun je vragen stellen aan de trainer en al je scores worden bijgehouden in een persoonlijk profiel.

Aan het einde van de cursus ontvang je een certificaat.

De resultaten

In de Online Cursus Snellezen ontdek je onder andere:

 • waarom we zo langzaam lezen en hoe je dit kunt voorkomen
 • hoe je niet meer afgeleid raakt tijdens het lezen
 • technieken om snel en nauwkeurig (complexe) informatie te lezen
 • de drie stappen van het snellezen
 • vijf technieken om teksten beter en nauwkeuriger op te nemen
 • hoe je informatie veel langer kunt onthouden
snellezen-cursus-hoofdstukken

Binnen twee uur verdubbelt het leestempo en stijgt het tekstbegrip met gemiddeld 154%. Bij metingen die drie maanden na de cursus zijn gedaan, is het leestempo verder toegenomen.

Wij bieden ook een reguliere training op het gebied van snellezen aan. De beschrijving daarvan staat hier.

Speciaal aanbod voor relaties van De Langhenkel Groep

De Online Cursus Snellezen kost normaal gesproken € 247,- per persoon. Tijdelijk is de cursus via deze website te bestellen voor € 125,- per persoon (vrij van btw). Deze actie geldt tot 1 maart 2015.

Vul het onderstaande formulier in om gebruik te maken van dit aanbod en de Online Cursus Snellezen te bestellen. Wij sturen dan zo snel mogelijk de inloggegevens. Je kunt vervolgens zelf bepalen wanneer je de cursus volgt.


Bestelformulier

Een periodieke blog over de ervaringen van een manager in de zorg met de 3D – nummer 2


Ilse Stecher
BLOG

Ilse Stecher is directeur van de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht. Als een gedreven manager in een wereld die door de komende transities van zorgtaken naar de gemeenten flink op zijn kop wordt gezet, schrijft zij met regelmaat een blog over haar ervaringen voor Langhenkel (Jeugd)zorg & Welzijn.


Een te benauwde invulling van de regierol door de gemeente onder de Wmo 2015 kan funest zijn voor burgerinitiatieven

Mijn collega was bij het ‘Doe huis’ geweest. Een burgerinitiatief in Bergen op Zoom.

Vanuit de projectgroep integrale dagbesteding hebben zorg en welzijnsinstellingen op de Brabantse Wal zo’n twee jaar terug, samen met de drie gemeenten, het initiatief genomen om te anticiperen op de wijzigingen inzake dagbesteding, in het kader van de komst van de Wmo 2015. Leden van onze groep zijn meerdere burgerinitiatieven gaan bezoeken, omdat we het idee hebben dat daar op een innovatieve en creatieve manier wordt gekeken naar dagbesteding en –ondersteuning.

Het ‘Doe huis’ is gestart als initiatief van iemand die geen werk had en met dit initiatief de steun van de gemeente verwierf. Mijn collega was enthousiast. Iedereen die iets leuks en nuttigs wilde doen in en voor de wijk is uitgenodigd om dit daar te doen en het is daar dan ook een gezellig drukte. Haar enthousiasme bleef, tot ze ging kijken met haar facilitaire blik. Want hoe zat het met brandveiligheid? En nooduitgangen en andere eisen?

Ook vanuit de andere collega’s en vanuit mezelf werd hoofdzakelijk in mitsen en maren gedacht. Het is niet moeilijk om de exploitatie rond te krijgen als je tegen kostprijs drinken, eten en producten mag verkopen, of als de huur om-niet is. Maar hoe zit dat dan met de strenge eis om niet te concurreren met de lokale horeca en hoe zit dat dan met inkomsten en aansprakelijkheid als je geen rechtspersoon bent? De ervaring leert dat vrijwilligersgroepen niet langer dan drie jaar in eenzelfde verband blijven bestaan. Daarna wordt het moeilijk, ontstaat soms ruzie en moet er een doorstart of ondersteuning moet komen. Hoe zit dat met die continuïteit en wat als de initiatiefnemer werk krijgt?

Natuurlijk is het niet verboden om als losse groep vrienden, of burgers, die iets samen willen doen een dergelijk initiatief op te zetten. Maar de gemeente speelt een rol bij het aanbieden van ondersteuning en dagbesteding, voor alle burgers. En net als wij, zorg en welzijnsorganisaties, zijn zij er juist voor de zwakkeren, degenen die buiten de boot vallen.

We zitten op een kruispunt. Zorg- en welzijnsorganisaties willen dergelijke burgerinitiatieven omarmen, maar voelen ook de ongelijkheid. Niet alleen in het naleven van wet- en regelgeving, in opleidingseisen en in geboden faciliteiten door de gemeente. Ook in het uitgangspunt dat de overheid voor iedereen moet zorgen.

Samenwerking met een dergelijk burgerinitiatief is niet eenvoudig. Kan iemand met een indicatie, die niet meer binnen zorgorganisaties terecht kan, bij een dergelijk initiatief terecht? De uitgangspunten van de nieuwe Wmo zeggen ‘ja, natuurlijk..’, deze persoon kan met zijn of haar indicatie bij een dergelijk dagbestedingsinitiatief terecht.

De zorgorganisaties echter geven aan dat het hier een kwetsbaar persoon betreft. Nu nog is zorg, kwaliteit en wet- en regelgeving, strikt geregeld. Volgend jaar laten we deze los. Deze persoon valt dan onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en zij bepalen uiteindelijk de kwaliteit van de opvang. Ook bij een burgerinitiatief.

Als welzijnsorganisatie hebben we, gelukkig, de taak om burgerinitiatieven te ondersteunen. Dit doen we al geruime tijd en met succes. Als de initiatiefnemer werk vind, zoeken wij naar opvolging. Als er huur moet worden betaald, ondersteunen wij bij het opzetten van een degelijke businesscase en ondersteunen wij hen bij naleven van wet- en regelgeving. Als er bemiddeld moet worden bij een conflict zijn we mediator. En als de gemeente kan accepteren dat ze niet meer overal grip op kan hebben, maar wel verantwoordelijk is en blijft, komt het in gezamenlijkheid wel goed en ontstaat er ruimte voor innovatie.


Reageren?

Een periodieke blog over de ervaringen van een manager in de zorg met de 3D – nummer 1


Ilse Stecher
BLOG

Ilse Stecher is directeur van de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht. Als een gedreven manager in een wereld die door de komende transities van zorgtaken naar de gemeenten flink op zijn kop wordt gezet, schrijft zij met regelmaat een blog over haar ervaringen voor Langhenkel (Jeugd)zorg & Welzijn.


Talent en een droom..

Er is een groot gebrek aan generalisten met een organisatietalent, waardoor ander talent niet tot bloei kan komen

Via via had Jan ons adres gekregen. Zijn droom was immers om jongerenwerker te worden. Daarin had hij al wel wat ‘dingetjes’ gedaan in Bergen op Zoom en zo had hij contact gehad met iemand die ook weer voor ons vrijwilligerswerk deed.

Jan is een Wajongere van begin twintig met adhd en nog wat andere tegenslagen des levens. Vanuit de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI) proberen we juist deze mensen, en dan vooral jongeren, op weg te helpen en vooruit te komen. Nu sneed het mes aan twee kanten. Vrijwilligers die met jongeren willen werken, kunnen we altijd gebruiken.

Jan en onze jongerenwerker kwamen prima overeen. De jongerenwerker vond dat Jan gevoel had voor de doelgroep. Hij was dus zeker goed in te zetten op onze activiteiten. Jan werd dan ook ingezet op de woensdagmiddagactiviteit voor de jonge jeugd en deed het prima.

Jan’s droom was jongerenwerker worden en hij wilde graag daar een opleiding voor volgen. Vanuit de UWV werd zijn arbeidsdeskundige benaderd. Als directeur wil ik natuurlijk best iemand begeleiden en zelf opleiden, maar geld hebben we daar niet voor. Deze UWV-er was blij dat Jan zo goed onder de pannen was en wilde daar graag zijn medewerking aan verlenen. Hij had zelfs een budget, waar hij nog wel even over moest overleggen, maar dat kwam vast goed…

Jan zocht dan ook een opleiding. Een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), leren en werken, en dan het liefst jongerenwerk of sociaal cultureel werk of social work. Maar er zijn geen BBL-opleidingen in deze richtingen. Ondanks geld, ondanks stageplek, ondanks toezeggingen om een individuele aangepast programma via een ROC… Jan kon niet op een reguliere opleiding terecht.

Ondertussen had Jan geweldige ideeën. Hij wilde een kinderkookcafé opzetten, om kinderen gezond te leren koken en ze voedingsbewust te maken. Het liefst in een verzorgingstehuis samen met en voor ouderen. Wat wil een participatiemaatschappij nog meer? Hij moest een projectplan schrijven, op zoek naar voorbeeldprojecten, financiers, fondsen, sponsoren of subsidie en hij moest vrijwilligers werven en gaan instrueren, publiciteit maken en ga zo maar door.

Jan is eraan begonnen. Niet gehinderd door enige beroepsmatige achtergrond. Maar gezegend met een enorme dosis energie, creativiteit en verbindend vermogen, slaagde hij erin voet tussen de deur te krijgen bij een verzorgingshuis in één van de dorpskernen. Hij mocht koken in de zes huiskamers van dit huis. Per huiskamer wonen er zo’n tien ouderen met dementie en koken er twee kinderen, één vrijwilliger en een verzorgende. Het verzorgingshuis moet toch al eten kopen voor deze mensen, dus de ingrediënten worden gesponsord en na drie van de tien bijeenkomsten constateren we, dat zowel de deelnemers, de ouderen als de begeleiders het enorm leuk vinden om te doen.

U begrijpt. Wij zijn blij met Jan, als vrijwilliger.

In de bedrijfsvoering zie ik echter dat er een tekort ontstaat aan professionals, die met een sociaal cultureel werk-blik, naar activiteiten kijken. Professionals gericht op organiseren met organisaties, partners en de doelgroep en die in staat zijn om aan heel veel verschillende kanten snijdende messen te maken en vorm te geven. Niet alle sociale professionals kunnen immers hetzelfde, net zoals sommige timmermannen wel wat weten van elektriciteit, maar nog steeds beter zijn in timmeren…

Ik schrok van het gebrek aan opleidingen en aan het gebrek aan medewerking om iemand als Jan, met veel talent, op te leiden. Juist in deze sector gaan we deze mensen nodig hebben en op heel korte termijn.

Jan’s opleiding? Dat wordt een dan maar een thuisstudie van NHA. We regelen zelf nog een vrijwillige coach.


Reageren?

Consulenten Werk, Inkomen en Zorg (m/v) (regio Noord- en Zuid-Holland en midden)

Wil jij als ervaren detacheringskracht dicht bij huis werken? Solliciteer dan bij De Langhenkel Groep.

Langhenkel Sociaal Domein is het onderdeel van De Langhenkel Groep dat zich voornamelijk richt op de vakgebieden werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning, zorg en onderwijs. Onze opdrachtgevers zijn (rijks)overheden, gemeenten, stichtingen en bedrijven. Wij hebben meer dan 250 professionals in vaste dienst en beschikken daarnaast over een netwerk van circa 300 freelancers.

Langhenkel Sociaal Domein doet onze opdrachtgevers een aanbod op maat, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Met elkaar zorgen we ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan.

Het werk

 • afhandelen en beoordelen van aanvragen in het kader van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving;
 • uitvoeren van onderzoeken (recht- en doelmatigheid);
 • adviseren inzake lopende uitkeringen of de beëindiging daarvan;
 • opstellen van rapportages en beschikkingen;
 • stimuleren en begeleiden van cliënten naar arbeid en/of scholing;
 • stimuleren van zelfredzaamheid bij cliënten;
 • leveren van een actieve bijdrage aan fraudebestrijding;
 • verwerken van gegevens in geautomatiseerde systemen, zoals GWS4all, Socrates, Civision en PKO.

Wij vragen

 • een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
 • minimaal 2 jaar ervaring in de functie van (Integraal) consulent;
 • aantoonbare kennis van de Participatiewet en aanverwante regelgeving;
 • de volgende competenties: resultaatgericht, klantgericht, gedreven, representatief, integer, omgevingsbewust, stressbestendig, flexibel, uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
 • kennis van verschillende automatiseringssystemen (bijv. Civision WIZ, GWS4all).

De voorkeur gaat uit naar breed inzetbare kandidaten, die meerdere van de bovenstaande taken kunnen uitvoeren.

Wij bieden

 • een tweejarig contract;
 • een goed salaris;
 • de mogelijkheid van een lease-auto;
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • een maximale reisduur van 1 uur;
 • goede opleidingsmogelijkheden;
 • goede ondersteuning in de vorm van handboeken, nieuwsbrieven en een expertisecentrum.

Interesse

Heb je interesse om als consulent via De Langhenkel Groep aan de slag te gaan dan ontvangen wij graag je cv voorzien van een goede motivatie. Reageer zo spoedig mogelijk via werken@langhenkel.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de afdeling personeelszaken of bij een van onze regiomanagers via telefoonnummer 038 – 467 72 00.

Cedeo-erkenning Langhenkel Opleiding & Training gecontinueerd

Langhenkel Opleiding & Training heeft sinds 2010 Cedeo-erkenning. Deze erkenning wordt verleend als uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de opdrachtgevers zeer tevreden is over de dienstverlening van een opleider. Meer informatie over de Cedeo-erkenning vindt u op deze website.

Omdat een Cedeo-erkenning twee jaar geldt, waren wij inmiddels toe aan het derde klanttevredenheidsonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat maar liefst 98,6% van onze opdrachtgevers zeer tevreden is over onze dienstverlening. Een fraaie score waar we erg trots op zijn. Het volledige rapport van het klanttevredenheidsonderzoek vindt u hier.

Hieronder enkele uitspraken van opdrachtgevers die tijdens het onderzoek naar voren kwamen.Uitreiking Cedeo-erkenning

 • De kwaliteit van de trainingen is geweldig, evenals de voorbereiding, de afstemming, de evaluatie… alles eigenlijk.
 • Dat is de reden dat wij graag bij Langhenkel trainingen volgen; de stof is praktijkgericht en heel actueel – vaak zijn ze zelfs al op de hoogte van de regeringsplannen.
 • Ik waardeer vooral de professionaliteit, de transparantie en openheid van zaken en dat de opleiders van Langhenkel vaak direct inzetbaar zijn.
 • De trainer wist de theorie goed te illustreren en naar de praktijk te vertalen aan de hand van casussen.
 • De trainer hield zich niet blindelings vast aan de juridische regels; hij wist als geen ander hoe het er in de praktijk aan toe gaat en speelde daar heel goed op in.
 • De sheets waren keurig aangepast aan hoe het er binnen onze organisatie aan toe gaat.
 • Iedereen mag na afloop geruime tijd gebruik maken van de helpdesk van Langhenkel. Je krijgt altijd snel antwoord en het kost niets.
 • Als ik met een vraag kom dan ontvang ik dezelfde week nog een offerte. Speciale wensen worden meteen gehonoreerd.
 • Langhenkel heeft korte lijnen met het ministerie, dat is heel waardevol.
 • Wij vragen vaak drie offertes aan bij verschillende aanbieders. Langhenkel komt daar vaak als goedkoopste uit.
 • Ik vind het knap dat ze al zo snel zoveel kennis hebben van nieuwe wetten, waarmee nog geen praktijkervaring is opgedaan.
 • Mocht ik vragen hebben dan bel ik gewoon even met Langhenkel. Ik krijg dan altijd dezelfde persoon aan de lijn en die helpt me heel goed verder.
 • Alles verloopt volgens het boekje; de trajecten zijn echt goed voorbereid.
 • Je wordt als klant heel serieus behandeld door Langhenkel.
 • Langhenkel zit altijd bovenop de actualiteit en biedt een heel goede cursusinhoud.
 • Langhenkel is prijstechnisch goed en altijd goed te bereiken.
 • Langhenkel speelde volledig in op onze wensen, waarbij zij ons informeerden en adviseerden aan de hand van hun brede kennis en bereik, zonder zichzelf op te dringen. Het was een transparant, respectvol en gezellig gesprek.

Wmo-consulenten

Langhenkel Sociaal Domein is het onderdeel van De Langhenkel Groep dat zich voornamelijk richt op de vakgebieden werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning, zorg en onderwijs. Onze opdrachtgevers zijn (rijks)overheden, gemeenten, stichtingen en bedrijven. Wij hebben meer dan 250 professionals in vaste dienst en beschikken daarnaast over een netwerk van circa 300 freelancers.

Langhenkel Sociaal Domein doet onze opdrachtgevers een aanbod op maat, dat aansluit op de realiteit van de dag en de ambities van de toekomst. Met elkaar zorgen we ervoor dat het werk wordt gedaan en dat het goed wordt gedaan.

Voor diverse gemeenten zijn wij met spoed op zoek naar Wmo-consulenten. 

Het werk

Als consulent Wet maatschappelijke ondersteuning heb je de volgende taken:

 • het behandelen van aanvragen door:
  – een hoogwaardige intake;
  – het afleggen van huisbezoeken;
  – het analyseren en beoordelen van de hulpvraag;
  – het zelfstandig indiceren.
 • het beoordelen van externe adviezen;
 • het verstrekken van informatie en advies;
 • het verrichten van heronderzoeken en verwerken van mutaties.

Wij vragen

 • een afgeronde Hbo- of WO-opleiding;
 • aantoonbare ervaring als Wmo-consulent;
 • aantoonbare kennis van de Participatiewet en aanverwante regelgeving;
 • de volgende competenties: flexibel, representatief, gedreven, communicatief sterk (woord en geschrift), daadkrachtig;
 • een flexibele instelling en de bereidheid om in verschillende regio’s opdrachten uit te voeren.

Interesse

Heb je interesse in de bovengenoemde functie en pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je cv voorzien van een goede motivatie op werken@langhenkel.nl. Voor nadere informatie kun je terecht bij de afdeling personeelszaken via telefoonnummer 038 – 467 72 00.

Zijn uw medewerkers 2015-proof?

Grote veranderingen in de bijstandswetgeving op 1 januari 2015

Alle professionals die op dit moment uitvoering geven aan de Wet werk en bijstand (WWB) krijgen op 1 januari 2015 te maken met de Participatiewet. Ondanks het feit dat wellicht niet alle verordeningen en beleidsregels op 1 januari gereed zijn, zullen de nieuwe regels correct moeten worden uitgevoerd.

De voornaamste veranderingen zijn:

 • een aanscherping van de arbeidsverplichting
 • de invoering van de verplichte wettelijke maatregel bij schending van de arbeids- en medewerkingsverplichting;
 • het vervallen van de gemeentelijke toeslag voor alleenstaande ouders;
 • het vervallen van de langdurigheidstoeslag en vele vormen van categoriale bijzondere bijstand;
 • invoering van de verplichte tegenprestatie;
 • de invoering van de kostendelersnorm.

Voorts gelden er allerhande overgangsregelingen.

Voor professionals die meer op de doelmatigheid opereren, kent de Participatiewet nog een aantal bijzondere aspecten, zoals bijvoorbeeld de komst van een deel van de Wajong-doelgroep, verruiming van de mogelijkheden tot loonkostensubsidie, de afbouw van de SW-bedrijven en het ontstaan van beschutte werkplekken.

Ons aanbod
Om uw medewerkers 2015-proof te maken, hebben we een cursus die meer de nadruk legt op de rechtmatigheidsaspecten van de bijstandswetgeving en een cursus die meer de nadruk legt op de doelmatigheidsaspecten.  Daarnaast bieden we aparte cursussen / bijeenkomsten aan voor uitkeringsadministrateurs, raadsleden en beleidsmakers. Kortom, bij Langhenkel Opleiding & Training vindt u een compleet aanbod. Vanzelfsprekend kunnen alle cursussen in company worden verzorgd.

Ons aanbod op een rij:

Door op de bovenstaande titels te klikken komt u bij de volledige beschrijvingen op onze website. Uiteraard kunnen we al onze cursussen en bijeenkomsten ook bij opdrachtgevers in huis verzorgen. Als u hier interesse in hebt, dan kunt u hier een vrijblijvende offerte aanvragen.

De 3D’s: de vraag naar generalisten neemt toe

De transities
De Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals die luiden na de transities van taken en verantwoordelijkheden naar de gemeenten, zijn doordrenkt van de participatiegedachte. Het gaat hierbij in wezen om een verandering van de wijze waarop de overheid burgers met een ondersteuningsvraag benadert. De drie onderstaande punten spelen hierbij een belangrijke rol.

1. Van vangnet naar springplank. De nadruk op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers. De focus ligt hierbij op participeren in de samenleving en gebruikmaken van sociale netwerken. Concepten als ‘sturen op zelfsturing’, ‘burgerkracht’ en ‘de kanteling’ spelen hierbij een rol.
2. Dicht bij huis: ondersteuning en participatie dichter bij de burger. In veel gemeenten wordt daarom al volop gewerkt met wijkteams of gebiedsteams.
3. Voorkomen in plaats van genezen: investeren in preventie wordt lonend door het in één (gemeentelijke) hand leggen van de regie en financiering.

Integraliteit, generalisten en regie
Toenemende integraliteit in beleid en uitvoering is ook een van de uitgangspunten van de participatiewetgeving. Wanneer een stelsel gericht is op preventie, activering, re-integratie en participatie, dus op resultaten, kunnen allerlei onderscheidingen naar doelgroepen of schotten tussen regelingen en functies voor afstemmingsproblemen zorgen of tot afwenteling in de uitvoering leiden. De voorgestane integraliteit vergt onder andere meer van de professionals die in de eerste linie opereren – bijvoorbeeld in een wijkteam of integrale frontoffice – en van de professionals die een regiefunctie vervullen. Kennis over de (on)mogelijkheden van het gehele sociale domein – meer in het bijzonder over die van de aanbieders van voorzieningen – en niet enkel over het eigen, oorspronkelijke, specialistische vakgebied (werk, inkomen, (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning) is hierbij van groot belang.

Professionalisering
Om de veranderingen te kunnen verwezenlijken, is voorzetting van de verdere professionalisering binnen het sociale domein een vereiste. Daarover zijn onderzoekers, instituten, belangenbehartigers en de overheid het wel eens. Hierbij wordt onder professionalisering veelal verstaan het verbeteren van de dienstverlening en het verhogen van de effectiviteit door de introductie van methodisch werken. Dit in tegenstelling tot ‘intuïtief’ werken. De Langhenkel Groep ziet dat breder. Op gelijke wijze en onderbouwd handelen binnen het domein is belangrijk, maar de participatiewetgeving vergt meer. Professionalisering staat voor ons – naast het bovenstaande – dan ook voor:

 • het verbreden van het kennisniveau, teneinde integraal te kunnen opereren;
 • het gericht ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van de professional.

Het vergroten van de zelfstandige handelingsruimte van de professional staat centraal. Deze visie vindt u terug in het opleidingsaanbod van Langhenkel Opleiding & Training.

Kennisverbreding
Het streven naar meer integraliteit brengt ook de beweging van een specialistische professional naar een meer generalistische professional met zich mee. Dit betekent dat de professional meer kennis moet hebben van de inhoud en reikwijdte van andere gebieden binnen het sociale domein. Het kan dan gaan om kennis over:

 • inkomensondersteuning;
 • arbeidsre-integratie;
 • maatschappelijke ondersteuning;
 • jeugdzorg;
 • schulddienstverlening;
 • maatschappelijk werk;
 • psychische en medische zorgverlening;
 • begeleiding.

Door middel van korte, intensieve en vooral praktische workshops brengen wij de relevante kennis snel over op de professionals. De inhoud van de workshops wordt in nauw overleg met de opdrachtgever samengesteld.

Vaardigheden en organisatieontwikkeling
Ook op het gebied van vaardigheden en organisatieontwikkeling kent Langhenkel Opleiding & Training vele mogelijkheden die op maat voor uw organisatie en in samenhang kunnen worden gerealiseerd. We noemen:

Jong talent
Uw organisatie kan er ook voor kiezen te investeren in een nieuwe generatie professionals door middel van onze Opleiding tot eerstelijns professional binnen het sociale domein.

Meer informatie

Voor meer informatie, een advies op maat of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met één van onze opleidingsmanagers:

Telefoon: 038 – 46 77 200

E-mail: opleidingen@langhenkel.nl

Omzetten eindejaarsuitkering naar een onbelaste reiskostenvergoeding en bijstandsverlening

Het komt regelmatig voor dan werknemers hun eindejaarsuitkering (deels) laten omzetten naar een onbelaste reiskostenvergoeding. Een eindejaaruitkering wordt doorgaans op de bijstand in mindering gebracht, een onbelaste reiskostenvergoeding niet. Hierdoor ontstaat de vraag hoe een gemeentelijke uitkeringsadministratie met een dergelijke omzetting moet omgaan.

De fiscale regelgeving

In het handboek loonheffingen 2014 staat de volgende tekst:

21.1.1 Onbelaste vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer

Uw werknemer gebruikt een eigen vervoermiddel voor reizen voor het werk. U mag uw werknemer voor deze reizen een onbelaste vergoeding betalen van maximaal € 0,19 per kilometer. Onder de werkkostenregeling is dit een gerichte vrijstelling. U moet de vergoeding dan wel aanwijzen als eindheffingsloon, bijvoorbeeld door deze in uw administratie op te nemen als eindheffingsloon. Het maakt geen verschil of uw werknemer het vervoermiddel gebruikt voor woon- werkverkeer of ander zakelijk verkeer.

Het is niet van belang met welk privévervoermiddel uw werknemer reist. Als uw werknemer bijvoorbeeld 8 kilometer van zijn werk woont en dagelijks met zijn fiets of bromfiets naar het werk reist, mag u maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Kilometers voor woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers. Onder woon-werkverkeer vallen ook de kilometers die uw werknemer in de loop van een werkdag rijdt tussen de plek van het werk en zijn woning, bijvoorbeeld de kilometers om thuis te lunchen.

Op grond van deze tekst geeft dat handboek het volgende voorbeeld:

Voorbeeld 1

Uw werknemer reist voor zijn werk van maandag tot en met woensdag met uw personeelsbusje vanaf de opstapplaats naar een vaste plek. Hij reist met zijn eigen auto van zijn woning naar de opstapplaats (afstand 9 kilometer). Op donderdag en vrijdag reist hij met zijn eigen auto van zijn woning naar deze vaste plek (afstand 42 kilometer), omdat op die dagen het personeelsbusje niet beschikbaar is. Op vrijdag moet hij 10 kilometer omrijden om zijn kind naar de crèche te brengen.

U mag uw werknemer dan de volgende onbelaste reiskostenvergoeding betalen:

 • maandag tot en met woensdag: 3  dagen x 18 kilometer x € 0,19 = € 10,26
 • donderdag en vrijdag: 2  dagen x 84 kilometer x € 0,19 = € 31,92

Omdat de omrijkilometers op vrijdag privé zijn, is een vergoeding hiervoor loon van uw werknemer. Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, mag u dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Essentieel is dat de vergoeding opgenomen moet worden als eindheffingsloon. (Zie boven).

De bijstandswetgeving

Kijken wij vervolgens naar de WWB, dan vinden we in art. 31 lid 2 onder g de volgende tekst:

g. vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f en onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964, tenzij voor deze vergoedingen en verstrekkingen bijstand wordt verleend;

In de Wet op de loonbelasting 1964 artikel 31, eerste lid, onderdeel f staat:

Voor zover sprake is van tegenwoordige arbeid: door de inhoudingsplichtige aan te wijzen vergoedingen en verstrekkingen, daaronder begrepen door de inhoudingsplichtige aan te wijzen gedeelten van vergoedingen en verstrekkingen, voor zover deze vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate hoger zijn dan in voor het overige overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is;

Als de werkgever conform 21.1.1 van het handboek loonheffing handelt, dan verstrekt hij geen vergoedingen die in belangrijke mate hoger zijn dan gebruikelijk. Met andere woorden, de werkgever verstrekt een toegestane reiskostenvergoeding die niet in belangrijke mate hoger is. Hij voldoet zelfs aan de wettelijke eis van 0,19 per kilometer onbelast.

Aandachtspunten zijn:

 • het moet gaan om zakelijke kilometers (inclusief woon-werk-verkeer);
 • indien de betrokkene door het jaar heen bijvoorbeeld € 0,11 aan reiskostenvergoeding heeft ontvangen, dan resteert bij de omzetting nog slechts € 0,08 onbelast per eerder gemaakte kilometer.

Op zich dient de werkgever ervoor te zorgen dat met beide punten rekening wordt gehouden.

Conclusie

Op grond van artikel 31 WWB lid 2 onder g en de wet op de loonbelasting 1964 dient de gemeente deze onkostenvergoedingen, ook al worden ze later verstrekt, niet op de bijstand in mindering te brengen.

Basistraining herkennen suïcidale signalen bij werklozen

Uitkeringsgerechtigden plegen beduidend vaker zelfmoord dan mensen met een baan. Zelfdoding komt vijf tot acht keer vaker voor bij mannen en vrouwen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat concluderen GGD Den Haag, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Leids Universitair Medisch Centrum. Geen werk hebben kan leiden tot suïcidale gevoelens, maar depressieve en suïcidale gevoelens kunnen ook juist de oorzaak zijn dat iemand zijn baan verliest. De intaker van de uitkeringsaanvraag of de klantmanager kunnen suïcidaal gedrag tijdig signaleren en mensen de weg wijzen naar hulpverlening. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie noemt dat als een van de effectiefste preventieve maatregelen. Om vorm te geven aan zelfmoordpreventie binnen het sociale domein verzorgt Langhenkel Opleiding, Training & Advies in samenwerking met ervaren psychologen de Basistraining herkennen suïcidale signalen bij werklozen.

Mail voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte naar opleidingen@langhenkel.nl.

De handhaver participatie van Langhenkel brengt uw klant in beweging

De achtergrond

Veel inspanningen van gemeenten waren traditioneel gericht op het zoeken van langdurige arbeid voor bijstandsgerechtigden. De tendens is echter dat men steeds meer gaat inspelen op de flexibiliserende arbeidsmarkt, waardoor het verkrijgen van tijdelijk werk (uitzendwerk) meer aandacht krijgt. Uit onderzoek (zie het rapport ‘Iedereen aan de slag‘ van de Inspectie SZW) blijkt dat gemeenten weinig optreden tegen het onvoldoende meewerken of het niet (afdoende) voldoen aan de arbeidsverplichting en slechts zelden een financiële sanctie (maatregel) opleggen.

Voorts blijkt dat de helft van de mensen met een uitkering op grond van de WWB zegt géén verplichting tot solliciteren te ervaren. Hoe langer de uitkering duurt, des te lager is de ervaren sollicitatieplicht. En juist voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt de mogelijkheid van uitzendwerk nog onvoldoende nagestreefd. Zie hierover ook het onderzoek ‘aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk‘ van het ministerie van SZW.

 

Centraal staat het in

beweging krijgen en in

beweging houden van de

bijstandsgerechtigde

Onze aanpak

De handhaver participatie van De Langhenkel Groep heractiveert op basis van een bestandsscreening de arbeidsverplichting van bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waar deze ‘ten onrechte’ is ‘ingeslapen’ (groep 1). Na een gesprek wordt per daartoe geschikte belanghebbende een plan van aanpak opgesteld, dat zich richt op het verkrijgen van (deeltijd)arbeid.

Daarnaast richt de handhaver participatie zich op soortgelijke wijze op bijstandsgerechtigden die recent zijn ingestroomd en/of een kleine afstand tot de arbeidsmarkt hebben (groep 2). Hierbij zal een re-integratiegesprek niet altijd nodig zijn, daar de arbeidsverplichting nog recentelijk is opgelegd.

Met een intensief (telefonisch) motiverings- en controletraject richting een (tijdelijke) baan, waarbij de lijnen met de werkzoekende kort worden gehouden en waarbij het afstemmings- / maatregelinstrument kordaat wordt ingezet, wordt een snelle uitstroom gerealiseerd.

Wat doet de handhaver participatie nog meer?

 • het afleggen van ad hoc huisbezoeken participatie bij verzuim en/of ter motivatie van de betrokkene
 • e-ondersteuning bij sollicitatiebrieven en – gesprekken
 • nazorg
 • het opstellen van rapportages en beschikkingen conform het lokale beleid (arbeidsverplichting, afstemming, etc.)

Op projectbasis en betaling naar resultaat

De werkzaamheden worden op projectbasis uitgevoerd, waarbij de resultaten grotendeels bepalend zijn voor de projectkosten.

Meer informatie of een offerte?

Voor meer informatie over dit product kunt u terecht bij uw regiomanager. U kunt ook meteen een vrijblijvende offerte opvragen: detachering@langhenkel.nl.